Aktivitetskatalog (mellemtrin)

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Introduktion

I dette aktivitetskatalog har vi samlet en række forskellige lege og aktiviteter, som du kan benytte, når der skal arbejdes med klassens fællesskab. Men husk: du er ekspert i din egen klasse, så du ved bedst, hvad der vil fungere for netop dine elever. Det er derfor kun vejledende, at der er noteret klassetrin, da alle lege vil fungere forskelligt i forskellige klasser. Husk at inddrage dine elever i hvilke lege/aktiviteter de synes lyder sjove.  

Lidt om leg 
Legen kan ses som en særlig måde at være på, hvor det allervigtigste, er det, der sker lige i det øjeblik. Tilstanden er ofte forbundet med noget rart og lystbetonet. Når vi er optaget af leg, tænker vi ikke på alt det, der sker omkring. Derfor er det også et rigtig godt sted at styrke fællesskabet, fordi legen er med til at skabe et fælles bånd, eller i hvert fald en fælles oplevelse eller et fælles grin. En del af legen handler om at gøre det, der ikke altid er muligt i virkeligheden, det der er lige på grænsen. Derfor kan vi også i legen komme fysisk tættere på hinanden og måske opleve, at det ikke er så farligt. Særligt hos tweens og teenagere er der mange ydre rammer for, hvad der er ”rigtigt” og ”forkert. I bedste tilfælde kan legen få os til at glemme nogle af de ydre rammer og giver derfor mulighed for at komme endnu tættere sammen i fællesskabet. 

I leg kan man:  

 • Grine og have det sjovt sammen  
 • Mærke, mærke sine egne og hinandens grænser  
 • Lære at lytte til hinanden  
 • Og ikke mindst få en god fælles oplevelse.  

At skabe sammen - konstruktionslege 
Hvis man bytter rundt på ordene i 'fællesskab' bliver det til at skabe fælles. Vi forbinder os, når vi skaber noget sammen, og der opstår ofte nye snakke om det, der er skabt. Derfor er lege, hvor vi skaber noget særligt vigtige for at styrke fællesskaber i alle aldre. Den type lege kalder vi for konstruktionslege - og det kan fx være store fælles byggeprojekter med Lego, papkassebyer, huler eller måske lege med mere avanceret teknologi.

Leg/aktiviteter på mellemtrinnet
På mellemtrinnet er der ofte stadig god legeenergi, når eleverne får lov til at lege. Det er vigtigt at holde fast i de gode legeoplevelser, så eleverne bliver ved med at synes, det er sjovt. I slutningen af mellemtrinnet bliver eleverne meget opmærksom på sig selv, og de kan hurtigt føle sig udsatte. Derfor er det en god ide særligt at vælge lege, hvor ingen risikerer at blive udstillet. Sørg også på mellemtrinnet for, at der er plads og tid til at hjælpe undervejs. 

Navnebold

Fra undervisningsmaterialet ’Forskellige Sammen’ 

KlassetrinAlle
Varighed: Ca. 10-20 minutter, afhængig af, hvor mange runder I laver
Forberedelse og materialer: 1-2 bløde bolde 

Rammesætning 
Navnebold er et spil, hvor alle elever er aktive på samme tid, og hvor det gælder om at lægge mærke til hinanden og huske, at alle skal være med. Eleverne skal særligt huske på, hvem de får bolden fra, og hvem de kaster den videre til. Således kræver spillet elevernes fulde opmærksomhed på hinanden.
Legen styrker altså klassens fællesskab, samarbejds- og koncentrationsevne.

Sådan gør I  

 • Inden øvelsen kan gå i gang, skal eleverne stå i en rundkreds, så alle kan se hinanden. I de yngste klasser kan det være en god ide at minde eleverne om, at det i en øvelse som denne er bedst at kaste underhåndskast, og evt. vise dem, hvordan sådan et kast ser ud.
 • Spillet går ud på, at eleverne kaster med en blød bold til hinanden, men hver elev må kun modtage og kaste bolden videre én gang i hver omgang. Den, der kaster bolden, siger navnet på den, bolden kastes til.  
 • Eleven sikrer kortvarig øjenkontakt med den, man kaster til, inden bolden sendes afsted. Nogle børn kan have svært ved længerevarende/intens øjenkontakt. Dette er derfor en nænsom måde at træne at være tæt sammen, uden at det bliver for intimiderende. 
  En runde er færdig, når alle elever har modtaget bolden én gang. 
 • Gentag runden og se, om I kan sætte tempoet lidt op. Brug evt. et stopur på tavlen. Ved at sætte tid på kan eleverne få en oplevelse af at blive bedre til noget, hvis de samarbejder. Vurder selv, om din klasse synes, det er fedt med dette konkurrenceelement.  
 • Gør evt. øvelsen sværere ved at bringe to bolde i spil på én gang. 

