På sporet af Børnekonventionen - Grundforløb

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side

Velkommen til ‘På sporet af Børnekonventionen’

Nu gælder det om at blive klogere på FN’s Børnekonvention, på børns rettigheder og på hvorfor de stadigvæk er meget vigtige for alle børn. Vi skal undervejs tale om:

 • Hvad børns rettigheder er
 • Hvorfor rettigheder er vigtige at kende
 • Hvordan man kan få hjælp, hvis nogen overskrider ens rettigheder

Hjernestarter – tænk, tal, del:

Hvad er det første, I kommer til at tænke på, når jeg siger “børns rettigheder”?

Er der nogen, der kan komme med eksempler på rettigheder, I kender til?

Hvad er børns rettigheder?

 • Rettigheder er noget, man har krav på, mens ønsker er noget, man godt kunne tænke sig.
 • Børnekonventionen er særlige rettigheder for børn. De følger med fra fødslen, og frem
  til man bliver 18 år.
 • Børns rettigheder er en slags regler, der er lavet for at beskytte børn. De voksne
  skal overholde disse regler – lige meget hvor i verden, man bor.
 • Børnerettigheder er altså noget, de voksne ikke kan sige nej til eller tage fra børn. De voksne skal sørge for, at de bliver overholdt.

Hvorfor er børns rettigheder vigtige?

 • Alle børn har ret til beskyttelse og omsorg, så de kan vokse op i tryghed og have det godt.
 • Man skal kende sine rettigheder, så man kan sige fra, hvis nogen ikke overholder dem.
 • Et godt børneliv kræver gode regler og rammer. Det er Børnekonventionens rettigheder med til at sikre.
 • Børns rettigheder gælder alle steder – både hjemme, i skolen og hvor vi ellers opholder os.
10-15 minutter
Øvelse 1

Quiz: Gæt en rettighed

I denne øvelse skal vi gætte, hvorvidt der er tale om en rettighed eller et ønske.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi quizze sammen om børns rettigheder.
 2. Først læser jeg et udsagn højt, og så skal I gætte, om, I tror, der er tale om en børnerettighed eller ej.
 3. I skal bruge jeres tommelfinger til at vise, om, I tror, det er en rettighed eller ej.
 4. Hvis I tror, det er en rettighed, peger I jeres tommelfinger opad, og hvis I ikke tror, det er en rettighed, peger I jeres tommelfinger nedad.
 5. Når alle har vist deres bud, ser vi sammen på, om det er sandt eller falsk.
 6. Efterfølgende samler vi fælles op ud fra spørgsmålene på det efterfølgende slide.
 7. Til slut læser vi de andre eksempler på børns rettigheder og gennemgår, hvad forskellen er på at
  have ret til noget og på at have ret til at bestemme alt.

Quiz – udsagn 1:

”Børn har ret til at komme til lægen, hvis de bliver syge.”

Se svaret

Sandt.

“Børn skal have adgang til sundhedsydelser og lægehjælp” (artikel 24).

Quiz – udsagn 2:

”Børn har ret til at gå til noget i fritiden.”

Se svaret

Falsk.

Men… ”Børn har ret til hvile og fritid”, hvor de kan lege og være med til at bestemme, hvad de gerne vil lave (artikel 31).

Quiz – udsagn 3:

”Børn har ret til at sige nej tak til et kram.”

Se svaret

Sandt.

Artikel 12 og 13 siger, at ”børn har ret til at blive hørt”, og at ”børn har ret til at udtrykke sig”.

Quiz – udsagn 4:

”Børn har ret til altid at sige deres mening, præcis når de har lyst til det.”

Se svaret

Falsk.

Men… ”Børn har ret til at blive hørt i sager, der har betydning for deres liv” (artikel 12).

Quiz – udsagn 5:

”Børn har ret til et trygt liv, hvor voksne passer på dem.”

Se svaret

Sandt.

Voksne, forældre og stater skal sørge for beskyttelse, sikkerhed og en levestandard, der sikrer barnets udvikling (artikel 3, 5, 6 og 27).

Quiz – udsagn 6:

”Børn har ret til at blive hjemme fra skole, hvis de er trætte.”

Se svaret

Falsk.

“Stater skal sørge for at undervisning er obligatorisk og gratis for alle børn” (artikel 28). Det er forældres ansvar, at børn kommer i skole (artikel 5).

Andre eksempler på børns rettigheder

Godt gået med quizzen! Her er nogle andre eksempler på, hvad børn har ret
til:

 • I har ret til, at de voksne passer på jer.
 • I har ret til at få mad og tøj, så I ikke fryser.
 • I har ret til at bo et trygt sted.
 • I har ret til fritid og til at lege.
 • I har ret til selv at vælge, hvad I tror på.
 • I ret til at gå i skole eller få god, gratis undervisning.

Vi taler i fællesskab om:

 • Var det en svær eller nem quiz?
 • Blev I klogere på børns rettigheder?
 • Var der noget, som overraskede jer?
 • Hvilke rettigheder kan I genkende fra jeres liv?

Må børn bestemme ifølge Børnekonventionen?

