Børn og unges digitale trivsel og dannelse

Viden og redskaber til at understøtte en tryg og sikker kultur i børn og unges digitaliserede hverdag

Få ny viden om børn og unges digitale færden og fællesskaber, herunder de udfordringer, der kan opstå på digitale arenaer, og hvordan I kan klæde børn og unge godt på til at tackle dem. Oplægget kommer desuden omkring aktuel lovgivning på området.

Børn og unges oplevelser på digitale platforme har stor betydning for deres trivsel. Det, der foregår digitalt, forstærker derfor også klassens fællesskab - både positivt og negativt. Børnene har mulighed for at holde kontakt med hinanden, hvor de deler fælles interesser og de kan støtte hinanden i forhold til lektier og opgaver. Men de konflikter, eleverne måtte have, bliver forstærket digitalt, og de mekanismer, som ses i det digitale, kan være med til at blæse små ting stort op.

De digitale arenaer er steder, hvor mange børn og unge er uden voksenopsyn. Børnene fortæller selv, at det betyder noget for dem, når de bliver spurgt til deres oplevelser på nettet. Derfor sætter vi i oplægget også fokus på nysgerrigheden mellem barn og voksen.


Tema:
 
Trivsel 

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skolebestyrelse og skoleledelse 

Varighed: 90 minutter 

Pris: 8.000 (eksklusiv moms + transport) 

Praktiske nødvendigheder: Projektor og lydanlæg