Lektion #4

At fortælle om det og bede om hjælp

INTRODUKTION
Undersøgelsen, der ligger til grund for deSHAME projektet, viser, at mange unge har svært ved at bede om hjælp, når de udsættes for en krænkelse på nettet. For at unge kan få den støtte, de har brug for, er det vigtigt, at de får fortalt om hændelsen. I dette modul er der fokus på, hvor og hvordan man som ung kan søge hjælp, hvis man er udsat for en digital sexkrænkelse.

FORMÅL
I denne lektion skal eleverne undersøge, hvem de kan fortælle om digitale sexkrænkelser, og hvordan de kan få hjælp. Ved hjælp af øvelser skal eleverne overveje de udfordringer og barrierer, der kan være i forhold til at fortælle om det og bede om hjælp, hvis man oplever en krænkelse. Lektionens formål er at give eleverne viden om handlemuligheder, hvis de selv eller nogen, de kender, oplever en digital sexkrænkelse.

LÆRINGSMÅL
At eleverne får viden om, hvorfor det er vigtigt at fortælle om digitale sexkrænkelser, og hvordan de kan få hjælp.

FOKUSORD
Anmeldelse, rådgivning, anonymitet, fortrolighed.
 

Hent Lektion #4 - At fortælle om det og bede om hjælp som pdf

DET SKAL DU BRUGE

• A4-papir
• Print af bilag 1 og bilag 2

Note til fagpersonen

Mind eleverne om de fælles grundregler, I vedtog i lektion 1.

Gennemgå undervisningsvejledningen, og få yderligere viden om digitale sexkrænkelser og undervisning i emnet.

Overvej, hvordan I på jeres skole skal forholde jer, hvis en eller flere elever er involveret i en digital sexkrænkelse. Find eventuelt inspiration i materialet Digitale sexkrænkelser - At forstå, forebygge og håndtere. Skolens guide til at håndtere digitale sexkrænkelser

Starter

5 minutter

Start lektionen med at gentage definitionen på, hvad digitale sexkrænkelser er, og hvilke følelser et offer for digitale sexkrænkelser kan opleve.

Digitale sexkrænkelser blandt børn og unge er al uønsket adfærd med seksuelt indhold eller seksuel undertone på alle digitale platforme eller apps (billeder, videoer, indlæg, meddelelser, sider m.m.).

Bed eleverne tænke på en situation eller et problem, hvor det er let at bede om hjælp.
Bed derefter eleverne om at tænke på en situation eller et problem, hvor det er svært at bede om hjælp.

Forslag til diskussionsspørgsmål:

 • Hvilke slags problemer er henholdsvis lette og svære at bede om hjælp til?
 • Hvad gør det vanskeligt at bede om hjælp?
 • Hvad kan andre gøre, for at det bliver lettere for dig at bede dem om hjælp?

Hvis du vil gøre øvelsen mere simpel

Vælg konkrete eksempler, som eleverne skal forholde sig til. Det kan fx være eksempler som: Hvordan har du det med at bede om hjælp til lektier? Hvordan har du det med at bede om hjælp, hvis du er blevet uvenner med en kammerat? Hvordan har du det med at bede om hjælp, hvis du bliver ked af nogle  kommentarer til et billede, du har postet på nettet?

Fortæl eleverne, at formålet med lektionen er, at de skal vide, hvor de kan få hjælp, og at de tør bede om hjælp fra en voksen, hvis de oplever en digital sexkrænkelse. Understreg, hvor vigtigt det er at fortælle om digitale sexkrænkelser, og hvordan det at få fortalt om det hurtigt kan gøre en stor forskel for de involverede.

Aktivitet 1

30 minutter

Bed eleverne om at tænke på den eller de personer, som de ville henvende sig til, hvis de selv oplevede at blive udsat for krænkende adfærd på nettet, eller hvis de oplevede en kammerat blive krænket på nettet.

Giv hver elev to-tre ark A4-papir. Eleverne skal skrive navnet på den eller de personer, som de ville søge hjælp hos, på papiret. Hvis eleverne ikke har skrevet nedenstående forslag, skal du sørge for at tilføje disse personer eller
myndigheder:

 • Forældre/plejeforældre
 • En lærer/klubpædagog
 • Politi
 • Skoleleder
 • Anmeldelsesfunktionen på det sociale medie
 • En form for rådgivning (Fx Red Barnets rådgivning SletDet).
 1. Indsaml A4-papirerne, og fordel de forslag, som går igen, rundt omkring i lokalet. Hæng dem op, eller læg dem
  på gulvet, så de er synlige for alle.
 2. Læs nedenstående scenarier højt et ad gangen, og bed eleverne placere sig ved det stykke papir, hvor navnet
  på den person eller myndighed står skrevet, som de ville råde personen i scenariet til at søge hjælp hos.
 3. Hvis eleverne vil anbefale to forskellige personer eller myndigheder, kan de stille sig midt imellem de to.