Global opvarmning

Global opvarmning (Hus, orkan og menneske) 
Idé af Kit Nørgaard 

Klassetrin: Alle 
Varighed: 10-30 minutter  
Forberedelse og materialer: Ingen 

Rammesætning 
Denne leg er en rigtig fin fællesskabsleg, der både favner samarbejde, fællesskab og et element af spænding.  Den giver god energi og kan laves af både store og små. Den er lidt kompleks at forstå, så det er en god ide at instruere den trinvis. Denne aktivitet er god, fordi der ofte opstår rigtig god synergi, samarbejde, grin, fællesskab og gode snakke. 
  

Sådan gør I 

 • Deltagerne står i rundkreds og deles i op i 3.  
 • De 3 der står sammen skal til sammen danne et hus med et menneske i. Et 'hus' dannes ved, at to deltagerne to og to placerer sig over for hinanden med armene over hovedet og håndfladerne mod hinanden. Den tredje stiller sig inden i huset og er menneske.  Husene ligger i rundkredsformation.  
 • En deltager står i midten af rundkredsen.  Denne person kan sige 3 forskellige ord: hus, menneske eller orkan. 
 • Hvis deltageren i midten siger menneske”, skal alle mennesker nu finde et nyt hus og deltageren i midten kan stjæle en plads. Den der ikke får et hus, kommer nu i midten.  
 • Hvis deltageren i midten siger 'hus', skal alle dem der er huse nu finde et nyt menneske at være den ene del af et hus ved.  
 • Personen i midten skal forsøge at få en plads i stedet for en af de andre som hus. Den der ikke får en plads som hus, er den nye person i midten.  
 • Personen i midten kan også sige 'orkan'. Nu skal alle finde et nyt sted at stå enten som hus eller menneske. Alle vælger selv om de er menneske eller hus, så længe det går op i 3.  
 • Legen fortsætter og den i midten vælger selv om de siger menneske, hus eller orkan. 
 • Når I kender legen rigtig godt, kan I finde på nye ord og regler. 

Fortæl en tegning til din makker

Klassetrin: Alle 
Varighed: 15-40 minutter 
Forberedelse og materialer: 
 
- Stil stole op i to rækker med ryggen til hinanden (en stol til alle elever).
- Print tegning til halvdelen af eleverne.
- Find papir og tegneredskab til halvdelen af klassen. 

Rammesætning 
Denne tegneleg er kreativ og et godt afbræk for eleverne, hvis de har brug for at skabe fokus og nærvær. Den udfordrer og styrker elevernes kommunikation og evne til at samarbejde.
 

Sådan gør I  

 • Man skal være sammen to og to (her kan det være en god ide at udfordre eleverne og deres relationer ved at sætte dem sammen med nogen, som de ikke er vant til at arbejde sammen med.   
 • Eleverne på den ene række får en tegning (de må ikke vise den til deres makker), eleverne på den anden række får et blankt stykke papir (evt. en bog som underlag) og en blyant.   
 • Øvelsen går ud på, at eleven med tegningen skal fortælle sin makker, hvordan tegningen ser ud, hvorefter makkeren skal forsøge at tegne, hvad de bliver fortalt.  
 • Det er en god ide at fortælle i brudstykker, hvad der er på tegningen/fokusere på en bid ad gangen. 
 • Byt eventuelt rundt, hvis der er tid – det skal i så fald være en anden tegning, der skal kommunikeres om.

Forslag til efterfølgende dialog

 • Makkerparrene kan snakke om hvad de tænker formålet med øvelsen er, var det svært eller let at snakke sammen over skulderen? Hvordan var det at tegne?  
 • Snak eventuelt om det i plenum 

Huleheaven

Idé af Kit Nørgaard 

Klassetrin: Alle 
Varighed: 30 minutter - op til flere uger  
Forberedelse og materialer: Materialer til huler og gode hulesteder. Hulebyggeri kan tage fra få timer til flere uger. Nogle starter med skitser. Andre bygger bare løs. 
 

