Aktivitetskatalog

Her finder du en række mindre aktiviteter om digitale krænkelser. Du kan bruge aktiviteterne frit som en del af klassens arbejde med Bare en joke? Det er også muligt at bruge aktiviteterne uafhængigt af hinanden og undervisningsmaterialetDer er foreslået størrelser på grupper til de enkelte aktiviteter, men tilpas endelig aktiviteterne til din elevgruppes størrelse og behov.

Aktiviteter til modul 1

Online bingo 

Fungerer bedst med: hele klassen  

Giv hver elev en kopi af 'Online Bingo'-arket. De kan opbevare disse på et sikkert sted på skolen - eller I kan hænge dem et synligt og tilgængeligt sted. Når den enkelte elev oplever eller udfører en online handling fra bingoarket, krydser de den af. Beslut på forhånd, hvordan spillet kan "vindes" - enten af den første person, der udfylder hele sit ark, eller af den første gruppe eller klasse, der udfylder alle deres ark. 

Benyt bilaget 'Online Bingo', der hører til aktivitetskataloget. Der er tre varianter. Print og udklip nok til at hver elev får mindst et ark. 
 

Forestil dig scenen 

Bed eleverne lukke øjnene eller sænke blikket og forestille sig følgende:  

'Du føler dig lidt nedtrykt og ked af det. Du får en notifikation på din telefon eller tablet. Din ven har sendt dig noget for at muntre dig op. Du åbner beskeden for at se, hvad det er, og det gør dig en smule gladere. Hvad er det?' 
 

Bed eleverne om at skrive eller tegne deres svar på de følgende spørgsmål:   

 • Hvad er det, din ven har sendt dig? Er det et billede, en video, et meme, en joke, en hjemmeside, et opslag eller noget helt andet?  
 • Hvilken app eller websted brugte de til at sende det til dig?   
 • Er det offentligt tilgængeligt (mange mennesker kan se det) eller privat (kun du kan se det)?   
 • Hvorfor sendte din ven lige præcis denne ting - og ikke noget andet?  
 • Hvad får det dig til at føle?  
   

Bed eleverne dele nogle af deres tanker i plenum. Fremhæv et par eksempler og bed eleverne om at vise ved håndsoprækning, hvor mange af dem, der tegnede/skrev den samme type ting. Brug det til at italesætte den pointe, at alle finder forskellige ting sjove eller underholdende.   

Bed eleverne om at diskutere med en makker, om man kan sige det samme om ting, der sårer eller gør grin med folk online - synes alle, at de samme ting er sårende eller stødende?   

Saml op i plenum. Forklar eleverne, at der vil være nogle ting, der vil virke sårende på alle, og nogle ting, der vil være sårende for den enkelte person. Derfor er det vigtigt at tænke over, hvilke følelser det kan fremkalde hos modtageren, når du overvejer at sende noget.  

Grafik ikoner

Aktiviteter til modul 2

Vær eksperten 

Fungerer bedst med hele klassen 

Brug 'Vær eksperten'-spørgsmålene, og giv hver elev et spørgsmål. Eleverne bevæger sig rundt mellem hinanden på gulvet, finder en makker og stiller hver sit spørgsmål til hinanden. Når et makkerpar har reflekteret over hinandens spørgsmål, skilles de og finder en ny makker at tale med.  

I samler op på øvelsen ved at tage en runde, hvor hver elev læser sit spørgsmål højt og fortæller, hvilke refleksioner han/hun har modtaget på spørgsmålet fra de andre.  

Se 'Vær eksperten'-spørgsmålene, der hører til aktivitetskataloget. Print, så hver elev har mindst et kort. 

Alle kan... 

Fungerer bedst med: hele klassen 

Forklar, at alle har ret til at være sig selv og udtrykke sig frit, både offline og online. Alle har også ret til at deltage i de aktiviteter, der gør dem glade. Det er dog ikke altid muligt for alle. Nogle føler, at de bliver forhindret i at være dem selv, eller at de bliver udelukket af andre fra bestemte sammenhænge. Visse dele af vores identitet, som fx køn, race, religion, seksualitet og personlige erfaringer, kan betyde, at andre laver antagelser om os, og hvordan vi burde opføre os online. 

