Venner på nettet

Introduktion

De fleste danske børn bruger internettet som en del af dagligdagen længe før, de starter i skole, men de er langt fra eksperter i god og tryg adfærd på nettet. Det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget de er online, men alle børn har brug for, at de voksne omkring dem interesserer sig for og guider dem i deres digitale liv og færden, hvor der kun sjældent er voksenopsyn.  

Venner på nettet’ er et undervisningsmateriale til de yngste elever om god og tryg adfærd på nettet og mobilen. Forløbet tager ca. 2 lektioner at gennemføre.

Formål

Formålet med Venner på nettet er at lære de yngste elever basale regler for god omgangstone på nettet og at klæde dem på til at færdes sikkert og trygt på nettet.  

Forløbet sigter mod: 

 • At give eleverne gode råd om basale online-regler.
 • At eleverne opnår tillid til, at de voksne vil og kan hjælpe dem, hvis de oplever noget grænseoverskridende eller ubehageligt.  

Fælles mål: 
Arbejd fx med ’Venner på nettet' i dansk under kompetenceområdet 'kommunikation' eller i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab under 'sundhed og trivsel'. 

Aktivitet 1

Bodyguards (startleg)

15-20 minutter

Fortæl eleverne, at I i dag skal tale om at være gode venner og passe på hinanden på nettet, og at I begynder med at lege en lille leg, som også handler om at beskytte andre. (Du skal bruge en pude eller en blød bold til at kaste med). 

Legen hedder Bodyguards’, og den handler om at beskytte en, der er udsat for angreb. 

Bodyguards-legen

 • Eleverne skal stå i en cirkel. Spørg i gruppen, om der er to, der kunne tænke sig at stå i midten af cirklen. Når de to elever står i midten af cirklen, fordeler du rollerne ’superstjerne’ (fx en berømt skuespiller, musiker eller sportsudøver) og ’bodyguard’ mellem de to. 
 • Forklar, at legen går ud på at kaste bolden ind og ramme ’superstjernen’, mens ’bodyguarden’ forsøger at forhindre, at ’superstjernen’ bliver ramt af bolden. Eleverne må kun kaste med underhånd. ’Bodyguarden’ bliver måske ramt af bolden undervejs, og det er ok. 
 • Eleverne skal blive stående i cirklen og kan kaste skumbolden rundt til andre i cirklen, som kan forsøge at ramme ’superstjernen’. Imens forsøger ’bodyguarden’ at beskytte ’superstjernen’ fra at blive ramt. 
 • Lad eleverne være i midten af cirklen i cirka 30 sekunder – og lad derefter to nye elever gå ind i midten. Legen fortsætter, indtil alle, der har lyst, har været inde i cirklen.
 • Når legen er slut, sætter alle eleverne sig ned i cirklen.

Tal derefter om spørgsmålene:

 • Hvordan føltes det at stå i midten og være ’superstjernen’?
 • Hvordan føltes det at være ’bodyguard’?
 • Hvordan føltes det at være dem, der forsøgte at ramme ’superstjernen’ med bolden?
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle?
 • Hvordan kan man være med til at hjælpe og beskytte hinanden?

Aktivitet 2

Dine første venner på nettet

15-20 minutter

Filmen ’Dine første venner på nettethandler om at være en god ven og kommer bl.a. med et bud på fem gode regler for, hvordan eleverne skal opføre sig over for hinanden på nettet.

De fem gode regler fra filmen

 1. Send aldrig dumme beskeder.
 2. Klik kun 'synes godt om' gode beskeder.
 3. Send kun billeder eller film af andre, hvis du har fået lov.
 4. Inviter andre med, hvis du vil vise noget på mobil, tablet eller computer.
 5. Vær en god kammerat.

Vis filmklippet 'Dine første venner på nettet' (4:03 min.) og tal derefter i fællesskab om spørgsmålene nedenfor.

