Tips til at skabe et trygt læringsmiljø

Denne guide giver 9 tips til at skabe et trygt og sikkert læringsmiljø, hvor man kan diskutere digitale krænkelser med de 9-12 årige. 

Hent denne guide som pdf
 

1. Lav et sæt grundregler 

Bliv enig med dine elever om et sæt grundregler, der tydeligt tilkendegiver, hvilke forventninger du/I har til adfærden og diskussionerne i klassen. Et effektivt sæt grundregler skal være i et sprog, der er passende for elevernes alder, og som så vidt muligt er formuleret som positive adfærdsudsagn, fx 'Vi vil støtte hinanden.' 

Se Modul 1 om at etablere grundregler. 

2. Sørg for at fremme inklusion 

Mind eleverne om, at vi alle er forskellige, har forskellige oplevelser og lærer på forskellige måder. Tag højde for sociale relationer og faglige kompetencer når du inddeler eleverne i grupper. Bed elever om at respektere alles meninger. Dette punkt kan udgøre en del af grundreglerne (se punkt 1). 


3. Lav en kasse til spørgsmål 

Eleverne kan sidde inde med spørgsmål, som de føler sig utilpasse ved at stille foran en gruppe. Opsæt en spørgsmålskasse, hvor eleverne kan stille spørgsmål eller skrive bekymringer ned, som de har om emnet. Hvis de ønsker et individuelt svar, kan du opfordre dem til at tilføje deres navn. Hvis de har det fint med, at svaret bliver givet til hele gruppen på det næste passende tidspunkt, kan de sende deres spørgsmål anonymt. 
 

4. Ingen 'rigtige navne'  

Bed eleverne bruge 'en ven' eller 'nogen, de kender' i stedet for at bruge folks rigtige navne, hvis de vil tale om en online-oplevelse. Derved udviser du respekt for elevernes privatliv og giver dem den nødvendige selvtillid til, at de kan diskutere deres følelser. 

 
5. Timeout 

Lad eleverne vide, at det er okay, hvis de har brug for noget tid for dem selv under en aktivitet. Sørg for, at der er plads og tilstrækkeligt tilsyn, så de kan trække sig tilbage, og at de får støtte til at deltage i aktiviteten igen, når de er klar. 

 
6. En anerkendende tilgang 

Selvom nogle meninger kan og bør udfordres, er det vigtigt ikke at udskamme eller dømme en elev, der deler noget følsomt eller personligt. Ros elever, der respekterer andre elevers oplevelser og følelser, så hele elevgruppen opmuntres til at gøre det samme.  

 
7. Afklar sprogbrug  

Kontroller, at dine elever forstår betydningen, hvis du introducerer nye ord, og forklar, hvad ordene betyder, hvis de er usikre.  

Elever kan også tænkes at have deres eget sprog, der relaterer sig til deres online-liv, som voksne ikke fuldt ud forstår. Lad eleverne bruge de ord, de har det godt med, og kontrollér, at du forstår deres betydning, når du har brug for det.   

Inden I påbegynder aktiviteterne, skal du afgøre, om du er tilpas med, at eleverne refererer til det stødende sprog, de ser online. Hvis du tillader dem at bruge det, skal du minde dem om, at det kun er tilladt i forbindelse med aktiviteten, og at hvis de bruger det unødvendigt, vil tilladelsen blive taget bort igen. 

 
8. Håndtering af spørgsmål på en sikker og passende måde 

Hvis en elev stiller et vanskeligt eller bekymrende spørgsmål, skal du være opmærksom på det budskab, som dit svar sender dem og de andre elever.  

Tag alle spørgsmål alvorligt. Hvis det er noget, der kan besvares foran de andre elever, skal du give et svar, der er klart og faktuelt og henviser til elevens eksisterende viden. 

Hvis du er usikker på, hvordan du besvarer spørgsmålet på en alderssvarende måde, skal du forklare, at du har noteret deres spørgsmål, og at du vender tilbage til dem efter lektionen. Søg gode råd fra kolleger om, hvordan man besvarer disse spørgsmål. 

Hvis det er et spørgsmål, der også giver anledning til bekymringer, skal du følge op på dette ved hjælp af skolens normale beskyttelsesprocedure. 

 9. Forventninger i forbindelse med digitale krænkelser 

Sørg for, at eleverne ved, at selvom disse aktiviteter udføres i en sammenhæng, hvor man kan være åben og ærlig,  har skolen et ansvar for at beskytte alle børn.  

Forklar, hvad du vil være nødt til at gøre, hvis du hører noget, der gør dig bekymret for, om et barn er i fare  fx at involvere en anden voksen for at få de bedst mulige råd og yde den bedste støtte til den pågældende elev.  

Se mere i undervisningsvejledningen under afsnittetGuide til håndtering af digitale krænkelser’. 

Rammesætning

Papirclips ”Vi kommer til at tale om problemer, der måske kan være følsomme eller vanskelige at tale om. Det er helt i orden at føle sig usikker eller stille spørgsmål. Da jeg er lærer/ungdomsarbejder/osv. er det mit ansvar at sørge for, at du føler dig tryg og at beskytte dig mod alle former for skade. Hvis jeg hører noget, der får mig til at tro, at nogen gør dig eller et andet barn fortræd, vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig - og for at forhindre, at det sker igen.  

Du behøver ikke at dele noget meget personligt i gruppen, men hvis du gerne vil tale med mig om noget alene, skal du bare spørge mig. Så finder vi tid til at tale."