Rammesætning 
Lav de fedeste huler. Når vi bygger huler sammen, bliver den kreative proces det centrale i dialogen. Deltagerne ser sig selv i nye positioner og kan sætte sig selv i spil på en anderledes måde.  Vi får et fælles projekt, der understøtter fællesskabet. Det kræver samarbejde og tålmodighed. Eleverne skaber noget sammen. I denne proces er der masser af mulighed for dialog og kommunikation om det fælles tredje. Det, at have et fælles projekt, er med til at skabe fællesskab på tværs.   
 

Sådan gør I  

 • Find et godt hulested, hvor der er brugbare materialer. Det kan være ude i en skov, tæt på et krat eller måske indendørs et sted hvor der er materialer, som i hallens redskabsrum eller måske en SFO.  
 • Del op i mindre grupper. Aftal om man skal kunne sidde i hulen. Beslut om der skal være et tema for hulerne. Det kan være, I bygger en trolde-by, Star Wars-by eller landsby med huse, en handelsgade med butikker.  
 • Sæt en tidsramme.
 • Byg hulerne. Find ud af hvem der bor i hulerne. Skriv eventuelt baggrundshistorier for de fiktive personer i hulen. Mal eventuelt skilte til hulerne.  Besøg hinanden i hulerne.  
 • I indskoling og mellemtrin er der mange timers leg i hulerne efter de er færdige.

PlayJams

Idé af Kit Nørgaard 

Klassetrin: Alle 
Varighed: 30 minutter - mange timer, hvis der er nok lege  
Forberedelse og materialer: Rekvisitter til alle de forskellige lege, som eleverne finder på. 

Rammesætning: PlayJams er en proces, hvor man sammen skaber lege. Når man sammen skaber lege, får man ejerskab for legen, og der er større sandsynlighed for, at legen lever videre. Det kræver fantasi og kreativitet at skabe lege, så det er ikke en garanti, at det lykkedes første gang. Til gengæld er der til rigtig mange timers leg. PlayJams styrker altså kreativitet, samarbejde, fantasi og oplevelsen af ejerskab. 

Sådan gør I 

 • Skriv forskellige måder at lege på – en på hver A4-ark: Det kunne være: Fangeleg, Kampleg, Gemmeleg, Kapleg, Leg med konkurrence, spil, leg der er stille, leg der er vild, leg hvor alle holder i hånden osv. 
 • Find en række rekvisitter gerne, anderledes end normalt. Det kan fx være: En kasket, en nissehue, et sjippetov, en ring, en bold, 4 kegler, et tæppe, en pude, nogle poser, noget papir, en fluesmækker kun fantasien sætter grænser. 
 • Del eleverne i grupper. Lad hver gruppe trække en måde at lege på og 2-3 rekvisitter. 
 • Giv grupperne 10 min til at udvikle på legen. Legen er ikke færdig før de 10 min er gået. 
 • Når 10 min er gået, kan man enten gå rundt og prøve alle lege, eller 2 grupper kan sammen lærer hinandens lege.  

Blindebuk i kreds

Idé af Kit Nørgaard 

Klassetrin: Alle 
Varighed: 10-30 minutter 
Forberedelse og materialer: Bind til øjnene og meget plads. 

Rammesætning
Blindebuk i kreds er en tillidsleg. Det kræver, at eleverne har tillid til hinanden for at legen fungerer.  Legen er her til de mindste, men kan bruges i alle aldre.  Denne aktivitet er god, fordi det kræver at man lytter til hinanden, tager hensyn, får skabt et trygt rum. 

Sådan gør I  

 • Placer jer i en rundkreds med hinanden i hænderne.  
 • Del eventuelt gruppen i 2. 
 • I midten skal der stå en elev med bind for øjnene. Denne person skal nu fange de andre ved at gå i forskellige retninger.  
 • Gruppen skal sammen undgå at blive fanget ved at bevæge sig samlet i den retning fangeren går. Det er vigtigt at ingen slipper hænderne. 
 • Når den i midten fanger en, skal denne gætte, hvem det er. Gættes der rigtigt skiftes plads.

