Børns stemmer

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side

Velkommen til ‘Børns stemmer’

Nu gælder det om at blive klogere på artikel 12 i FN’s Børnekonvention. Artikel 12 handler om retten til at blive hørt og taget alvorligt i emner og forhold, der vedrører ens liv. Vi skal snakke om:

 • Hvorfor børns meninger er vigtige
 • Om børn må bestemme
 • Om at få plads og give plads til at blive hørt

Hjernestarter – tænk, tal, del:

Hvad tror I, vi skal snakke om i dag, når nu materialet hedder “Børns stemmer”?

Hvad er FN’s Børnekonvention?

 • FN’s Børnekonvention er en international aftale om rettigheder for børn.
 • Børnekonventionen gælder for ALLE mennesker under 18 år i alle lande, der er med i aftalen, herunder Danmark. Den blev vedtaget den 20. november 1989.
 • Børnekonventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre børns grundlæggende rettigheder (fx mad, sundhed og et sted at bo), børns ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse.
 • FN’s Børnekomité kan behandle klager fra danske børn, hvis deres rettigheder er blevet krænke

Alle børn har ret til at blive hørt

Børnekonventionen siger, at alle børn har ret til at blive hørt og taget alvorligt, når det handler om ting, der er vigtige i deres hverdag. Det betyder, at de voksne skal være gode til at inddrage børn og lytte til deres synspunkter. Men det betyder ikke, at børn kan bestemme alt. Børn har ligesom voksne mange forskellige meninger – i et fællesskab skal vi derfor tage hensyn til mange forskellige synspunkter.

 • Børn har ret til at sige deres mening og ret til at blive hørt.
 • Børn er eksperter i deres eget liv, og de skal inddrages i beslutninger, der vedrører dem.
 • Voksne skal spørge børn og inddrage deres holdninger til emner, sager og situationer, der omhandler dem og deres liv.
10-15 minutter
Øvelse 1

Quiz: Må børn bestemme?

I denne øvelse skal vi blive klogere på artikel 12 gennem en lille quiz.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi quizze sammen om Børnekonventionens artikel 12.
 2. Jeg kommer til at læse en række udsagn højt, som står på de næste par slides.
 3. I skal hver for sig gætte, om I tror det enkelte udsagn er sandt eller falsk.
 4. Hvis I tror, det er sandt, skal I rejse jer fra jeres stol, og hvis I tror det er falsk, skal I blive siddende på jeres stol.
 5. Når alle enten står eller sidder, ser vi om udsagnet er sandt eller falsk.
 6. Når vi har talt om alle udsagnene, samler vi fælles op og taler om spørgsmålene på det følgende slide.

Quiz – udsagn 1:

”Voksne skal lytte til børn, når det handler om vigtige ting i deres liv.”

 

Se svaret

Sandt.
Det står allerførst i artikel 12.

Quiz – udsagn 2:

”Børn må altid sige deres mening, uanset hvor de er.”

 

Se svaret

Falsk.
Nej, der er masser af tidspunkter, hvor børn (og voksne) ikke bare kan sige det, de vil. Man må fx ikke sige grimme ting til andre, bare fordi man har lyst.

Quiz – udsagn 3:

”Børn må selv bestemme, hvor de vil bo, hvis deres forældre fx bliver skilt.”

Se svaret

Falsk.
Nej, men børn må gerne sige, hvad de ønsker, og så skal de voksne tænke over det, inden de beslutter sig. De voksne skal beslutte det, som er bedst for barnet.

Quiz – udsagn 4:

”Når der skal bygges og indrettes en ny skole, bør de voksne spørge børnene om, hvad de drømmer om.”

Se svaret

Sandt.
Skolen er et vigtigt sted, hvor børn opholder sig mange timer om dagen. Derfor bør de voksne lytte til børns meninger og tage deres svar alvorligt, hvis de skal bygge ny skole.

Quiz – udsagn 5:

”At børn skal høres og at deres mening skal tages alvorligt er det samme som at børn må bestemme.”

 

Se svaret

Falsk.
Voksne skal lytte til, hvad børn siger, men børn har ikke ret til at bestemme. Man kan sige, at børn har ret til medbestemmelse og medindflydelse på vigtige beslutninger i deres liv.

