Sult

- når mennesker mangler mad

Foto: Red Barnet

Fokusord

Sult, hungersnød, underernæring, nødhjælp

Sult

https://skole.redbarnet.dk/globale-temaer/sult-udskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

2

Målgruppe

Udskoling

Typer af aktiviteter

Faglig læsning, walk and talk, se filmklip

I skal bruge

Computer/tablet

Kort præsentation

Sult og hungersnød er et vilkår for mange børn og voksne rundt om i verden. Særligt børnene rammes hårdt, når sultkatastrofer rammer. Billeder af underernærerede børn ses ofte på sociale medier og i TV, og billederne kan være voldsomme og skabe bekymring hos eleverne.

Med forløbet Sult bliver eleverne rustet til at forstå, at sult og hungersnød er et livsvilkår for mange mennesker rundt om i verden. Eleverne får også indsigt i, at sult og hungersnød kan forebygges, og at ofrene i sultkatastrofer kan hjælpes.

Fælles mål

I kan bruge materialet i dansk, geografi, historie, samfundsfag samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Undervisningsvejledning

Om sult og hungersnød

Mange mennesker i verden sulter. Når en sultkatastrofe er så alvorlig, at flere mennesker dagligt dør, kaldes det hungersnød. Sult går værst ud over børn. Derfor er det meget vigtigt, at de får hjælp både før og under en katastrofe rammer.

Hungersnød er den værste form for sult, der findes. Den officielle definition på hungersnød er, når der dagligt dør minimum to voksne eller fire børn af sult pr. 10.000 mennesker, samtidig med at minimum 30 procent af befolkningen er akut underernærede. At være underernæret betyder, at kroppen ikke får den næring, som den har brug for til at kunne fungere ordentligt.

Knap 800 millioner mennesker lever dagligt i sult og nød. Det kan for eksempel skyldes, at deres land får for lidt regn og derfor er ramt af tørke. Nogle mennesker sulter, fordi der er krig i deres land, så de må forlade deres hjem. Men mad er en menneskeret. Det står i Verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948.

Udviklingen går i stå

Sult forhindrer, at mennesker og samfund udvikler sig. Mangel på mad gør mennesker syge og passive, de har svært ved at kæmpe for deres liv og deres familier og for forbedring af deres samfund. Især børn er hårdt ramt i områder med sult. Børn har brug for næring for at udvikle sig og vokse. Børn under fem år tager nemt skade, hvis de er underernærede i længere tid: De har for eksempel svært ved at lære nyt, og deres udvikling går nemt i stå.

Tænk hvis du kunne forebygge en katastrofe

Kan man redde liv med små simple handlinger? Se, hvordan børn i Etiopien lærer at forebygge sult.

Video: Katastrofeforebyggelse i Etiopien (04:38 min.)

">

Det nytter at forebygge sult

Sult er et stort problem, men heldigvis kan man gøre meget for at løse det. Red Barnet underviser børn og familier i, hvordan de kan forebygge sult og klare sig gennem tørkeperioder. I katastrofeområder hjælper vi med at uddele mad, medicin og rent drikkevand til børn og voksne.

Færre sulter i dag

Der er færre børn, der sulter i dag. I 1990 mistede omkring 29.000 børn under fem år livet hver eneste dag. Nu er det tal næsten halveret til 17.000 børn. Det er stadig rigtig mange, men tallene beviser, at det nytter at gøre noget.

Forebygger sult

Red Barnet hjælper med at forebygge sult. For eksempel lærer vi børn og familier, hvordan de ruster sig til tørkeperioder. De lærer at dyrke korn, grønsager og andre afgrøder, der bedre kan modstå tørke. De lærer også at plante træer, der kan give skygge og læ og holde på jorden og afgrøderne, hvis der kommer kraftig regn eller hagl.

Afgrøderne kan blive skyllet væk efter oversvømmelse eller orkan. Derfor hjælper Red Barnet også familierne med at være bedre forberedte, så alle deres afgrøder ikke forsvinder, når katastrofen rammer. Red Barnet uddeler også såsæd, landbrugsredskaber og fiskeudstyr for at give befolkningen alternative muligheder for at få mad.

Hjælp her og nu

I sultkatastrofer hjælper Red Barnet med akut nødhjælp. Vi uddeler mad i form af nødhjælpspakker til børn og voksne. Nødhjælpspakkerne sikrer hvert familiemedlem mad nok. Red Barnet har også centre, hvor meget undervægtige børn får hjælp.

Disse børn får helt særlig kost, der hjælper dem til at overleve. For eksempel får de en særlig næringsrig jordnøddeblanding, vitaminer og vacciner. Når de undervægtige børn får denne hjælp, begynder de at tage på og får det hurtigt bedre.

Afrikansk dreng med nødhjælpsmad

Hygiejne og rent vand er vigtigt

Når man er fattig, er det ikke sikkert, at man har adgang til rent vand til at drikke og lave mad af. Dårlig hygiejne gør det let for bakterier at sprede sig. Derfor er det meget vigtigt, at befolkningen i fattige områder får adgang til rent drikkevand. Hvis man for eksempel bruger urent eller beskidt vand, kan det gøre, at man får en del andre sygdomme, som man kan blive rigtig syg af. Man kan blive så syg, at det er svært at holde på maden og få nok ernæring.

Derfor hjælper Red Barnet også befolkningen med rent drikkevand, sæbe og andre ting for at sikre god hygiejne.

Forebygger sygdomme og underernæring

Red Barnet sørger også for, at børn får et regelmæssige sundhedstjek af en læge eller sygeplejerske. Det sker ved, at Red Barnet tager rundt og blandt andet holder særligt øje med undervægtige børn. De rammes nemlig nemmere af almindelige sygdomme som mæslinger, malaria og diarré. Vi sørger for, at de får medicin og bliver vaccineret.

Fremskridtene er store, men der er stadig lang vej, før sultproblemet er løst. Red Barnet arbejder i øjeblikket i flere end 20 lande verden over for at bekæmpe sult.

Fakta om sult

  • I 1990 døde 11 millioner børn, før de fyldte fem år. I 2015 er tallet faldet til 6,8 millioner. Næsten halvdelen af dødsfaldene hænger sammen med underernæring.

  • Cirka 800 millioner mennesker i verden får ikke nok mad til at holde sig sunde og raske. Det betyder, at hvert niende menneske i verden går sultent i seng hver dag.

  • Antallet af underernærede mennesker i verden er faldet med over 20 procent siden 1990-92.

(Kilde: UNICEF og FAO)

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v