OBS: nogle elever er måske ikke så vilde/trygge med at have bind for øjnene. Du kan eventuelt spørge hver gang, så eleverne aktivt får lov til at forholde sig til det.

Kispus med kram

Idé af Kit Nørgaard  

Klassetrin: Alle 
Varighed: 10-20 minutter eller så længe, det er sjovt at lege. 
Forberedelse og materialer: Ingen

Rammesætning
Kispus er en gammel leg. Den har god energi og den er nem at forme til den gruppe der leges med.

Sådan gør I  

 • Stil jer i en rundkreds.  
 • Instruer eleverne i at blinke til hinanden og bytte plads med den, de blinker til. Alle kan blinke til alle og bytte plads med alle.  
 • Leg legen lidt i den simple form til alle har forstået legen. Byt eventuelt blik ud med andre bevægelser (vinke, hoppe evt.).  
 • Indsæt en fangekrammer. Fangekrammeren skal nu fange de andre, når de bytter plads. Når man bliver fanget, får man et kram. Ind imellem bestemmer læreren, at fangekrammeren skiftes ud.  
 • Når eleverne bliver trygge i legen, kan fangekrammeren skiftes ud med en fanger, så man nu bliver den nye fanger, når man røres af fangeren. 

OBS: Hvis nogen af eleverne ikke føler sig tilpas med at få krammer, kan det skiftes ud med en highfive. 

Ø-hop

Fra legekataloget 'Lege Sammen'  

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 10 min  
Forberedelse og materialer: Hulahopringe (alternativt reb eller sjippetov, der er bundet sammen)

Rammesætning 
Denne aktivitet er god til at træne at hjælpe hinanden og stå sammen. 
 

Sådan gør I 

 • Læg et antal hulahopringe ud på gulvet (næsten lige så mange, som der er elever) 
 • Fortæl eleverne, at I leger, at gulvet er havet, og at hulahopringene er små øer. Det gælder om at hjælpe hinanden med at blive på øerne, så ingen skal være i havet. 
 • Bed nu eleverne om at fordele sig på øerne. Fortæl dem, at når du siger ’flyt til en ny ø’, så skal alle eleverne flytte sig til en ny ø, mens de er opmærksomme på at hjælpe hinanden, så alle finder plads på en ø. 
 • Sig: ’flyt til en ny ’ø’ og tag samtidig en eller to hulahopringe væk. 
 • Fortsæt sådan et par gange, så udfordringen stiger i takt med, at der bliver færre ’øer’. 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Hvordan var det, da der blev færre øer man kunne hoppe til? 
 • Hvordan kunne I hjælpe hinanden? 

Rækkefølge

Fra legekataloget 'Lege Sammen' 

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 10 minutter 
Forberedelse  og materialer: Ingen 

Rammesætning
Denne aktivitet skaber relationer mellem elever og viser, at alle er en del af en større sammenhæng. 

Sådan gør I 

Børnene får til opgave at stille sig i række efter et bestemt tema fx: 

 • Højde 
 • Alder 
 • Farve på blusen 
 • Skostørrelse 
 • Øjenfarve 
 • Hårfarve 
 • Håndfladens temperatur 
 • Længde fra fingerspids til albue 
 • Hårlængde  

Variation: Legeaktiviteten laves, hvor børnene kun må bruge ikke-sproglig kommunikation såsom fagter. 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Hvad synes I om legen? 
 • Fandt I ud af noget om de andre, som I ikke vidste i forvejen? 
 • Hvad man kan lære gennem legen? 

Et stort net

Fra legekataloget 'Lege Sammen' 

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 20 minutter 
Forberedelse og materialer: En tætrullet garnnøgle af groft snor 
 
Rammesætning
Denne leg er god til at få alle til at føle, at de er forbundne og spiller en vigtig rolle i fællesskabet. 

