Tilgængelig døgnet rundt

Introduktion

Mini-forløbet 'Tilgængelig døgnet rundt' handler om konstant tilgængelighed og online-stress. Intentionen med materialet er, at eleverne bliver mere bevidste om, hvad konstant tilgængelighed online betyder for dem selv og for deres måde at være sammen med familie og venner på.  

Forløbet tager cirka 2 gange 1 lektion at gennemføre i klassen, samt den tid eleverne bruger hjemme på hjemmeopgaven.

Formål

Formålet er, at eleverne reflekterer over deres digitale liv, og at de får mulighed for at tale konstruktivt om det, med deres forældre. Der er lagt op til, at eleverne får en hjemmeopgave, hvor de skal interviewe en af deres forældre, og at I derefter følger op på det i klassen.

Fælles mål: 
Arbejd fx med Tilgængelig døgnet rundt i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation'. Forløbet giver eleverne god mulighed for at arbejde i forskellige positioner som beskrevet under det tværfaglige emne ’IT og medier’. 

Aktivitet 1

Fælles samtale i klassen

20-25 minutter

Forklar eleverne, at I skal tale lidt om deres onlineliv, og hvad det betyder, at de har mulighed for at være online stort set hele døgnet. Fortæl også, at de bagefter får en hjemmeopgave, som involverer den ene af deres forældre, og at I bagefter skal følge op på opgaven i klassen.  

Du kan indlede med at stille disse spørgsmål, som eleverne fx kan besvare ved hurtig håndsoprækning. Du kan også vælge at plotte dem ind i en mentimetermåling (eller lignende), som eleverne besvarer anonymt og hvor I derefter kan se, hvordan svarene fordeler sig på smartboardet.

Hvem af jer...

 • Har som regel fat i mobiltelefonen mindst en gang i timen? 
 • Tjekker automatisk telefonen, når I venter på noget? 
 • Tjekker automatisk telefonen, når I kører med offentlig transport? 
 • Tjekker telefonen, som det sidste inden I sover? 
 • Har prøvet at tjekke mobilen, fordi I troede I fik en besked eller en notifikation – MEN hvor I rent faktisk ikke fik det? 
 • Føler ind i mellem, at I bruger for meget tid på telefonen? 
 • Har indimellem konflikter med jeres forældre over jeres mobilbrug/ skærmbrug? 
 • Er bekymret for at gå glip af noget, hvis I skal slukke for alt elektronisk udstyr i mere end en time? 

Vurdér om du skal samle op.

Aktivitet 2

Interview med en forælder

15-20 minutter (+ hjemmeopgave) 

Gennemgå hjemmeopgaven grundigt i plenum, så rammen for interviewet og den efterfølgende opgave er klar for alle. Eleverne kan enten skrive svarene ned, eller de kan optage lyden som et memo/filme deres interview – alt efter, hvad der giver bedst mening.

Forslag til obligatoriske spørgsmål til forældreinterviewet

OBS: Lad gerne eleverne formulere yderligere tre valgfrie spørgsmål, som også skal indgå i interviewet hvor der er markeret med prikker.

 • Hvor meget tror du egentlig, jeg er på telefonen/på en skærm en gennemsnitlig dag? 
 • Hvad tænker du om det?  
 • Hvad tror du, jeg bruger telefonen mest til?
 • Hvad tror du ellers, jeg bruger telefonen til?
 • ...
 • Hvor meget tror du selv, at du er på mobilen i løbet af dagen? 
 • Hvad bruger du selv din telefon til?
 • Synes du nogle gange, det er er okay bare at tune ud og sidde og spille/se skøre videoer?
  • Hvis ja: Hvor lang tid synes du så, det er okay at bruge på det på en dag?
  • Hvis nej: Hvad synes du så, det er okay at slappe af med at gøre i stedet?
 • ...
 • Har du lyst til, at du/vi ændrer mobilvaner hjemme hos os? 
  • Hvis nej: Hvorfor ikke?
  • Hvis ja: Hvorfor og hvad skulle der til for evt. at ændre vaner? Hvad ville være anderledes, hvis du/vi ændrede vaner? Hvilken forskel ville det gøre?
 • ...
 • Hvordan har det været at svare på de her spørgsmål?

Efter interviewet skal eleven tage egne noter til disse spørgsmål

 • Var der spørgsmål, du ikke havde lyst til at stille?
  • Hvis ja: Hvorfor havde I mon ikke lyst til at stille netop de spørgsmål?  
 • Hvilket spørgsmål fungerede bedst? 
 • Gav interviewet anledning til, at du I bagefter fik en god snak om mobilvaner?  
  • Hvis ja: Hvad talte I om og hvordan var det at have den samtale?  
  • Hvis nej: Hvad skete der efter interviewet og hvordan var det? 

OBS: Eleverne skal medbringe interviewet og egne refleksioner, når I følger op på det i skolen. 

Opsamling

45 minutter 

Saml fx op på elevernes interviews ved at lade dem drøfte disse spørgsmål i mindre grupper: 

 • Hvordan var det at interviewe jeres forældre?  
 • Var der spørgsmål, I ikke havde lyst til at stille?
  • Hvis ja: Hvorfor havde I mon ikke lyst til at stille netop de spørgsmål?  

Bed derefter grupperne om at skrive et realistisk og fornuftigt bud på hvordan et sæt ’regler for mobil/skærmbrug’ kunne se ud. Hvis der er regler, som nogen, gerne vil have med, men som gruppen ikke kan blive enige om, kan eleverne notere dem på et særskilt ark, som de kalder P-pladsen. 

Saml op i plenum ved at grupperne gennemgår deres regelsæt for resten af klassen. De andre grupper må ikke kommentere undervejs. Til sidst kan I kigge på, hvilke regler, der endte på P-pladsen og drøfte, hvorfor det mon lige præcis er de ting, som kan være svære at blive enige om.

Hvis klassen kan nå til enighed om et forslag til gode regler, kan du evt. notere det ned og sende det ud til forældrene med en kort opsamling på drøftelserne.

Opsamling i grupper/eventuelt i plenum.

Til forældre

Vi opfordrer til, at du på forhånd skriver ud til forældrene og adviserer dem om, at I kommer til at tale om elevernes onlineliv, og at du gerne vil bede dem bakke op om forløbet – helt konkret ved at de lader sig interviewe af deres barn.  

Skriv også gerne, at du håber på, det munder ud i en konstruktiv og ikke fordømmende samtale, så de kan få talt om, hvordan de finder en god balance imellem online og offlineliv. 

Øvrige materialer