Modul 5B

Vold

INDLEDNING TIL FAGPERSON

Dette modul hører under det samme tema som det forrige Modul 5A: Vold. Derfor er det de samme rettigheder, som modulet primært er baseret på. Det er ligeledes den samme introduktion til fagpersonerne, der gælder. Du kan finde disse i øverste del af Modul 5A: Vold.

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt.

STARTLEG - 'mærk dig selv'

Cirka 5 minutter

Formål med øvelsen

Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.   

Øvelsesvejledning - sådan gør du

  1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv. 
  2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre. 
  3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene. 
  4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange. 
  5. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet. 
  6. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm. 
  7. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.  
  8. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere. 
  9. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med Stærke Sammen.   

  Alternativ
  Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege ’Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.

  Ugens tema

  Cirka 5 minutter

  Opsamling fra sidst og introduktion til ugens tema

  Indled modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående modul. Spørg for eksempel, om de kan huske, hvad der skete i ‘Agernskoven’, eller hvad det var, filmen 'Ingen må slå’ handlede om, for at aktivere elevernes hukommelse. Spørg eleverne, om der er noget, de har tænkt på efterfølgende, som de gerne vil dele med klassen.

  Fortæl herefter, at I skal arbejde videre med temaet vold i dag. I skal ikke se filmen igen, men arbejde med de temaer, som der var i filmen.

  Det trygge rum

  Begynder en elev at fortælle om personlige oplevelser, når I er samlet i klassen, så sig eksempelvis: Jeg kan høre, at du har noget på hjerte, som du har brug for at tale om. Jeg vil rigtigt gerne høre, hvad du har at fortælle. Jeg laver en aftale med dig efter timen om, hvornår vi to skal tale sammen.

  Vær opmærksom på at fortælle de elever, som gerne vil tale efter modulet, at du som voksen har tavshedspligt. Det vil sige, at du ikke fortæller det videre til nogen, medmindre du bliver så bekymret, at du tænker, der er brug for hjælp. 

  Temaøvelse 1 - Ingen må slå

  Cirka 20 minutter

  Formål med øvelsen
  Eleverne forholder sig aktivt til, hvad vold er, og hvor/hvordan de kan få hjælp, hvis de eller en kammerat har brug for det.

  Materialer til øvelsen

  • To forskellige farver post-it-sedler (eller andet papir) til alle elever.

  Øvelsesvejledning - sådan gør du

    1. Fortæl eleverne, at I i dag skal snakke om filmen, I så sidste gang. I skal forestille jer en situation, som du fortæller lige om lidt. Bagefter skal I sammen finde ud af, hvad man kan gøre i sådan en situation. Og hvordan man kan hjælpe sine venner. Hvis du skønner, at de ikke har filmen i frisk erindring, kan du eventuelt vise den igen.
    2. Bed eleverne om at forestille sig, at de er Linjas ven, som nu er på besøg og spiser med hjemme hos Linja. De skal forestille sig, at mens de sidder og spiser, så bliver Linjas far pludselig sur og slår Linjas mor. Linja tager dig hurtigt i hånden, og I løber ind på hendes værelse. Her siger Linja: "Du må ikke sige det til nogen".
    3. Fortæl eleverne, at du nu giver dem nogle forskellige handlinger, som man kan gøre i Linjas situation.
    4. Lad eleverne snakke med deres sidemakker om, hvad de synes, er den bedste løsning. Eleverne skal stemme om, hvad de ville gøre, hvis de var Linjas ven.
     Handlemuligheder:
     • Sige det til en voksen, når du kommer hjem.
     • Blive hos Lilja om aftenen og prøve at få hende til selv at sige det til en voksen.
     • Noget andet.
    5. Gennemgå én handling ad gangen, og bed eleverne om at stemme. Hver elev får to forskellige farver post-it-sedler (eller andet papir). Den ene farve skal de bruge, hvis de ville gøre handlingen. Den anden farve skal de bruge, hvis de ikke ville gøre handlingen.
    6. Spørg efter hvert udsagn, hvorfor de enten ville gøre det eller ikke gøre det. Lad et par stykker fortælle deres svar til hver handling. Der er ingen forkerte svar.
    7. Følg op på jeres snak fra sidste modul om gode og dårlige hemmeligheder. Spørg eventuelt klassen, hvordan de tror, det er at skulle holde på en hemmelighed som Linjas.
    8. Alternativ øvelse: I stedet for at eleverne viser deres svar med post-its, kan du bede eleverne om at stille sig i det ene hjørne af klassen, hvis de er enige, det andet hjørne, hvis de er uenige, og det tredje hjørne, hvis de ikke ved, hvad de ville gøre.

    Temaøvelse 2 - FØLELSES- OG KONFLIKTTRAPPEN

    Cirka 10 minutter

    Formål med øvelsen
    Eleverne forholder sig til sig selv og hinanden og tager stilling til forskellige handlinger mellem børn. Øvelsen bidrager til at skabe sammenhæng til modulerne om grænser.

