Indsatser Stærke Sammen – Indskoling
Indskoling

stærke sammen

Introduktion

Stærke Sammen til indskolingen er et materiale, der handler om at opbygge elevernes indre styrke og skabe et stærkt og trygt fællesskab i klassen. Materialets mål er blandt andet at eleverne skal kende deres rettigheder - for eksempel i forhold til vold og overgreb og styrke dem i at sige fra, hvis deres grænser bliver overtrådt. 

Vi anbefaler, at I gennemfører materialet over syv uger, så det bliver noget, I vender tilbage til på faste tidspunkter, og at I altid er to fagpersoner til stede, når I arbejder med materialet. På den måde kan I bedre observere eleverne og deres samspil undervejs, og I får også mulighed for, at den ene af jer kan gå fra og tale med en elev på tomandshånd, hvis der opstår behov for det. 

Vi har tilrettelagt materialet, så et modul typisk består af to lektioner, som ikke bør ligge lige i forlængelse af hinanden. Det skyldes dels, at forløbet lægger op til en del samtaler, og det kan for mange indskolingselever være svært at skulle holde koncentrationen over længere tid, og dels at et opdelt forløb giver bedre mulighed for at samle op på de tanker, som måske er blevet sat i gang hos eleverne. 

Hvis det passer jer bedst, kan I sagtens vælge at gennemføre hele modulet på samme ugedag. Så skal I bare sørge for, at der er nogle timer mellem de to undervisningsgange, hvor eleverne laver noget andet.

Stærke Sammen er oprindeligt udviklet til mellemtrinet, men takket være en bevilling fra Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet har det været muligt at versionere materialet til både dagtilbud/0.klasse og til indskolingen. Vi håber, det kan være med til at skabe sammenhæng mellem dagtilbudsområdet og skolen og give flere børn kendskab til deres rettigheder og handlemuligheder i svære situationer.

Opbygning og indhold

Materialet er udviklet til elever i 1.-3. klasse og består af syv moduler af 1-2 lektioners varighed. Start- og slutmodulerne varer kun en enkelt lektion, mens de fem tema-moduler er delt op i en lektion A og B. 

Fortællingen 'Agernskoven', som handler om skovalferne Pil og Birke, danner rammen for materialet. Materialet tager udgangspunkt i en rammefortælling, fordi det ofte bliver nemmere for de yngre elever at tale om tunge emner, hvis det handler om fiktive karakterer. Til alle A moduler hører der derfor et kapitel af historien, hvor Pil og Birkes oplevelser bliver udgangspunktet for arbejdet med de forskellige temaer.  

Stærke Sammen findes også i versioner til dagtilbud, mellemtrin og udskoling. Se alle versioner af Stærke Sammen.