Sult

- når børn mangler mad

Foto: Red Barnet

Fokusord

Sult, underernæring, nødhjælp

Sult

https://skole.redbarnet.dk/globale-temaer/sult-mellemtrin/
Til underviseren

Antal lektioner

2

Målgruppe

Mellemtrin

Typer af aktiviteter

Faglig læsning, walk and talk, se filmklip, quizze

I skal bruge

Computer/tablet

Kort præsentation

Sult og hungersnød er et vilkår for mange børn og voksne rundt om i verden. Særligt børnene rammes hårdt, når sultkatastrofer rammer. Billeder af underernærerede børn ses ofte på sociale medier og i TV, og billederne kan være voldsomme og skabe bekymring hos eleverne.

I forløbet Sult bliver eleverne rustet til at forstå, at sult og hungersnød kan være et livsvilkår. Eleverne får også indsigt i, at sult og hungersnød kan forebygges, og at ofrene i sultkatastrofer kan hjælpes.

Fælles mål

I kan bruge materialet i natur/teknologi, historie samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Undervisningsvejledning

Om sult

Mange børn og familier i verden sulter. Det betyder, at de bor i områder, hvor der ikke er mad nok. Sult går værst ud over børn. Derfor er det meget vigtigt, at børn får den rigtige hjælp både før og under en sultkatastrofe.

Når børn sulter i lang tid, kan de blive underernærede. At være underernæret betyder, at kroppen ikke får den mad og næring, som den har brug for til at kunne fungere ordentligt.

Knap 800 millioner mennesker i verden lever dagligt i sult og nød. Det kan for eksempel skyldes, at deres land får for lidt regn og derfor er ramt af tørke. Så kan de ikke dyrke korn, grønsager og andre afgrøder, og derfor har de ikke mad nok.

Nogle mennesker sulter, fordi der er krig i deres land, så de må forlade deres hjem. Mangel på mad gør mennesker syge og passive, og de har svært ved at kæmpe for deres liv, deres familier og samfund.

Sult går værst udover børn. Børn har brug for ernæring for at udvikle sig og vokse, og børn under fem år tager nemt skade, hvis de er underernærede i længere tid. For eksempel har de svært ved at lære nyt, og deres udvikling går nemt i stå.

Det nytter at forebygge sult

Sult er et stort problem, men heldigvis kan man gøre meget for at løse det. Red Barnet underviser børn og familier i, hvordan de kan forebygge sult og klare sig gennem tørkeperioder. I katastrofeområder hjælper vi med at uddele mad, medicin og rent drikkevand til børn og voksne.

Færre sulter i dag

Der er færre børn, der sulter i dag. I 1990 mistede omkring 29.000 børn under fem år livet hver eneste dag. Nu er det tal næsten halveret til 17.000 børn. Det er stadig rigtig mange, men tallene beviser, at det nytter at gøre noget.

Forebygger sult

Red Barnet hjælper med at forebygge sult. For eksempel lærer vi børn og familier, hvordan de ruster sig til tørkeperioder. De lærer at dyrke korn, grønsager og andre afgrøder, der bedre kan modstå tørke. De lærer også at plante træer, der kan give skygge og læ og holde på jorden og afgrøderne, hvis der kommer kraftig regn eller hagl.

Kvinde står på mark mellem afgrøder

Afgrøderne kan blive skyllet væk efter oversvømmelse eller orkan. Derfor hjælper Red Barnet også familierne med at være bedre forberedte, så alle deres afgrøder ikke forsvinder, når katastrofen rammer.

Red Barnet uddeler også såsæd, landbrugsredskaber og fiskeudstyr for at give befolkningen alternative muligheder for at få mad.

Det kan have en stor effekt at undervise børn i at forebygge sultkatastrofer. Se her, hvordan børn i Etiopien lærer at forebygge sult.

Video: Katastrofeforebyggelse i Etiopien (04:38 min.)

">

Hjælp her og nu

I sultkatastrofer hjælper Red Barnet med akut nødhjælp. Vi uddeler mad i form af nødhjælpspakker til børn og voksne. Nødhjælpspakkerne sikrer hvert familiemedlem mad nok. Red Barnet har også centre, hvor meget undervægtige børn får hjælp.

Disse børn får helt særlig kost, der hjælper dem til at overleve. For eksempel får de en særlig næringsrig jordnøddeblanding, vitaminer og vacciner. Når de undervægtige børn får denne hjælp, begynder de at tage på og får det hurtigt bedre.

Hygiejne og rent vand er vigtigt

Når man er fattig, er det ikke sikkert, at man har adgang til rent vand til at drikke og lave mad af. Dårlig hygiejne gør det let for bakterier at sprede sig. Derfor er det meget vigtigt, at befolkningen i fattige områder får adgang til rent drikkevand. Hvis man for eksempel bruger urent eller beskidt vand, kan det gøre, at man får en del andre sygdomme, som man kan blive rigtig syg af. Man kan blive så syg, at det er svært at holde på maden og få nok ernæring.

Derfor hjælper Red Barnet også befolkningen med rent drikkevand, sæbe og andre ting for at sikre god hygiejne.

Forebygger sygdomme og underernæring

Red Barnet sørger også for, at børn får et regelmæssigt sundhedstjek af en læge eller sygeplejerske. Det sker ved, at Red Barnet tager rundt og blandt andet holder særligt øje med undervægtige børn. De rammes nemlig nemmere af almindelige sygdomme som mæslinger, malaria og diarré. Vi sørger får, at de får medicin og bliver vaccineret.

Fremskridtene er store, men der er stadig lang vej, før sultproblemet er løst. Red Barnet arbejder i øjeblikket i flere end 20 lande verden over for at bekæmpe sult.

Fakta

  • I 1990 døde 11 millioner børn, før de fyldte fem år. I 2015 er tallet faldet til 6,8 millioner. Næsten halvdelen af dødsfaldene hænger sammen med underernæring.

  • Cirka 800 millioner mennesker i verden får ikke nok mad til at holde sig sunde og raske. Det betyder, at hvert niende menneske i verden går sultent i seng hver dag.

  • Antallet af underernærede mennesker i verden er faldet med over 20 procent siden 1990-92.

Quiz

Test dig selv og prøv quizzen om sult.  

Rigtige svar

Din rigtige svar er markeret med grøn

Hvad vil det sige at sulte?
B. At folk mangler mad og er underernærede

Cirka hvor mange mennesker sulter i verden?
C. Cirka 800 millioner

Hvad gør sult ved folk?
A. De bliver passive og syge

Hvorfor er børn hårdest ramt?
B. Fordi mad er særlig vigtigt for børn, for at de kan udvikle sig og vokse

Hvad er der i en jordnøddeblanding?
A. Næring

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v