    Materialer til øvelsen

    Øvelsesvejledning - sådan gør du 

      1. Fortæl eleverne, at I nu har snakket om, hvad de kan gøre, hvis de oplever at blive udsat for vold af en voksen. Eller hvis de oplever, at en voksen udøver vold mod en anden voksen. Nu skal I tale om situationer, hvor det er børn, der slår eller sparker andre børn.
      2. Spørg eleverne, om de ved, hvad en konflikt er. Supplér selv med din viden.

       ”En konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.” (Center for konflikthåndtering). Fortæl eleverne, at en konflikt ikke altid ender med vold, men at den kan gøre det.

      3. Snak med eleverne om, at børn heller ikke må gøre sådanne ting ved hinanden.
      4. Vis eleverne følelses- og konflikttrappen, og tal med dem om, at følelserne sommetider kan løbe af med os. Når det sker, bliver vi mere og mere sure og kommer længere og længere op i de røde felter, hvor det kan være svært at komme ned i det grønne felt igen.
      5. Spørg eleverne, hvad de synes virker godt for dem, når de har brug for at komme ned i det grønne felt igen. Spørg også, om de har idéer til, hvordan de bedst kan hjælpe deres venner, hvis de har brug for at komme ned ad trappen igen.
      6. Spørg eleverne, om der er et par stykker, der har lyst til at vise et kort rollespil om, hvordan man kan blive gode venner igen efter en konflikt. Rollespillet skal ikke vare mere end et par minutter.
      7. Vis herefter eleverne ’Nedtrappen’, og snak om, hvad der skete i det lille rollespil. Hvis ikke der er nogen elever, der har lyst til at lave et rollespil, så snakker I ud fra billedet.

      Forslag til handlemuligheder:

      • Gode måder at sætte grænser på. For eksempel ved at bruge ‘hjælpesætningen’: “Jeg synes ikke, det er rart, og jeg vil gerne have, at du stopper”.
      • Hente en voksen.
      • Gå væk fra konflikten.
      • Fortæl eleverne, at selvom de ikke selv er direkte involveret i en konflikt, kan de stadig godt hjælpe hinanden, så konflikten ikke bliver værre. For eksempel ved at få de andre væk fra konflikten, så der bliver ro til at komme ned i det grønne og rare felt igen.

      Konflikttrappen og nedtrappen

      Imens du viser eleverne ‘følelses- og konflikttrappen’, kan du fortælle, at trappen skal vise dem, at en konflikt både kan blive trappet op (altså blive værre) og blive trappet ned (altså blive mindre). Forklar de enkelte trin og fortæl, at en konflikt nemt kan blive værre over tid, hvis ikke alle er opmærksomme på at få den nedtrappet.

      Det er en god ide også at nævne, at der godt kan være andre følelser på spil end dem, som bliver vist på tegningen - ligesom det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid det tager for os at komme op og ned ad trinene. Nogle når måske slet ikke at se advarselssignalerne, før de i et enkelt spring eller to er hoppet op til toppen af trappen, mens det går langsommere for andre. Uanset hvad kan alle øve sig på at lægge mærke til de følelser, der fortæller os, at vi måske er på vej ud i en konflikt.

      SUPPLERENDE ØVELSE - 'FANG MIN FINGER'

      Cirka 5-10 minutter

       Øvelsesvejledning - sådan gør du

        1. Alle står i en stor cirkel.
        2. Forklar, at I nu skal lave en kort leg, der styrker koncentrationsevne og hurtige reaktioner.
        3. Bed alle om at tage deres arme ud til siden. Med højre hånd skal de vende deres tommelfinger ned, og med deres venstre hånd skal de vende deres håndflade op mod loftet.
        4. Bed nu alle om at sætte deres højre tommelfinger oven på sidemandens venstre håndflade.
        5. Tjek efter, om alle står rigtigt.
        6. Forklar, at når du siger et signalord (eksempelvis rød, sol, fem osv.), så skal alle forsøge at fange sidemandens tommelfinger, mens de selv undgår at få deres tommelfinger fanget.
        7. Sig forskellige ord, inden du siger signalordet (hvis signalordet for eksempel er rød, så siger man forskellige andre farver eller ord, der starter med rød – inden selve signalordet).
        8. Afslut med, at alle holder hinanden i hånden og sætter sig ned i en cirkel på samme tid.

        SLUTØVELSE - LYT OG TEGN

        Cirka 5 minutter

        Formål med øvelsen 

        At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema. 

        Materialer til øvelsen

        Øvelsesvejledning - sådan gør du  

        1. Eleverne får udleveret deres evalueringsark. 
        2. Fortæl eleverne, at når musikken begynder, skal de tegne, så længe musikken varer. De kan enten tegne det, de har hørt om i ‘Agernskoven’, de øvelser de har lavet, noget fra de film eller lydfiler de har arbejdet med, en følelse (eksempelvis som smiley) på det de har lavet i dag, eller bare en krusedulle. Eleverne kan ikke tegne noget forkert, da det er det, de har oplevet, som de skal tegne. 
        3. Når musikken stopper, samler I tegningerne ind, og du passer på dem, til næste gang I skal arbejde med Stærke Sammen.