Sådan gør I 

 • Alle sidder i en stor cirkel. 
 • Den voksne starter med at holde den store garnnøgle af groft snor i hånden og fortæller gruppen noget om sig selv (fx noget han/hun er god til eller godt kan lide at lave). 
 • Når du er færdig, så rul garnnøglen hen til et barn i gruppen, mens du holder fast i snorens ende. 
 • Bed nu barnet sige noget om sig selv (fx noget han/hun er god til), holde fast på snoren og derefter rulle garnnøglen til en anden i gruppen. 
 • Når alle har haft garnnøglen, er der blevet skabt et stort net af snoren. 
 • Bed nu alle om på samme tid at rejse sig op, mens de holder fast i snoren (brug fx et signalord). 
 • Når alle er kommet op at stå, forklarer den voksne, at nettet symboliserer, hvordan alle er knyttet sammen i et fællesskab. Alle har en vigtig rolle i et fællesskab, og alle kan gøre noget for, at fællesskabet er rart og trygt (helheden er mere end de enkelte dele). 
 • For at illustrere ovenstående, så bed et eller to børn om at give slip på deres snor, og se hvordan nettet bliver mindre stærkt, og forbindelsen til de andre er blevet brudt. 
 • Afslutning: Slut eventuelt øvelsen af med at deltagerne én efter én går tilbage til den, de har fået garnnøglen af, mens de ruller garnnøglen op. 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Hvad synes I om legen? 
 • Hvordan føltes det at lave et stort net sammen? 
 • Lærte I noget nyt om hinanden? 
 • Hvordan føltes det, da der var nogen der gav slip på garnet? Hvad skete der med nettet? 
 • Hvad man kan lære gennem legen? Hvad er budskabet? (fx vigtigheden af at alle er med i et fællesskab, når alle er med, er fællesskabet stærkere og ingen bliver holdt udenfor). 

En vigtig person

Fra legekataloget 'Lege Sammen' 

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 10-15 minutter
Forberedelse og materialer: Kasse med et låg med et spejl limet fast på bunden af kassen (fx en skotøjsæske)

Rammesætning
Denne leg giver eleverne følelsen af at være værdsat i fællesskabet og klasserummet. 

Sådan gør I 

 • Bed børnene om at sidde i en halvcirkel. Sæt dig foran halvcirklen med kassen foran dig. 
 • Fortæl børnene, at kassen indeholder et billede af en, der er meget værdifuld og vigtig. En som altid fortjener at blive respekteret og behandlet godt. 
 • Bed børnene om på skift at gå op og se i boksen uden at fortælle de andre, hvad de ser – og derefter sætte sig tilbage på sin plads. 
 • Fortsæt ind til alle børnene har været oppe og se i boksen. 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Hvad synes I om legen? 
 • Blev I overraskede, da I så jer selv? 
 • Hvad er budskabet i legen? (fx at vi alle er værdifulde og vigtige. At vi alle fortjener at blive respekteret og behandlet godt). 

Et trygt sted

Fra legekataloget 'Lege Sammen' 

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 15-20 minutter 
Forberedelse og materialer: Ingen

Rammesætning
Denne aktivitet skaber ro og nærvær i klassen og bidrager til, at eleverne tænker på og lærer om egne følelser.  

Sådan gør I 

 • Fortæl eleverne, at I nu skal lave en øvelse, hvor de skal besøge deres indre ’trygge sted’. Tal med børnene om, at alle har et indre trygt sted. Når man giver sig selv ro og plads til at besøge sit indre trygge sted, kan man fx lære mere om sine følelser, og hvad de forsøger at fortælle en. 
 • Bed eleverne om at sidde, så de sidder rart med deres øjne lukkede (eller se ned i bordet/gulvet foran dem) 
 • Fortæl eleverne, at du stiller nogle spørgsmål undervejs, og at de skal svare inden i dem selv uden at sige det højt. 

Forslag til instruktion. Sørg for at tale roligt og læg pauser ind, hvor det passer: 

I dag skal vi bruge vores fantasi og opmærksomhed til at forestille os, hvordan vores indre trygge sted ser ud. Nogle gange - når vi oplever voldsomme følelser fx tristhed, vrede, nervøsitet – så kan det være en hjælp at forestille os et rart sted, hvor vi føler os trygge og rolige. 

Tæl tre af dine vejrtrækninger uden at lave din vejrtrækning om. 

Forestil dig et sted, hvor du føler dig tryg, rolig og glad (…). Stedet, som du forestiller dig, kan enten være et rigtigt sted du kender eller et sted, som du selv finder på… Forestil dig, at du nu er det sted (…) se dig lidt omkring (…) hvordan ser dit trygge sted ud? Se om du kan se så mange detaljer fra dit trygge sted som muligt – se farverne (…). Forestil dig, at du går langsomt rundt i dit trygge sted. Se hvordan det ser ud og mærk hvordan tingene føles. Er der nogle lyde? (Måske vinden der suser, fugle eller lyden af vand/hav eller noget helt andet). Er der en sol, der varmer dig? Er der nogle bestemte lugte/dufte? Dette er dit eget trygge sted, og du kan selv bestemme hvordan der skal se ud. 