Placér et antal store cirkler (fx hulahopringe), eller store stykker papir, rundt om i lokalet med mærkater med billeder af online-aktiviteter eller tjenester, som du ved er populære hos dine elever. Det kan fx være populære websteder eller onlinespil, sjove videoer, devices eller apps. Tildel hver elev en tilfældig cirkel. Flere kan også deles om en cirkel. 

Mens eleverne står i deres cirkler, skal du bede gruppen om at kigge rundt i lokalet efter en cirkel, som de hellere vil være i. Bed dem om at række hænderne i vejret, hvis de gerne vil flytte til en anden cirkel. Her kommer pointen: De kan ikke flytte! Cirklen, de er i, er nu den eneste aktivitet/tjeneste, de kan lave/bruge. 

Spørg eleverne: "Hvordan føles det at få at vide, at du ikke kan bevæge dig ud af din cirkel?" Uretfærdigt? Irriterende? Skuffende? Latterligt? Spørg eleverne: "Hvordan føles det at få at vide, at du skal være tilfreds med eller kun kan gøre brug af den aktivitet/tjeneste, du har fået tildelt?" 

Brug denne øvelse til at illustrere, at nogle mennesker desværre føler, at de ikke frit kan vælge, hvad de har lyst til at lave, vise andre det, de virkelig elsker, eller udtrykke sig selv fuldt ud - online eller offline. Det kaldes diskrimination, når man bliver behandlet uretfærdigt på basis af, hvem man er. 

Fx: kan man game, når man er pige? Kan drenge lave dansevideoer på TikTok? Kan alle bruge Instagram til at vise sin fritidsinteresse frem og få likes?  

Fortæl eleverne, at de nu kan bevæge sig frit og flytte til den cirkel, de ønsker at være i. Lad dem bevæge sig flere gange rundt i lokalet. 

Opfølgende spørgsmål kan fx være:  

 • 'Kan du nævne to-tre venner, der kunne lide de samme ting som dig, og to-tre venner, der kunne lide noget andet?'  
 • 'Er det okay, hvis alle kan lide de samme ting online?'  
 • 'Hvordan ville du have det, hvis nogen fortalte dig, at du ikke burde kunne lide noget, fordi du er den, du er?'   

Du kan bruge disse udvidede diskussioner til positivt at udfordre de stereotyper, der muligvis allerede florerer blandt eleverne i forhold til identitetskarakteristika som køn, seksualitet og udseende. 

Grafik symboler

Aktiviteter til modul 3

Forudsig reaktionen 

Klassen udvælger i plenum ét scenarie fra Dilemmaspillet, som de er enige om ville forårsage en negativ reaktion fra personen i scenariet. Eleverne skal nu forudsige, hvad der skete efter, at denne person modtog indholdet, og hvilke følelser det fremkaldte.  

Bed eleverne om at skrive et par svar til hver af disse spørgsmål på post-it-sedler.  

Efter at personen modtog det indhold, der er beskrevet i scenariet:  

 • Hvad ville personen tænke? 
 • Hvad ville personen føle?  
 • Hvordan ville personen svare?  
 • Hvad ville personen gøre? 
 • Hvad ville personen ønske, at den person, der sendte dem indholdet, havde gjort i stedet?  

Fokusér især på de sidste to spørgsmål hhv.:  

'Hvad ville personen gøre nu?'  

Forslag til svar:  

Måske nævner eleverne blokering og anmeldelse.  

Blokering af en person online forhindrer personen i at kunne kontakte dig. Afhængigt af situationens kontekst, synes eleverne måske, at dette er en ekstrem reaktion. Især hvis det var en ven, der sendte det stødende/sårende indhold, eller de gjorde det for sjov. Det kan dog være en mulighed, særligt hvis det er én bestemt person, der fortsætter med at gøre det.  