Vi taler i fællesskab om:

 • Var det en svær eller nem quiz?
 • Blev I klogere på, hvornår voksne skal lytte til børn?
 • Var der noget, som overraskede jer?
 • Hvilke rettigheder kan I genkende fra jeres liv?
15-25 minutter
Øvelse 2

Vi tæller sammen

I denne øvelse skal vi med en tælle-leg øve os i at blive hørt, men også give plads til at lade andre blive hørt.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi i fællesskab tælle fra 1-10.
 2. Øvelsen går ud på, at vi i stilhed skal give hinanden plads til at få tælle-tid.
 3. En af jer starter med at sige ”1″, og så skal en anden finde plads til at sige ”2” og ”3”, indtil vi til sidst når til 10. Vi må ikke aftale en rækkefølge, og vi må ikke snakke imens.
 4. I skal derfor holde godt øje med hinanden og fornemme, hvornår I kan få sagt det næste tal i rækken uden at afbryde en anden.
 5. Hvis man kommer til at sige noget oveni i en anden, så starter vi forfra med at tælle fra 1.
 6. Når vi er færdige med tælle-legen, samler vi fælles op og taler om spørgsmålene på det følgende slide.

Vi taler i fællesskab om:

 • Hvordan var det at tælle sammen i stilhed?
 • Gjorde I noget særligt, så det var nemmere?
 • Hvad gjorde det svært? Husk ikke at sige noget dårligt om andre.
 • Hvad tror I, vi kan bruge sådan en leg til, udover at tælle?
20 minutter
Øvelse 3

Meningsvægten

I denne øvelse skal vi arbejde med meninger. Vi skal tale om at mene meget og mene lidt, og se om vi kan finde det gode balancepunkt.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Om lidt skal vi snakke om en gammeldags vægt – ligesom dem, man i gamle dage brugte på markeder.
 2. En vægt viser, hvornår der er ligevægt og balance. Hvis man lægger noget, som man ved vejer 200 gram i den ene skål (fx et stykke legetøj), er der kun balance, hvis man også fylder 200 gram i den anden skål. I gamle dage brugte man en vægt for at sikre, at handler blev retfærdige, og at ingen blev snydt.
 3. Om lidt viser jeg et billede af en vægt med to situationer, og så skal vi sammen tale om, hvordan vægten kan komme i balance.
 4. Til slut samler vi op med nogle spørgsmål omkring balancepunktet for meninger.

Meningsvægten – hvordan får vi balance?

Meningsvægten – hvordan får vi balance?

Vi taler i fællesskab om:

 • Hvorfor skal man ikke bare sige sin mening hele tiden?
 • Hvorfor skal man huske at sige sin mening, når det gælder?
 • Hvorfor er det vigtigt, at voksne lytter til børn?
 • Hvad har I brug for, at voksne gør, når I fortæller dem, hvad I mener?
10 minutter
Øvelse 4

’Tal pænt”-lynrunde

I denne øvelse skal vi sammen tjekke, hvordan vi taler til hinanden.

Øvelsesvejledning – sådan gør vi:

 1. Nu skal vi snakke om, hvordan vi mener noget, og hvordan vi bruger vores stemme godt, så vi ikke kommer til at såre andre, når vi siger vores mening.
 2. Vi skal alle sammen stå op til denne øvelse.
 3. Klasseværelset er opdelt i en ”ja”-side, en ”nej”-side og en ”nogle gange”-side.
 4. Om lidt læser jeg en række udsagn op, som står på det næste slide.
 5. Ved hvert udsagn skal I vælge enten at gå til ”ja”-siden, ”nej”-siden eller stille jer i midten og dermed svare ”nogle gange”.
 6. Vi snakker undervejs om svarene, og det er vigtigt, at I lytter godt efter og giver plads til forskellige meninger.

Udsagn til ‘Tal pænt’-lynrunden

#A: Det er okay at sige nej til en, der spørger, om man vil lege.

#B: Det er okay at sige til jeres lærer, hvis I synes timen er for lang.

#C: Det er okay at sige noget grimt om sin klassekammerats tøj.

#D: Det er okay, at man bare er træt, og ikke orker at være sammen med andre.

5 minutter

Fælles opsamling – hvad tager vi med os?

Vi har nu talt om og arbejdet med børns ret til at blive hørt og blive taget alvorligt. Vi har blandt andet quizzet, leget en tælleleg og forholdt os til en række udsagn.

Fælles opsamling – vi taler i fællesskab om:

 • Nævn ét ord, som I særligt husker fra materialet.
 • Hvad er I blevet mest overraskede over?
 • Hvad vil I gøre anderledes i fremtiden?