Forestil dig nu, at der er en person sammen med dig i dit trygge sted. Det skal være en person, der betyder meget for dig, og som altid behandler dig godt. Det kan også være et kæledyr eller en karakter fra en film, der symboliserer styrke og venlighed (…). Forestil dig at du går langsomt rundt sammen med denne anden i dit trygge sted. Den anden er der kun for at passe på dig og hjælpe dig (…). 

Tag nu et sidste kig rundt på dit trygge sted. Husk at du altid kan forestille dig dette sted, når som helst du har brug for det – og at din hjælper altid vil være der, når du ønsker det.  

Det kan også være godt at forestille sig sit trygge sted, hvis man er ked af det, vred eller noget helt tredje. Når du besøger dit trygge sted, så kan du nogle gange komme i tanke om, hvad der kunne være en hjælp at gøre i situationen. 

Forbered dig nu på at forlade dit trygge sted og åbne øjnene og bevæge dine hænder, arme, ben og fødder (…) 

 • Lad børnene åbne deres øjne i deres eget tempo 
 • Hvis du vurderer, at det er relevant i gruppen, kan du give børnene tid til at tegne en tegning af deres trygge sted. 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Spørg, om der er nogen, der har lyst til at fortælle lidt om deres trygge sted? 
 • Hvordan føltes det, at besøge sit trygge sted? 
 • Var det svært at koncentrere sig? 

Et rart minde

Fra legekataloget 'Lege Sammen' 

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 25 minutter 
Forberedelse og materialer: Ingen 

Rammesætning 
Denne aktivitet får eleverne til at vende blikket indad og få ro.  

Sådan gør I 

Bed eleverne om at sætte sig godt til rette. Forklar dem, at de nu skal tænke på et positivt minde med en vigtig person i deres liv. 

Forslag til instruktion. Sørg for at tale roligt og læg pauser ind, hvor det passer: 

 • Nu må I gerne lukke jeres øjne, hvis I har lyst. Hvis ikke du har lyst til at lukke dine øjne, så kan du også vælge at se ned i gulvet eller bordet foran dig.
 • Læg nu mærke til hele din krop… sidder du godt? Du kan eventuelt bevæge dig lidt, så du kan finde en måde at sidde på, som er rar for dig.
 • Tænk nu på en af de vigtige personer, som du har skrevet på dit ark. Se om du kan komme tanke om en gang, hvor du var sammen med denne person, og du bare følte dig godt tilpas, varm, glad og tryg. Hvis ikke du kan komme i tanke om en situation med en af de personer du har skrevet ned, så kan du også vælge en situation med en kammerat eller måske en anden person du kender.
 • Prøv nu at se, om du kan mærke den stemning, der var
 • Kan du huske omgivelserne, hvor var I henne, hvad lavede I, hvordan så der ud?
 • Prøv nu at huske denne situation i et par minutter
 • Om lidt siger jeg til og så kan du åbne øjnene og tegne situationen eller skrive om den. 

Mens børnene sidder stille et par minutter, så del papir og farveblyanter rundt til alle. Når børnene har siddet lidt, så bed dem om at åbne deres øjne og bevæge deres krop langsomt og eventuelt strække sig. Fortæl dem, at de nu skal tegne den situation, som de forestillede sig eller skrive om den på papiret foran dem (ca. 10 minutter). 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Hvordan føltes det at tænke tilbage på en god og tryg situation? lagde I mærke til noget bestemt? 
 • Hvordan var det at tegne jeres minde? 

Bodyguard

Fra legekataloget 'Lege Sammen' 

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 10-15 minutter
Forberedelse og materialer: Blød skumbold 
 

Rammesætning

Denne legeaktiviteter viser vigtigheden af et stærkt fællesskab, hvor man hjælper og beskytter hinanden. 

