Venskabsløbet Formål

Formål

Venskabsløbet er et sjovt motionsløb for elever i alle aldre, der kombinerer trivsel, motion og velgørenhed. Dagen kan være et boost til at styrke sammenholdet på tværs af skolen eller i den enkelte klasse - med et fokus på at stå sammen om et fælles mål.

Venskabsløbet lægger op til highfives, brede smil og måske endda spirende relationer mellem årgangene. Det er glæden ved at gøre noget sammen som skole og have en masse sjov imens. Bliv klogere på Venskabsløbets tre formål lige her.

Trivsel

Venskabsløbet er med til at skabe trivsel blandt eleverne. Trivsel skabes nemlig via gode sociale og støttende fællesskaber, følelsen af tilhørsforhold og meningsfuldhed 1. Med Venskabsløbet er eleverne sammen om en fælles aktivitet med et fælles mål, der samtidig er meningsfuldt – nemlig at hjælpe andre.

Venskabsløbet tager udgangspunkt i trivsels-tilgangen ”Act-Belong-Commit”, som på dansk kaldes ”ABC for mental sundhed”2. A’et står for ”Act”: Gør noget aktivt, B’et for: Gør noget sammen med andre, og C’et for ”Commit”: Gør noget meningsfuldt.

Forskning viser nemlig, at når vi handler aktivt, sammen med andre med et meningsfuldt formål, fremmer det vores mentale sundhed.3

På den måde er Venskabsløbet med til at højne trivslen for den enkelte elev, i klassen og på tværs af klassetrinene.

  • 1. Sundhedsstyrelsen, 2019.
  • 2. ABC for mental sundhed – mental sundhedsfremme for alle, 2022.
  • 3. Sundhedsstyrelsen, 2019.

Motion

Venskabsløbet giver motion. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal børn og unge have en times motion hver dag 1, og derfor bør elever i den danske folkeskole bevæge sig mindst 45 minutter hver dag 2. Men alt for få børn og unge bevæger sig så meget. Fysisk aktivitet og motion er essentielt for børn og unge, fordi det forebygger overvægt og sygdomme som astma og sukkersyge.

Men motion er også vigtigt for børns mentale sundhed. Studier viser, at fysiske aktiviteter og motion kan have positiv betydning for børns trivsel, foruden positiv effekt på børns faglige kompetencer3. Desuden styrkes børn og unges positive selvopfattelse, når de er fysisk aktive4.

Deltager I som skole i Venskabsløbet, er I dermed med til at leve op til kravene om bevægelse i skolen samt skabe en positiv kultur omkring motion og fysisk aktivitet, der forhåbentlig kan danne grobund for flere positive vaner.

Venskabsløbet er en sjov dag, hvor der er fokus på den fælles indsats og ikke den enkeltes præstation. Det er glæden ved at gøre noget sammen, mens man bevæger sig. 

  • 1. Sundhedsstyrelsen, 2018.
  • 2. Københavns Kommune, 2019.
  • 3. Vidensråd for Forebyggelse, 2016.
  • 4. Sundhedsstyrelsen, 2018.

Velgørenhed

Med Venskabsløbet er I med til at gøre en forskel for børn i Danmark og ude i verden, der har brug for hjælp. Pengene, som I samler ind, går nemlig ubeskåret til Red Barnets arbejde. Uanset, hvor meget I samler ind, gør I en forskel blot ved at være med.

Red Barnet er en børnerettighedsorganisation. Det betyder, at vi i vores arbejde har fokus på, at børn får den barndom og fremtid, de har ret til. Vores globale bevægelse startede for over 100 år siden. Gennem tiden har vi bidraget til en bedre verden ved at hjælpe over en milliard børn i flere end 120 lande. Fra Danmark til Filippinerne, Afghanistan og Etiopien. 

Vores arbejde består i at redde, beskytte og styrke børn.  

Det gør vi ved at rykke ud med mad, vand og medicin i timerne efter, at en krig eller katastrofe opstår. Ved at oprette børnevenlige områder i krigszoner og flygtningelejre. Ved at give børn og deres samfund redskaber til at overleve næste katastrofe. Og sidst men ikke mindst ved at sikre børnenes skolegang under og efter en katastrofe eller krig.  

Med andre ord er vi der, når det hele brænder, når der skal bygges op igen – og når omfanget af den næste krig eller katastrofe skal mindskes og forebygges. 

I er med deltagelse i Venskabsløbet med til at sørge for, at vi kan fortsætte arbejdet og nå ud til endnu flere børn i fremtiden.