Modul #4

DIALOG HJÆLP

Modulets mål:
I denne lektion skal eleverne undersøge, hvem de kan gå til og fortælle om digitale krænkelser, og hvordan de kan få hjælp. Ved hjælp af øvelser skal eleverne overveje de udfordringer og barrierer, de kan opleve i forhold til at fortælle nogen om digitale krænkelser og bede om hjælp. Modulets formål er at give eleverne viden om handlemuligheder, hvis de selv, eller nogen de kender, oplever en digital krænkelse. 

Læringsmål: 

 • Eleverne ved, hvor de kan få hjælp omkring online indhold, som de er forvirrede over eller nysgerrige omkring.  

Fokusord: 
dialog, rådgivning, anmeldelse, fortrolighed. 

Aktivitet - materialer - tid 

Introduktion - 20 min

Aktivitet 1Hvem vil du  til?  20 min. 
Bilag 4, store stykker papir og farveblyanter  

Aktivitet 2: Positive løfter 10 min. 

Aktivitet 3:  Dialogstarter  20 min. 
(app-spil, papir og farveblyanter) 

Opsamling - 10 min
(papir og blyanter) 

 

 

Siddepladser

Papirclips Overvej  forhånd, om alle elever sidder sammen med en eller flere, som de føler sig trygge ved. Du kan også ændre på stoleopsætningen i lokalet, fx rundkreds eller bordgrupper. Nye pladser kan fungere som en påmindelse for eleverne om, at et nyt modul er begyndt, og at de aftalte grundregler gælder nu. 

Introduktion

20 minutter

Start modulet med at samle op på, hvad digitale krænkelser er, og hvilke reaktioner og konsekvenser digitale krænkelser kan medføre blandt børn og unge.  

Bed nu eleverne tænke på en situation eller et problem, hvor det er let at bede om hjælp. 

Bed derefter eleverne tænke på en situation eller et problem, hvor det kan være svært at bede om hjælp.   

Forslag til diskussionsspørgsmål:  

 • Hvilke slags problemer er henholdsvis lette og svære at bede om hjælp til? 
 • Hvad gør det vanskeligt at bede om hjælp? 
 • Hvad kan andre gøre for, at det bliver lettere for dig at bede dem om hjælp? 

Grafik logoer

Aktivitet 1: Hvem vil du gå til?

20 minutter

Bed eleverne om at tænke på den eller de personer, som de ville henvende sig til, hvis de selv oplevede at blive udsat for digitale krænkelser på nettet, eller hvis de oplevede en ven/veninde blive krænket på nettet. 

Bed nu eleverne byde ind i plenum med, hvem de ville søge hjælp hos. Skriv hvert nyt forslag ned på sit eget stykke A4-papir. Hvis eleverne ikke kommer med nedenstående forslag, skal du sørge for at tilføje disse personer eller myndigheder:  

 • Forældre/plejeforældre 
 • En lærer/klubpædagog 
 • En ven/veninde 
 • Skoleleder 
 • Anmeldelsesfunktionen på det sociale medie 
 • En form for rådgivning (fx Red Barnets rådgivning SletDet).  

Fordel A4-papirerne rundt om i lokalet. Hæng dem op eller læg dem på gulvet, så de er synlige for alle.  

Læs scenarierne fra Bilag 4 højt et ad gangen, og bed eleverne placere sig ved det stykke papir, hvor navnet på den person eller myndighed står skrevet, som de ville råde personen i scenariet til at søge hjælp hos. Hvis eleverne vil anbefale to forskellige personer eller myndigheder, kan de stille sig midt imellem de to. 

Kommentar til aktiviteten

Papirclips Understreg over for eleverne, at de skal stille sig lige præcis dér, hvor de hver især har lyst, og ikke samme sted som en ven/veninde. Det er desuden vigtigt, at du som fagperson er åben og lytter til elevernes refleksioner og svar. Hvis de giver udtryk for, at de ikke vil fortælle om en digital krænkelse til en forælder eller en lærer, er det ikke et forkert svar. Anerkend det og tal med dem om, hvorfor det kan være svært, og om noget ville kunne gøre det lettere. Gør dem opmærksomme på andre muligheder - fx at de kan kontakte Red Barnets fortrolige rådgivning SletDet som et første skridt. Lad dem eventuelt besøge SletDet.

Se bilag 4 - Dilemmaspil - sceanriekort

Grafik ikoner

Aktivitet 2: Positive løfter

10 minutter

Eleverne skal hver skrive en handling, de vil udføre for at gøre internettet til et venligere og mere respektfuldt sted. Lad eleverne være kreative med deres løfter. I kan eventuelt tale om, hvordan løfterne kan være rettet mod at forebygge eller bekæmpe digitale krænkelser.   

I kan hænge elevernes løfter fremme et centralt sted for klassen og tage dem op igen med nogle ugers mellemrum. 

Grafik symboler

Aktivitet 3: Dialogstarter

20 minutter 

Forklar eleverne, at I nu skal spille dialogstarter-spillet SoMeDigMig. Inddel klassen i mindre grupper på ca. tre-fire personer. Forbered eleverne på, at spillet handler om at blive klogere på hinanden og skabe god dialog om, hvad der sker på nettet.

Note til underviseren

Papirclips Forbered denne aktivitet ved at downloade SoMeDigMig inden undervisningen. Den kan hentes gratis i AppStore eller GooglePlay. Kig appen igennem først, så du forstår, hvordan den virker. Du kan med fordel downloade den til tablets, hvis I har adgang til det i klassen. Hvis skolen har politik mod brug af telefon eller tablets i undervisningen, kan du bruge listen af udvalgte spørgsmål herunder enten i dialoggrupper eller samlet i klassen, så aktiviteten gennemføres ’analogt’ og ikke digitalt.

Bemærk: data gemmes ikke om brugerne, når man spiller på appen.

 Her er et udvalg af spørgsmål fra SoMeDigMig 

 • Hvis du fik lov til at hacke Aula en enkelt dag, hvad ville du så skrive til alle skolens forældre? Husk, at de ikke kan se, at det er dig, der skriver. 
 • Du havner pludselig i en fremmed europæisk by, hvor ingen forstår dig. Hvilke tre apps vil du først bruge? 
 • Hvis du skulle lave en YouTube-kanal, hvad skulle den så handle om? 
 • Hvad vil du helst have: Syv dages ferie med din mobil eller 14 dages ferie uden din mobil? 
 • Hvilket Snapchatfilter ville du bruge, hvis du skulle tage et billede af den person, der sidder til venstre for dig? 
 • Din oldemor på 99 år har hørt, at der findes noget der hedder Snapchat. Hvordan forklarer du hende, hvad det går ud på? 
 • Hvad kunne få dig til at skrive en positiv/negativ kommentar til en youtuber/influencer?  

Afslut spillet med, at hver elev deler en dialogstarter fra spillet, som de synes var god. De kan springe over, hvis deres forslag allerede er blevet sagt. Saml elevernes dialogstartere på et stort stykke papir, som I kan hænge op et synligt sted i klassen. 

Grafik symboer

Fælles opsamling

10 minutter 

Saml op på dagens modul med en runde, hvor eleverne deler, hvad de har lært. Bed dem om at dele et godt råd til, hvad man kan gøre, hvis en ven/veninde oplever digitale krænkelser.