Sådan gør I  

 • Alle står i en cirkel. Spørg i gruppen, om der er to, der kunne tænke sig at stå i midten af cirklen. 
 • Når der er kommet to børn ind i midten af cirklen, så fordel rollerne ’superstjerne’ (fx en berømt skuespiller, musiker eller sportsudøver) og ’bodyguard’ mellem de to. 
 • Forklar, at legen går ud på at kaste bolden ind og ramme ’superstjernen’, mens ’bodyguarden’ forsøger at forhindre, at ’superstjernen’ bliver ramt af bolden. ’Bodyguarden’ bliver måske ramt af bolden undervejs, og det er ok. 
 • Deltagerne skal blive stående i deres cirkel og kan kaste skumbolden rundt til andre i cirklen, som kan forsøge at ramme ’superstjernen’. Imens forsøger ’bodyguarden’ at beskytte ’superstjernen’ fra at blive ramt. 
 • Lad børnene være i midten af cirklen i ca. 30 sekunder – og lad derefter 2 nye børn gå ind i midten. 
 • Legen fortsætter, ind til alle, der har lyst, har været inde i cirklen. 
 • Når legen afsluttes, sætter alle børnene sig ned i cirklen og den voksne faciliterer en fælles drøftelse af legen. 

OBS: Mind børnene om, at de ikke må kaste bolden hårdt. Det er helt frivilligt for børnene, om de ønsker at stille sig ind i midten af cirklen. 

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvordan føltes det at stå i midten og være ’superstjernen’? 
 • Hvordan føltes det at være ’bodyguard’? 
 • Hvordan føltes det at være dem, der forsøgte at ramme ’superstjernen’ med bolden? 
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle?  
 • Hvad man kan lære gennem legen? Hvad er budskabet? (fx emner som hjælp, beskyttelse og tillid) 
 • Hvordan kan man være med til at hjælpe og beskytte hinanden? 

Indenfor/udenfor

Fra legekataloget 'Lege Sammen'  

Klassetrin: 0.-6. klasse 
Varighed: 35 minutter  
Forberedelse og materialer: Små runde klistermærker i tre farver (fx grøn, blå gul), tuscher og en flipover eller stort papir til at skrive på

Rammesætning
Indenfor/udenfor er et rollespil, der kan visualisere, hvordan det er at være indenfor eller udenfor et fællesskab, og hvordan vi kan undgå at holde nogen udenfor.  

Sådan leger I 

 • Fortæl, at I skal lave en legeaktivitet, der viser, hvordan det er at være ’indenfor’ eller ’udenfor’ i et fællesskab. Understreg, at alle har et helt naturligt behov for at være indenfor, og at børn har ret til at blive beskyttet mod diskriminering. Det er alles ansvar at sikre, at ingen føler sig ’udenfor’. 
 • Tal i fællesskab om, hvad det vil sige at blive holdt udenfor, og hvilke følelser det kan medføre. 
 • Forklar, at I nu skal lege en leg, der handler om at blive holdt udenfor, og hvordan det kan føles. 
 • Fortæl, at du nu vil sætte forskelligt farvede prikker (klistermærker) i børnenes pander mens de lukker deres øjne. Først når alle har fået et klistermærke i panden, må de åbne deres øjne. 
 • Forklar børnene hvad de forskellige farver betyder og skriv det gerne op, hvor det er synligt for børnene: Fx vil man ikke have noget som helst at gøre med dem med en grøn prik – hverken tale med dem eller røre ved dem. Man vil godt hilse på, men ellers ikke komme for tæt på dem med en blå prik, og man vil rigtig gerne være venner med dem med en gul prik. 
 • Børnene kender ikke selv deres egen farve, men kan se andres farve, og de skal nu begynde at gå rundt mellem hinanden og tale sammen og opføre sig på den aftalte måde overfor de forskellige farver. Efterhånden som man ser, hvordan andre opfører sig overfor én, vil man begynde at finde ud af, hvilken farve man selv har i panden og så skal man prøve at finde sammen med dem, der har samme farve som én selv. 
 • Start legeaktiviteten. Efterhånden vil børnene blive grupperede efter farve. 
 • Vurder når det er passende at stoppe legeaktiviteten (fx efter 5 minutter). 

Forslag til efterfølgende dialog 

 • Spørg hver farvegruppe hvilken opførsel de lagde mærke til at andre havde over for dem? 
 • Spørg samtidig hvilke følelser det medførte. 
 • Hvordan kan man undgå at nogen føler sig isoleret/ikke værdsat/udenfor i et fællesskab.  
 • Hvad kan man selv og andre gøre for at alle føler sig respekteret og værdifuld?