At have ret til nogle ting betyder ikke, at børn bare selv må bestemme det hele.

 • Man har fx ikke ret til at få slik hver fredag.
 • Man har ikke krav på at se YouTube eller at game.
 • Man har heller ikke ret til at bestemme sin egen sengetid.
 • Og lommepenge er altså heller ikke en rettighed.

Kort sagt:
Børn har ret til at sige deres mening, men børn har ikke ret til altid at få deres vilje.

15-20 minutter
Øvelse 2

Explainer om børns rettigheder

I denne øvelse skal vi se en kort film, som forklarer Børnekonventionen og børns rettigheder.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi sammen se en kort film, der handler om børns rettigheder.
 2. Når vi har set filmen, skal I sammen med jeres sidemakker tale om de spørgsmål, som står på det følgende slide.
 3. Når I har talt om spørgsmålene i et par minutter, tager vi en runde med pointer fra alle makkerpar.

Film: Explainer om børns rettigheder

To og to – tal sammen om:

 • Hvad er filmens budskab? Hvad vil den fortælle os?
 • Hvilke rettigheder nævner den?
 • Hvad synes I, var den mest overraskende information?
20-25 minutter
Øvelse 3

Terningerne er kastet

I denne øvelse skal vi sammen blive lidt klogere på, hvor mange forskellige rettigheder der findes for børn og se, om vi kan genkende dem i vores egen hverdag.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi sammen lege en terningeleg.
 2. Først skal vi kigge lidt på Børnekonventionen og på de plakater, der er lavet om den. På det følgende slide ses to links til to plakater.
 3. Når vi har kigget på plakaterne, skal vi bruge nogle terninger til at dykke ned i rettighederne.
 4. Nogle af jer får lov til at slå med terningerne, og så hjælpes vi ad med at finde den rettighedsartikel, som passer til terningernes øjne.
 5. Vi bruger først en enkel terning til den første runde og bruger derefter to terninger til anden runde.
 6. Hvis der er gentagelser, slår man bare om, og så snakker vi om rettighederne undervejs.
 7. Når vi er færdige med terningelegen, taler vi sammen om spørgsmålene på det følgende slide.

Vi taler i fællesskab om:

 • Hvad syntes I om terninglegen? Var det sjovt? Var det svært?
 • Blev I klogere på jeres egne og kammeraters rettigheder?
 • Kan I genkende nogle af rettighederne fra jeres egen hverdag?
 • Hvorfor tror I, det er vigtigt at kende sine rettigheder?
30-45 minutter
Øvelse 4

Rettighedshelte

I denne øvelse skal vi tale om, hvem der kan hjælpe, og vi skal lave en kreativ plakat med gode rettighedshelte.

Det er ALDRIG børns ansvar

 • Nogle gange støder vi på problemer, som er svære at løse selv. Det er de voksnes ansvar at passe på og beskytte børn.
 • Børns rettigheder er lavet for at beskytte og passe på børn.
 • Børns rettigheder skal altid overholdes – lige meget hvor i verden, vi er.
 • Det er voksne, som har ansvaret for at sikre børns rettigheder.
 • De voksne skal være klar til at hjælpe børn, hvis deres rettigheder bliver overtrådt.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi hjælpes ad med at lave en flot plakat til klassen. Først læser jeg de spørgsmål op, som står på det følgende slide, mens I tænker i cirka 2 minutter.
 2. Derefter skal vi i fællesskab komme i tanke om så mange rettighedshelte som muligt, der vil være gode at bede om hjælp.
 3. Jeg skriver jeres idéer op på tavlen, og så skal I vælge en rettighedshelt, I vil tegne eller male.
 4. I får cirka 20 minutter til at tegne og male jeres bud på en rettighedshelt.
 5. Når tiden er gået, så kigger vi på tegningerne og finder ud af, hvordan de kan blive til en fælles flot plakat med alle vores rettighedshelte.
 6. Vi runder øvelsen af med at hænge plakaten et godt sted i klassen, så vi altid kan se hvem, der er vores rettighedshelte.

Vi taler i fællesskab om:

 • Hvem kan I spørge om hjælp, hvis I har det svært i skolen?
 • Hvem kan I spørge om hjælp, hvis I har det svært med andre børn på skolen?
 • Hvem kan I spørge om hjælp, hvis I har det svært derhjemme?
 • Hvem kan I spørge om hjælp, hvis I ser noget, der er ikke er rart på YouTube?
 • Hvem kan I spørge om hjælp, hvis en ven kommer til jer med et problem?
5 minutter

Fælles opsamling – hvad tager vi med os?

I dag har vi talt om FN’s Børnekonvention, hvad børns rettigheder er, og hvad det betyder at have ret til noget. Vi har quizzet, set et videoklip om rettigheder, spillet en terningeleg og talt om, hvor man kan få hjælp. 

Fælles opsamling – vi taler i fællesskab om:

 • Nævn ét ord, som I særligt husker, fra det vi har talt om i dag.
 • Hvad er I blevet mest overraskede over?
 • Hvad vil I være særligt opmærksomme på i fremtiden i forhold til børns rettigheder?