Modul #1

GRUNDREGLER

Modulets mål:
Eleverne indgår
 i fællesskab en aftale om at skabe et miljø, hvor de kan diskutere vanskelige og følsomme emner på en tryg og respektfuld måde.  

Læringsmål: 

 • Eleverne får sammen et fælles sprog og fælles forståelsesramme for emnet.  
 • Eleverne kan italesætte egne og forstå andres forventninger til god adfærd i undervisningen. 
 • Eleverne kan identificere, hvad de har brug for, for at være godt tilpas i undervisningen. 
 • Eleverne kan blive enige med andre om, hvordan de kan støtte hinanden i undervisningen.   

Fokusord:
fælles forståelse, grundregler, klassemiljø, tryghed, respekt, følsomt, forventninger

Aktivitet - materialer - tid 

Introduktion - 15 min

Aktivitet 1: Livsrejsen  - 30 min  
(papir, malertape, tuscher, udsagn til livsrejsen (bilag 1), lærertyggegummi)

Aktivitet 2: Grænser - 20 min 
(papir og tusch)

Aktivitet 3: Grundregler - 15 min 

Opsamling - 10 min

Siddepladser

PapirclipsOvervej  forhånd, om alle elever sidder sammen med en eller flere, som de føler sig trygge ved. Du kan også ændre på stoleopsætningen i lokalet, fx rundkreds eller bordgrupper. Nye pladser kan fungere som en påmindelse for eleverne om, at et nyt modul er begyndt, og at de aftalte grundregler gælder nu. 

Introduktion

15 minutter

Begynd modulet med at forklare, at I skal tale om sociale medier og de forskellige oplevelser, man kan have, når man er online. De fleste børn og unge benytter sig af de positive muligheder, som den digitale verden tilbyder, men der kan – ligesom der kan offline – opstå udfordringer og konflikter på nettet.

I skal undersøge emnet digitale krænkelser i løbet af de næste moduler. Forklar, at det er et emne, som kan være følsomt og vanskeligt at tale om. Derfor er det vigtigt, at hele klassen bliver enige om nogle grundregler for, hvordan I skal behandle hinanden, når I arbejder med Bare en joke? På den måde skaber I et fundament for, at alle føler sig trygge og godt tilpas ved at deltage i undervisningen.

Som del af din introduktion til eleverne kan du vise videoen 'Introduktion til 'Bare en joke?', som du finder på denne side.. 

Barneperspektiv

PapirclipsDine elever kan sagtens have helt andre holdninger end dig til, hvad som er okay eller ikke okay at gøre på nettet. Hvis du gerne vil have dine elever til at deltage aktivt og dele deres erfaringer og synspunkter i klassen, er det nødvendigt at skabe en tryg og ikke-moraliserende atmosfære.

Prøv at forholde dig nysgerrigt til deres perspektiv ved at spørge ind til, hvilke tanker de gør sig frem for fra start af at komme med dine egne eksempler på indhold, der kan virke stødende eller sårende på dig. På den måde minimerer du risikoen for at lukke samtalen ned, før den kommer i gang. Hvis du vælger at bringe dine egne holdninger i spil, så tænk på forhånd over, hvordan du italesætter det, så du ikke kommer til at virke fordømmende.  

Fortrolighed

PapirclipsSom underviser har du pligt til at følge op på alt, der udgør en risiko for et barns sikkerhed.

Forklar eleverne: 

'Vi kommer til at tale om problemer, der nogle gange kan være følsomme eller vanskelige at tale om. Det er helt i orden at føle sig usikker eller stille spørgsmål. Det er mit ansvar at sørge for, at I føler jer trygge. Hvis jeg hører noget, der får mig til at tro, at nogen gør en af jer fortræd, vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe - og for at forhindre, at det sker igen.

I behøver ikke at dele noget personligt med andre i klassen, men hvis en af jer gerne vil tale med mig om noget alene, skal I bare spørge mig. Så finder vi tid til at tale sammen.'

Aktivitet 1: Livsrejsen

30 minutter

Denne aktivitet har til formål at skabe et realbillede af dine elevers egne erfaringer og holdninger til børn og unges ’livsrejse’, hvad angår brug af og erfaringer med sociale medier. Forklar eleverne, at denne aktivitet er vigtig for at skabe fælles forståelse i klassen omkring emnet og få indblik i klassens samlede erfaringsramme. Det er vigtigt, at eleverne følger deres egen erfaring og hukommelse, og er ærlige omkring placering af udsagnene på tidslinjen.

