Digital risikovurdering

Introduktion

60 procent af drenges uønskede seksuelle oplevelser med en voksen begyndte med et møde over internettet. For pigerne er tallet helt oppe på 77 procent*.  

Gennem filmklip får dine elever viden om faresignaler for seksualiserede digitale krænkelser, som I kan bruge som afsæt for en drøftelse af, hvordan de bliver gode til at sige fra, hvis deres grænser bliver overtrådt. Dette miniforløb handler om farlige møder på nettet og du kan gennemføre det på en enkelt lektion. 

*Kilde: Det nationale forskningscenter for velfærd, 2016. 

OBS

Husk på, at der kan sidde en elev i klassen, som har været udsat for et overgreb på internettet. Hvis du får kendskab til eller har begrundet mistanke om, at en elev har været udsat for et overgreb, træder underretningspligten i kraft, og du skal derfor kontakte hjemmet og de sociale myndigheder. Din kommune har udarbejdet et handleberedskab, som vejleder dig i forhold til, hvem du kan få hjælp fra. 

Kontakt evt. SletDet Rådgivningen  29 27 01 01, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst støtter din elev og/eller din elevs forældre. 

Formål

Formålet med 'Digital risikovurdering' er at forebygge, at unge bliver involveret i chikane, trusler og seksualiserede digitale krænkelser på internettet.  

I denne lektion arbejder eleverne med at: 

  • Kunne gennemskue kommunikationsforholdene på internettet.
  • Blive bevidste om deres egne grænser og ret til privatliv på internettet.
  • Forstå mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på internettet.
  • Udvikle kompetencer og redskaber til at kunne bruge onlinemedier på en god og tryg måde.

Fælles mål:  
Arbejd fx i dansk under kompetenceområdet ’kommunikation’ eller som led i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab med fokus på 'Sundhed og trivsel'. Forløbet giver desuden mulighed for at eleverne kan arbejde i forskellige positioner som beskrevet under det tværfaglige emne ’IT og medier’. 

Aktivitet 1

Lottes historie

20 minutter

Fortæl eleverne, at du i dag gerne vise dem nogle filmklip og høre deres tanker om dem. 

I det første klip ’En helt almindelig tirsdag’ fortæller Lotte om, en grænseoverskridende oplevelse hun havde på nettet, da hun var yngre.  

Vis klippet En helt almindelig tirsdag (3 min.) og spørg eleverne om, hvad de tænker om Lottes historie og hendes afsluttende råd (følg din mavefornemmelse og sæt grænsen).

OBS

Læg mærke til, om klassen generelt er enige, eller om de ser meget forskelligt på detLæg også mærke til, om der generelt er forståelse for Lottes situation eller om tonen hurtigt bliver fordømmende.   

Hvis du oplever en stemning af at mange synes, at Lotte har dummet sig,  overvej at tage en fælles snak om ’victim blaming og hvilke konsekvenser det kan få for ofre. Du kan fx spørge eleverne om de kender begrebet og forklare dem, at det er når offeret for en forbrydelse eller et overgreb bliver gjort ansvarlig eller medansvarlig for det, som er sket, samt at det kan få en meget ubehagelig effekt for dem, der er udsat for det. Du kan evt. også spørge klassen om de tror, der er grupper af unge, som er særligt udsatte for victim blaming.

Aktivitet 2

'Sig nej'

25 minutter 

Filmen ’Sig nej’ (ca. 10 min.) er en del af en kampagne fra Europol. Kampagnens mål er at informere børn og unge om, at fremmede på nettet ikke altid er dem, de udgiver sig for at være. Filmen er klippet på en måde, så det tager de fleste et stykke tid at finde ud af, hvad der egentlig sker, så det er en god idé at begynde med at få ridset handlingen op i plenum. 

Du kan fx stille disse spørgsmål:

  • Hvad sker der i videoen? (hvem skriver egentlig med hvem? Og hvem tror de unge, at de skriver med?) 
  • Hvorfor sender de unge mon billeder til de fremmede? (Hvad tror og håber de mon på?)  
  • Hvad tror/ håber I, at I selv ville have gjort? 
  • Hvad kan forebygge sådanne situationer? 
  • Hvad kunne være godt at gøre, hvis nu skaden var sket?  
  • Ved I, at der findes en rådgivning til unge, der har oplevet digitale krænkelser? (SletDet) 

Hvis eleverne ikke kender SletDet.dk, så brug et par minutter på at vise dem hjemmesiden og gøre dem opmærksom på, at det er muligt at få fortrolig rådgivning, hvis de oplever digitale krænkelser. 

Send eleverne ud i mindre grupper, som du på forhånd har bestemt og bed dem om at formulere de tre vigtigste råd til at færdes sikkert på nettet. Eleverne skal forestille sig, at det er gode råd til en kampagne rettet mod elever i 5.-6. klasse.  

Afslut lektionen med at høre gruppernes bud på gode råd og tal om de har lagt vægt på de samme ting eller om de ser forskelligt på det. Drøft til allersidst, om det er de samme tre råd, de selv ville følge, eller om de ville formulere rådene anderledes, hvis det var til dem selv. (Skriv gerne de evt. omformulerede råd ned, og sørg for at de bliver delt, så alle får et eksemplar). 

Til forældre

Vi anbefaler, at du orienterer forældrene om, at I har talt om digitale krænkelser i klassen, så også de har mulighed for at følge op hjemme. Link gerne til Red Barnets forældresite: Bliv klogere på dit barns digitale liv, hvor de kan hente inspiration til, hvordan de taler med deres børn om onlinelivet, hvis de har behov for det.

Øvrige materialer