Tal bagefter i fællesskab om: 

 • Hvad filmen handlede om? 
 • Hvad eleverne lagde særligt mærke til i filmen? 
 • Der var noget, som undrede eleverne?  
 • Lad eleverne komme med eksempler på historier fra deres eget liv, hvor de har fulgt reglerne fra videoen.  
 • Slut af med at gennemgå reglerne fra videoklippet en ad gangen. 

Aktivitet 3

Rollespil

45 minutter

Sæt jer igen i en cirkel og fortæl eleverne, at I skal lave små rollespil om, hvordan man er en god ven på mobil, tablet og computer. Spørg, hvem der har lyst til at være skuespillere til casen. Udvælg det antal skuespillere, I skal bruge. 

Læs casen højt. (Du finder casene herunder). Når du holder en pause, skal skuespillerne opføre det, du netop har læst højt. Når du har læst hele casen højt, taler I fælles om spørgsmålene til hver case. 

Skuespillerne gennemspiller herefter casen igen. Fortæl, at eleverne i den anden gennemspilning har mulighed for at bryde ind og ændre på handlingen. Når en elev rækker hånden op, skal du sige "Frys". "Frys" betyder, at skuespillerne skal "stå stille" i deres positioner. 

Eleven med hånden oppe fortæller nu, hvordan én af skuespillerne skal handle anderledes for at være en god ven. Eleven kan fortælle, hvordan skuespilleren skal agere, eller eleven kan bytte plads med skuespilleren og selv gennemføre handlingen. Hvis eleven helst vil nøjes med at fortælle en alternativ handling og ikke gennemspille den, er det også ok. 

Når den alternative handling er gennemspillet "spoler I tilbage" til det oprindelige handlingsforløb i casen. Skuespillerne fortsætter den oprindelige handling, indtil en ny elev rækker hånden op, og du siger "Frys". Hjælp skuespillerne, hvis de glemmer handlingen undervejs. 

Hvis eleverne ikke selv kan komme med forslag til handlinger, kan du hjælpe dem på vej med 'Inspiration til handlinger', som du finder under hver af de to cases. Fortsæt indtil der ikke er flere forslag til, hvordan man kunne have handlet anderledes i casen og været en god ven.

Hvis I har tid og eleverne stadig kan holde fokus kan i fortsætte med case 2 efter samme princip. Er de trætte så gå direkte til afrunding 

Case 1: Inviter andre med til mobilspil

Skuespillere: 3

Læs højt: 
Det er frikvarter. Emma og Sofia sidder og spiller på Emmas mobiltelefon. De har det rigtig sjovt og er i gang med et svært level. De er begge to rigtig gode til spillet. Det er Emmas tur, og pigerne har kun et liv tilbage. Hvis de mister det sidste liv, skal de vente en halv time, før de får nye liv. Hvis de mister det sidste liv, kan de ikke nå at klare banen, inden frikvarteret er slut. 

(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 

Pludselig kommer Anna over til dem. Anna har ikke fået en mobiltelefon endnu, og hun er vist ikke særlig god til at spille. Anna spørger: "Hvad laver I?". 

(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 

Emma og Sofia har faktisk lidt travlt, hvis de skal nå at spille færdig, så de kigger ned i telefonen og fortæller Anna, at de har travlt med at spille. 

(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 

Anna spørger, om hun må prøve spillet. Emma og Sofia vifter Anna væk og siger, at hun skal gå. De skal jo skynde sig, hvis de skal nå at blive færdige inden frikvarteret slutter. Og de vil i hvert fald ikke risikere, at Anna mister deres sidste liv i spillet. 

Anna bliver ked af det og går væk. 

(Pause – skuespillerne opfører handlingen)

Spørgsmål til case 1: 

 • Hvad skete der i skuespillet? 
 • Hvad handlede skuespillet om? 
 • Hvordan føles det mon at være Anna? 
 • Hvorfor bliver Anna ked af det?
 • Skuespillet handler om Candy Crush. Kunne det samme ske i andre spil?  

