deSHAME 2 - Bare en Joke?

Digitale krænkelser blandt 9-12-årige

Intro

Undervisningsmaterialet 'Bare en joke?' er designet til at hjælpe dig som underviser med at udforske problematisk online adfærd sammen med 9-12-årige elever. 

Materialesamlingen består af en undervisningsvejledning, undervisningsmateriale til de fire moduler (se herunder), samt et katalog med forslag til mindre aktiviteter, du kan gennemføre med dine elever. Modulerne er udarbejdet som et samlet forløb, hvor der undervejs opbygges øget viden og indsigt i, hvad digitale krænkelser er, hvilke konsekvenser de har, og hvilke handlemuligheder børn og unge har, hvis de oplever, er udsat for eller er vidne til digitale krænkelser.

Modulerne bør gennemføres kronologisk i rækkefølgen 1-4. Du kan med fordel tilpasse tiden og tilføje relevante aktiviteter fra kataloget, så det passer til netop din klasse. Den opsamlende quiz gennemføres som afsluttende element, hvor eleverne får mulighed for at teste deres nye viden.
 

logo-collage

Noter til underviseren

Papirclips Hold øje med dette symbol. Noterne giver dig baggrundsinformation om forskellige emner og råd til, hvordan du kan diskutere emnet med eleverne.   

Forberedelse før undervisningen 

  • Læs 'Undervisningsvejledning' og 'Tips til at skabe et trygt læringsmiljø' for yderligere information om emnet og gode råd til undervisningen.  
  • Genopfrisk dit kendskab til skolens antimobbestrategi samt skolens beredskabsplan vedrørende vold og trusler. 
  • Genopfrisk din viden om skolens procedure omkring bekymrende og krænkende adfærd. 

Videoen nedenfor er en introduktionsvideo til deSHAME 2 henvendt fagpersonale. I videoen præsenteres baggrunden for projektet, projektets relevans samt et overblik over undervisningsmaterialet.

">

 

Se også gerne introduktionsvideoen nedenfor. Den henvender sig til dine elever og har til formål at præsentere undervisningens temaer samt nogle af de refleksioner, som er vigtige at gøre sig, både når eleverne deltager i undervisningen og når de færdes på nettet generelt. Du kan eventuelt vise videoen til dine elever som en del af introduktionen i modul 1. 

">

Kender du et barn eller en ung, som er blevet krænket på nettet?

– og har du brug for rådgivning til, hvordan du håndterer det?

Kontakt Red Barnets professionelle rådgivning SletDet. 

Undervisningsvejledning

Moduler

Quiz

Til forældre

Børn og unge er online både i skole- og fritiden, så det er vigtigt, at skole og forældre er sammen om at forebygge digitale krænkelser. Forældre har derfor også været en vigtig målgruppe i Projekt deSHAME 2. På deSHAME 2-forældresiden kan du finde materialer, som du kan dele med dine elevers forældre, når I begynder forløbet. Her findes en kampagnevideo, gode råd til, hvordan man taler med sit barn om digitale krænkelser samt andre relevante links. Find forældrematerialerne her

Øvrige materialer

Her finder du materialer, som supplerer undervisnings- og forældrematerialerne, med viden og erfaringer fra Projekt deSHAME. Du kan fx læse om, hvordan forældre og omsorgspersoner kan inddrages i forebyggende indsatser mod digitale krænkelser blandt børn og unge. Du kan også se elever, lærere og forældres evalueringer af de forskellige materialer i projektets Impact report’. Bemærk, at rapporten er udarbejdet på tværs af resultaterne fra Danmark, England og Ungarn, og den findes derfor kun på engelsk. 

 

Childnet

 
UCLan


Kek Vornal

Save The Children