Kommentar til aktiviteten

Det er vigtigt at du som fagperson er åben og lytter til elevernes refleksioner og svar. Hvis de giver udtryk for, at de ikke vil fortælle om en digital sexkrænkelse til en forældre eller en lærer er det ikke et forkert svar. Anerkend det og tal med dem om hvorfor det kan være svært, og om noget ville kunne gøre det lettere. Gør dem opmærksom på andre muligheder - fx at de kan kontakte Red Barnets anonyme rådgivning SletDet som et første skridt. Lad dem eventuelt besøge SletDet.

Scenarie 1.

”Anders havde en ven, men da de blev uvenner, lavede vennen en falsk profil med Anders’ profilbillede. Han tilføjede
alle Anders venner fra Facebook og lavede en opdatering med ordene ’Jeg er bøsse’.”

Scenarie 2.

”Amir sendte et nøgenbillede til en pige, som han virkelig godt kunne lide. Hun havde sagt, at hun var helt vild med
Amir. Amir troede på hende, for han var vild med hende. Næste dag var Amirs billede blevet delt til alle på skolen”

Scenarie 3.

”En af mine venner havde sex med en person. På et tidspunkt blev de uvenner, så hun besluttede at slå op.
Personen truede derefter min ven med at dele nøgenbilleder af hende. Min ven følte, at der ikke var nogen, hun
kunne søge hjælp hos.”

Scenarie 4.

”Nogen optog en video af min kammerat, der havde sex. Videoen blev sendt rundt til hans venner og
klassekammerater.”

Scenarie 5.

”Et nøgenbillede blev postet på de sociale medier. Derefter blev et screenshot sendt til den gruppechat, jeg
var med i.”

Scenarie 6.

”En, jeg kender, postede et billede af sig selv, men blev ved med at få kommentarer fra fyre, der skrev
seksuelle beskeder, f.eks. ’Flotte patter. Må jeg se mere?’.”

Sådan kan du også gøre

Tal med eleverne om hvert scenarie for at sikre, at eleverne forstår sammenhængen. Tal med eleverne om, hvem de ville søge hjælp hos i forhold til de enkelte scenarier. Lad herefter eleverne placere sig ved papirerne med navnet på den person eller myndighed, de ville søge hjælp hos.

Spørg ind til elevernes valg, når de har placeret sig ud for den person eller myndighed, som de ville søge hjælp hos. Når en eller flere elever sætter ord på disse valg, kan det hjælpe gruppen som helhed til at forstå det positive i at fortælle om digitale sexkrænkelser.

Eleverne kan være tilbageholdende med at foreslå at søge hjælp hos en lærer/pædagog. Denne aktivitet giver mulighed for at sætte ord på, hvorfor det kan være svært for eleverne at gå til en lærer, og hvad det ville kræve af skolen og lærerne, hvis eleverne skulle gå til dem. Det er også en mulighed for at synliggøre, hvordan skolen kan hjælpe.

Forslag til diskussionsspørgsmål:

 • Hvad kan de forskellige personer/myndigheder gøre for at hjælpe? Hvorfor foreslår I en bestemt person eller
  myndighed frem for andre?
 • Forestil jer, at I har anmeldt en krænkende situation, og at der efterfølgende bliver igangsat hjælp til den
  involverede person. Hvordan ville I føle det?

Fælles opsamling

10 minutter

Giv hver elev en kopi af bilag 2. Gennemgå bilaget med eleverne, og bed dem overveje de tre spørgsmål og skrive deres individuelle svar. Svarene skal skrives i de tilhørende felter og efterfølgende afleveres til dig. Du kan bruge elevernes besvarelser i den efterfølgende evaluering af, om eleverne har fået viden om, hvad de skal gøre, når de skal anmelde digitale sexkrænkelser. Elevernes besvarelser kan også gøre dig klog på, hvad der skal til, for at eleverne er trygge ved at anmelde krænkende adfærd. Fortæl eleverne, at de ikke behøver skrive navn på deres besvarelse.

Lav evt. en fælles opsamling, hvor I taler om, hvad eleverne har fået ud af arbejdet med de fire moduler.

Ekstra aktivitet

20 minutter

Lad eleverne arbejde sammen to og to. Giv hvert par et eksemplar af bilag 1. På bilag 1 er forskellige situationer beskrevet. Eleverne skal sammen læse situationerne igennem og sammen diskutere, hvad de vil foreslå personerne i de forskellige cases at gøre.

Inden eleverne går i gang med at arbejde med de beskrevne cases, er det vigtigt at understrege, at alle de beskrevne situationer er fiktive.

 • Giv eleverne ti minutter til at forholde sig til de beskrevne cases og komme med forslag til, hvordan situationerne kan håndteres.
 • Lav herefter en fælles opsamling i klassen, hvor parrene fortæller, hvad de vil foreslå, at de beskrevne personer skal gøre. Udfordr gerne elevernes forslag ved at stille opklarende spørgsmål.
 • Skriv elevernes forslag på tavlen, og brug dem som en liste over, hvilke handlemuligheder man har, hvis man bliver udsat for digitale sexkrænkelser.