Inspiration til handlinger:
Hvis eleverne ikke kan komme på nogle ideer til, hvordan man kunne agere anderledes, kan du hjælpe dem på vej med forslagene: 

 1. Pigerne kan spørge om Anna har lyst til at være med ved at kigge på.
 2. Pigerne kan fortælle Anna, at banen virkelig er svær, og om de i næste frikvarter i stedet må lære Anna, hvordan man spiller spillet. 
 3. Pigerne kan sige til Anna, at de er færdige lige om lidt, og om Anna har lyst til at vente på dem, så de kan følges ind fra frikvarter. 
 4. Pigerne kan spørge Anna, om hun har lyst til at spille bold/tegne/lege i næste frikvarter. 

Case 2: Send kun gode beskeder og vær en god kammerat

Skuespillere: 4

Læs højt:
 

Om aftenen...

Oliver sidder derhjemme og spiller Minecraft. Johan, Valdemar og Max fra klassen er også online hjemmefra. Oliver ser en besked på chatten fra Johan. Johan skriver: "Valdemar er dårlig". Max skriver: "Ha ha". Oliver griner lidt. 
 
(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 
 
Johan og Max skriver flere dumme beskeder til Valdemar nu. De skriver for eksempel "Gå væk" og  ”skrid med dig”. Valdemar logger af uden at sige farvel. 
 
(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 
 
Oliver synes ikke, at det er så rart nu. Han lukker for computeren. 
 
(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 
 
Næste dag...

Næste dag i skolen ser Oliver, at Valdemar sidder for sig selv i frikvarteret. Valdemar ser ked ud af det. 
 
(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 
 
Oliver løber forbi Valdemar og skynder sig over til Johan for at spille bold. Oliver har dårlig samvittighed over, at han ikke hjalp Valdemar i går i Minecraft. 
 
(Pause – skuespillerne opfører handlingen)

Spørgsmål til case 2:

 • Hvad skete der i skuespillet? 
 • Hvad handlede skuespillet om?
 • Hvorfor ser Valdemar mon ked ud af det?
 • Hvorfor har Oliver dårlig samvittighed? 

Inspiration til handlinger:
Hvis eleverne ikke kan komme på nogle ideer til, hvordan Oliver, Johan og Max kunne agere anderledes, kan du hjælpe dem på vej med forslagene: 

 • Om aftenen:
  • Oliver, Johan og Max kan skrive/ringe til Valdemar efter spillet og spørge, om han er ok. 
  • Alle fire drenge kan fortælle forældrene, hvad der er sket.   
 • Næste dag:
  • Oliver, Johan og Max kan gå hen til Valdemar og sige undskyld. 
  • De kan sætte sig over til Valdemar i frikvarteret og spørge, om han er ok.
  • De kan spørge Valdemar, om han har lyst til at spille Minecraft igen i aften. 
  • Oliver kan sige til Johan og Max, at de skal huske at skrive pænt. 
  • De kan fortælle klasselæreren, hvad der er sket. 

Afrunding

15 minutter

Lav i fællesskab en liste over, hvordan man er en god ved sine klassekammerater på mobil, tablet og computer. Skriv listen op på smartboardet. I kan tage udgangspunkt i reglerne fra videoklippet 'Dine første venner på nettet'. 

Kom blandt andet ind på: 

 • Hvordan kan man inkludere flere i sit mobilspil? 
 • Hvordan kan man være god ved hinanden med mobil, tablet og computer? 
 • Hvad skal man gøre, hvis man oplever eller ser noget ubehageligt på mobil, tablet eller computer? 
 • Hvordan kan de voksne bedst hjælpe, hvis I bliver uvenner på nettet? 

Til forældre

Vi anbefaler, at du altid orienterer forældrene, når I har arbejdet med digital dannelse i klassen. Det kan evt. bare være i form af en lille notits evt. med et link til denne undervisningsside, så de får en naturlig anledning til at følge op på det, I har talt om i skolen.

Øvrige materialer