Trivselsdagen

Skolernes Trivselsdag

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel og mod mobning. Den blev til i Undervisningsministeriet i 2004 og underskrevet af hovedaktører på området. Skolernes Trivselsdag er en årlig tilbagevendende mærkedag - altid den første fredag i marts. Den enkelte skole bestemmer selv, hvordan de vil markere dagen. Kilde: UVM

I Red Barnet vil vi gerne bidrage til at gøre Trivselsdagen relevant for landets skoler. Hvert år markerer vi dagen sammen med undervisere og elever i hele Danmark. Vi stiller inspirationsmaterialer, aktivitetskataloger og dialogredskabet Børnebarometeret til rådighed, som kan hjælpe til at gøre dagen til noget særligt for den enkelte skole og selvfølgelig også for eleverne.

Der er rigtig god grund til at markere dagen og gøre det til en fast tradition på skolen. Trivselsarbejdet er ikke gjort med én dag, men Trivselsdagen kan kickstarte, understøtte og bidrage til skolens øvrige trivselsindsats. Så brug Trivselsdagen til at lave konkrete forandringer i jeres klasse. Få eleverne med i arbejdet og forklar, at Trivselsdagen er en særlig dag, men at I sætter fokus på trivsel hele året! 

">

Inspiration og undervisningsmaterialer

Det primære mål med Trivselsdagen er, at eleverne har det rart sammen og oplever, at de er en del af et trygt fællesskab. Vi anbefaler, at I inddrager eleverne i planlægningen, så de oplever reel medindflydelse inden for de rammer, I sætter.

Red Barnet udvælger hvert år et særligt tema, som vi har fokus på til Trivselsdagen. Seneste i 2023 havde vi fokus på det inkluderende fællesskab. Hvert år lægger vi op til, at der er en række aktiviteter og materialer, I kan bruge ude på skolerne til jeres Trivselsdag.

Klik her, hvis du vil se materialer, aktivitetsforslag og en masse andet fra den seneste Trivselsdag.

Fast indslag eller en ny tradition?

En genkendelig og tilbagevendende aktivitet på Trivselsdagen kan være med til at gøre dagen til noget særligt både for fagpersoner og elever. Det kan være dans i gymnastiksalen, fællessang eller trivselsbingo. Det er kun fantasien, som sætter grænser. Så tænk over, om ikke også I kunne bruge en fast tradition, når I markerer Trivselsdagen.

Trivsel resten af året

Trivselsarbejdet er ikke gjort med en enkelt dag om året. For at opnå de bedste resultater er det nødvendigt at arbejde systematisk og kontinuerligt med trivsel. 

Red Barnet håber, at jeres arbejde med trivsel på Trivselsdagen kan give jer inspiration til at arbejde endnu mere målrettet med området i jeres hverdag. Hvis I søger yderligere inspiration til trivselsarbejdet, så se evt. nærmere på nogle af Red Barnets indsatser på trivselsområdet.

Skolestyrken - Et skoletrivselsprogram, der inddrager hele skolen i trivselsarbejdet.

Fri for Mobberi - Et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre.

Fællesskab og Trivsel - En samling af alle Red Barnets materialer, som kan hjælpe jeres klasse med at opnå bedre trivsel.

Programforslag

Hvis I har brug for inspiration til, hvordan en Trivselsdag kan se ud, har vi lavet et forslag herunder. Det er ikke nødvendigt at bruge hele dagen, men vi anbefaler, at I bruger mindst 2 lektioner. Vi vil gerne opfordre til, at klasserne laver gode og hyggelige aktiviteter sammen. Sørg for at inddrage eleverne på forhånd og spørg dem, hvilken aktivitet de kunne tænke sig at lave på dagen.

Her kan du få noget inspiration til, hvordan et program kunne se ud på jeres Trivselsdag.

  • Alle mødes i klasserne: Godmorgen og intro til Trivselsdagen.
  • Årets Red Barnet-materiale
  • Fælles aktivitet bestemt af eleverne på forhånd - evt. på tværs af klasser på trinnet.
  • Slut Trivselsdagen af med et fælles indslag for hele skolen, måske kunne det blive en ny trivselstradition?