Mobning og fællesskaber

Viden og redskaber til forebyggelse og håndtering af mobning

Få et fælles sprog om, hvad mobning er og hvorfor det opstår, så I kan forebygge at dette - og i stedet skabe trygge og inkluderende fællesskaber for alle. Bliv desuden bekendt med lovgivningen på området, så I lever op til de gældende krav. 

Mobning opstår på grund af snævre normer og utryg kultur i børnenes fællesskab – ikke på grund af dårligt opdragede børn. Det peger på, at der er meget for fagpersonerne at arbejde med, som ledere af børnenes fællesskaber. Oplægget handler også om fagpersoners egen rolle, og naturligvis samarbejdet med forældrene.


Tema:
 
Trivsel 

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skolebestyrelse og skoleledelse 

Varighed: 90 minutter 

Pris: 8.000 (eksklusiv moms + transport) 

Praktiske nødvendigheder: Projektor og lydanlæg