Ved anmeldelse af online indhold bliver der sendt en anmodning til den digitale platforms sikkerhedsteam om, at indholdet bør blive fjernet. Dette er et positivt tiltag, da det også kan forhindre andre i at se indholdet.  

'Hvad ville personen ønske, at den person, der sendte dem indholdet, havde gjort i stedet?'  

Forslag til svar:  

 • Spørg en voksen
 • Tal med din lærer
 • Vis det til en forælder eller lignende 
 • Tal med nogen om det 
 • Kontakt en rådgivning, der kan hjælpe dig 

Dagbog 

Bed eleverne om at finde deres egen plads. Eleverne skal nu hver især skrive et dagbogsopslag baseret på en udvalgt karakter fra scenariekortene. Opslaget skal forklare, hvad der skete, og hvordan de havde det lige efter at have modtaget indholdet.   

Eleverne kan bruge aktiviteterne og diskussioner fra Modul #3 som inspiration til deres skriveproces. Benyt skabelonen fra bilaget ’Dagbog’, der hører til aktivitetskataloget. 

Grafik logoer

Aktiviteter til modul 4

Scenarie-terningeleg 

Fungerer bedst med: en gruppe på fem-seks 

Brug terningskabeloner til at lave de tre terninger til hver gruppe. 

Terning 1: vælg alder og køn 

Terning 2: vælg en ting, du gør online 

Terning 3: vælg et scenarie 

Brug terningeskabeloner fra bilaget ’Terninger’ under aktivitetskataloget. Print eventuelt på karton/hårdt papir.    

Eleverne i gruppen skal nu skiftes til at slå med alle terningerne for derved at skabe en karakter og et scenarie, som karakteren oplever. Gruppen skal herefter beslutte sig for nogle råd til hvert scenarie, de skaber. Hvis mere end én gruppe arbejder med denne aktivitet, skal du samle op på aktiviteten ved at bede hver gruppe om at dele et par karakterer, scenarier og de råd, de gav med hinanden.  

Graffitimuren 

Fungerer bedst med: hele klassen eller flere klasser 

Placér et stort stykke fra en papirrulle på væggen et sted på skolen. Det er en god idé at gøre det i et centralt rum - fx i en aula eller et bibliotek. Del papirrullen op i to dele. 

Bed eleverne dekorere de to dele med ord, billeder og fraser i henhold til de følgende temaer: 

 1. Positive handlinger, som eleverne kan udføre, hvis de nogensinde oplever digitale krænkelser (fx tale med en ven/veninde, søge råd fra en lærer, søge rådgivning hos fx SletDet). 

 2. Ord og opmuntrende støtteudsagn til alle, der oplever digitale krænkelser. 

Når alle har haft chancen for at tilføje deres graffiti, kan I anvende det i forbindelse med en fællessamling eller en præsentation for hele skolen. Det kan også være udstillet og derved minde eleverne om projektet hele året rundt. 
 

Kampagne for forandring 

Fungerer bedst med: en mindre gruppe, der kan repræsentere eleverne på skolen  fx elevrådet 

Rekruttér et team af entusiastiske elever, der ønsker at tackle problemet med digitale krænkelser på skolen. Gruppen kunne afholde regelmæssige møder for at planlægge tiltag som:  

 • En oplysningskampagne på skolen. 
 • At organisere en begivenhed, fx en ’drop ind-time’ (afholdt af jævnaldrende elever) om, hvordan man anmelder på de forskellige online platforme. 
 • At kontakte lokale organisationer eller forkæmpere for ligestilling eller kropspositivitet. 
 • At afholde en skoleforsamling. 
 • At designe plakater og foldere. 
 • At skrive et brev til forældre og omsorgspersoner, der beder dem om at støtte kampagnen. 
 • At afvikle en undersøgelse eller afstemning i skolen for at indsamle elevernes holdninger. 
 • At afholde møder med skolens ledelsesteam for at præsentere elevernes feedback og holdninger.