Undervisningsvejledning

Digitale krænkelser på nettet blandt 9-12-årige

Hvorfor anvende dette materiale?

På denne side finder du undervisningsvejledningen, som supplerer materialesamlingen Bare en joke?’, herunder undervisningsvejledningen, aktivitetskataloget og den tilhørende quiz   

Undervisningsvejledningen har til formål at give undervisere relevant baggrundsviden og handlekompetencer, så de kan understøtte diskussioner og refleksioner med 9-12-årige elever om problematisk og grænseoverskridende adfærd på digitale platforme. Det er et emne, som kan virke overvældende eller tabuiseret for nogle elever at tale om. Derfor indeholder undervisningsvejledningen blandt andet gode råd til, hvordan undervisning om digitale krænkelser kan gennemføres på en tryg, positiv og alderssvarende måde.  

 

Hvem er materialet til? 

Undervisere til elever i alderen 9-12 år. 
 

Hvad indeholder materialesamlingen? 

  • En undervisningsvejledning til undervisere om digitale krænkelser 
  • Undervisningsmateriale til fire modulerog et katalog med mindre aktiviteter  
  • 10 tips til at skabe et trygt læringsrum 
  • En sammenfattende quiz  

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring cases, scenarier, leg og dialog. Undervisningsvejledningen vil give undervisere en god og overskuelig indføring i digitale krænkelser samt give konkrete handleanvisninger. 
 

Se undervisningsvejledning Digitale krænkelser blandt 9-12 årige (skærmview version)

Se undervisningsvejledning Digitale krænkelser blandt 9-12 årige (printvenlig version)