Når katastrofen rammer

Foto: Red Barnet/Jonathan Hyams

Fokusord

Katastrofe, jordskælv, sulter, teltlejr, tryg

Når katastrofen rammer

https://skole.redbarnet.dk/globale-temaer/naar-katastrofen-rammer/
Til underviseren

Antal lektioner

2-4

Målgruppe

Indskoling

Typer af aktiviteter

Klippe/klistre, farvelægge, se billedserier, klassesamtale

I skal bruge

Farveblyanter, A4-papir, lim, sakse, printede opgaveark

Kort præsentation

Når katastrofer rammer rundt om i verden kan det være svært at afgøre, hvordan man bedst kan besvare indskolingselevernes spørgsmål om det frygtelige, der sker. Børn i indskolingen oplever de aktuelle katastrofer gennem dramatiske billeder i tv og gennem voksnes samtaler – og eleverne vil søge forklaringer på det, de ser. De er urolige for, om katastroferne kan ramme dem selv, og så er de bekymrede for de børn og voksne, der oplever katastroferne helt tæt på livet.  

I 'Når katastrofen rammer' kan din indskolingsklasse arbejde med natur- og menneskeskabte katastrofer på en hensynsfuld måde. I forløbet skal eleverne forstå, at man med akut og længerevarende nødhjælp kan hjælpe efter en katastrofe. Derudover får eleverne nuanceret deres forståelse for omverden og for levevilkår, som er markant anderledes end deres egne.

Fælles mål  

Klassen kan bruge forløbet i dansk, natur/teknologi og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Brug også meget gerne forløbet i den understøttende undervisning og i innovation og entreprenørskab. 

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen. 

Undervisningsvejledning

Når der sker noget farligt, kan børn og forældre være nødt til at flygte fra deres hus eller by.

Hvis der er krig eller en farlig sygdom, kan man være nødt til at flygte.

Her kan du lære om, hvordan man hjælper de børn og voksne, der er flygtet.

Efter katastrofen

Børn og forældre kan være nødt til at flygte og finde et nyt sted at bo, hvis en katastrofe rammer deres hus og by.

Der findes forskellige slags katastrofer. For eksempel er et jordskælv er katastrofe. En familie kan være nødt til at flygte, hvis jordskælvet har ødelagt deres hus.  

Familier kan også være nødt til at flygte, hvis der er krig i deres land. Hvis der er krig, kan familien være bange og flygte fra deres by.  

Red Barnet hjælper

Børn og voksne skal have hjælp, hvis deres hjem bliver ødelagt af en katastrofe.

Hvis krig eller naturen ødelægger ens hjem, går børn og voksne tit i mange dage for at nå hen til en stor lejr. Her kan de få et sted at bo et stykke tid. Ofte er der et lille telt til hver familie.

Telte beskytter mod regn og blæst. Men der kan stadig blive koldt. Og man skal bo tæt sammen.

I lejren kan børn og voksne få mad, sæbe og andre ting, man skal bruge. Hvis de bliver syge, får de medicin.

Red Barnet og mange andre organisationer fra hele verden prøver at hjælpe familierne i lejrene.

Klip og fold teltlejr - Når katastrofen rammer - materiale til indskoling

Fold et telt

Få papir af din lærer og fold dit eget lille telt. Få også et klippeark med figurer. Du kan klippe ud og farvelægge.

Fortæl en historie om dine figurer til din sidemakker. Du kan også skrive din historie ned eller filme den.

Et sted at lege

Her kan du se billeder af børn, der leger eller bliver trøstet af en voksen i lejren.

Når børn har oplevet en katastrofe, er de tit kede af det. Derfor laver Red Barnet et rart sted i lejren, hvor børn kan lege og få trøst. Stedet kan være et stort telt. Her kan de lege, tegne og danse.

Gode venner og voksne

Børnene er der nogle timer om dagen. Imens kan forældrene måske lave mad. Eller prøve at finde et nyt sted at bo.

Det er rart for børn at lege og få venner. Så glemmer man nogle gange alt det, man er ked af.

Børnene kan også tale med nogle voksne. De kan trøste og lytte. Det er vigtigt at føle sig tryg.

Tegning af børn, der leger - materiale til indkoling

Maleark

Få tegningen af din lærer. Farvelæg den og skriv ord eller en historie, der passer til.

Tilbage i skole

Mange børn i verden går ikke i skole. Måske har et jordskælv ødelagt deres skole. Måske er de flygtet fra en krig.

Børnene vil meget gerne tilbage i skole. Men måske er alle klasseværelser, borde og stole gået i stykker. Derfor bliver der lavet nogle anderledes skoler. I nogle skoler sidder børnene udenfor. Andre i et stort slags telt.

Godt at gå i skole

Teltene bruges indtil den rigtige skole er klar igen. Det er vigtigt, at børn bliver ved med at lære noget.

Når børn går i skole, har de det også rart med deres kammerater. Det kan også få dem til at tænke på noget andet end katastrofen.

Tegning af børn i skole - materiale til indskoling

Maleark

Få tegningen af din lærer. Farvelæg den og skriv ord eller en historie, der passer til.

Når børn mangler mad

Mange steder i verden sulter børn. Børnene får ikke nok mad, fordi der mangler regn til familiens korn og grøntsager. Andre steder er markerne blevet ødelagt af oversvømmelser.

Hvis børn sulter i lang tid, kan de blive syge. De har også svært ved at vokse eller lære nye ting i skolen.

 

Får mad og vand

Det er vigtigt at dele mad ud til børnene og deres familier. Det kalder man for nødhjælp. De får for eksempel mel, ris, pasta, olie og rent vand.

Her kan du se billeder af børn og voksne, der får udleveret mad. Nogle gange skal de stå i en lang kø for at få mad. Maden er fx ris, olie, mel og linser. Meget syge børn får en slags mos lavet af jordnødder. Det hjælper dem til at blive raske.

Hvis katastrofen ikke har ødelagt familiens hus, kan de voksne hente maden tæt på, hvor de bor. Men hvis familien har været nødt til at flytte i en lejr, får de udleveret maden og gryder, så de selv kan lave den.

Tegning af nødhjælp - materiale til indskoling

Maleark

Få tegningen af din lærer. Farvelæg den og skriv ord eller en historie, der passer til.

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v