Trin for trin:

 • Livsrejsen laves i plenum med klassen.
 • Opsæt en ’tidslinje’ med malertape/papirstrimler/snor på en væg i klassen.
 • Tilføj de følgende aldersmilepæle: Født, 3, 6, 9, 12, 13, 15 og 18.
 • Giv hver elev et sæt ”Livsrejse”-udsagn, og bed dem om at placere udsagnene på de punkter på tidslinjen, hvor eleverne tænker, at udsagnene fandt sted for dem hver især.
 • Bemærk: de blanke udsagn vedr. profiler kræver, at eleverne udfylder, hvilket socialt medie eller gamingsite de bruger eller har brugt.
 • Eleverne bliver nødt til at komme med forudsigelser om, hvad der sker på de alderstrin, de ikke selv er nået til endnu. Disse diskussioner er en god mulighed for at vurdere, hvad de ved - og adressere de bekymringer, de har for at komme i puberteten eller blive ældre.

Når eleverne har placeret alle udsagnene, skal I gennemgå hele tidslinjen sammen. Diskutér, hvad klassens samlede tidslinje viser. Du kan stille følgende spørgsmål:

 • Er der noget, der overrasker eleverne? Er der noget, der overrasker dig som lærer?
 • Hvordan er det at se klassens erfaringer tegnet op på denne måde?
 • Er der et mønster i, hvilke medier eleverne bruger eller har brugt ift. alder?
 • Er der et mønster i de positive/sjove erfaringer – og hvad med de mere negative? 

Note til undervisere:

PapirclipsI opsamlingen på livsrejsen skal du forklare og informere eleverne om, at man reelt først må få en profil på de fleste sociale medier, når man er fyldt 13 år. Det skyldes, at mange af de sociale medier er amerikanske, og ifølge den amerikanske databeskyttelseslov må virksomheder ikke indsamle data om børn under 13 år uden, at virksomheden har indhentet tilladelse fra barnets forældre. I stedet for at bruge tid på at indhente samtykke fra forældre, vælger de sociale medier i stedet at sige, at man ikke må have en profil, hvis man er under 13 år gammel.

Aktivitet 2: Grænser

20 minutter

Denne øvelse handler om at blive klogere på hinandens grænser – og på hvordan alle har forskellige grænser. Det er et vigtig skridt på vejen til at få fastlagt en fælles sæt grundregler til undervisningen for de kommende moduler.

Trin for trin:

 • Gør plads i rummet til at eleverne kan bevæge sig rundt.
 • Brug tre A4-sider og skriv hhv. 1) OK, 2) Lige til grænsen og 3) Over grænsen, på siderne.
 • Placér de tre forskellige udsagn i hver deres hjørne/sted i lokalet.
 • Eleverne skal nu stille sig ude på gulvet i en samlet flok.
 • Ved hvert udsagn skal de nu stille sig, hvor de synes, at det passer.

Brug følgende udsagn til øvelsen:

 • At skrive 'Billig!' til et billede.
 • At slå op med sin kæreste på en besked.
 • At ens forældre ser, hvem man skriver med på mobilen.
 • At en af dine forældre kommenterer på dit opslag.
 • At forældre poster et billede af dig på Instagram.
 • Sætningen 'Vi er til fest, det er du ikke!'.
 • At aflevere sin mobil i skolen.
 • At være med i grupper på nettet, som ikke alle må være med i.
 • At skrive hårde kommentarer til kendte personer.
 • At give et like til sit eget billede/opslag.
 • At skrive 'har du ikke taget lidt på?!' til et billede.

Læg op til dialog og uddybning omkring, hvorfor man har valgt at stille sig, som man har. Afslut øvelsen med at minde eleverne om, at alle er forskellige og har forskellige grænser. Derfor er fælles regler også vigtigt til undervisningen i dette emne.

Aktivitet 3: Grundregler

15 minutter

Introducer overfor eleverne, at I skal lave nogle grundregler for, hvordan I skal tale sammen om emnet i de kommende moduler. Hvis klassen har nogle regler i forvejen, fx regler til klassemødet, så inddrag gerne disse til inspiration. Bed eleverne om at udforme nogle grundregler, som de gerne vil have, at alle skal følge, når I taler om følsomme emner. Grundreglerne gælder særligt, når I arbejder med Bare en joke?, men de kan også gælde på andre tidspunkter. 

Bed eleverne byde ind og skriv deres regler ned på et A3-papir, som efterfølgende kan hænge tydeligt i klassen. Hvis eleverne ikke selv kommer ind på det, er det vigtigt at tale om følgende regler: 

 • Vi nævner ikke navne i vores diskussioner.
 • Alle spørgsmål og svar er velkomne - alle er her for at lære.
 • Vi siger fra, hvis vi ikke føler os trygge ved at svare på eller diskutere ting.
 • Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet.
 • Vi følger skolens regler for brug af teknologi i skoletiden (se din skoles regler for brug af skolens og/eller personlige enheder i undervisningen).

Gennemgå grundreglerne og tjek, at alle er enige i dem. Hvis ikke, skal I arbejde dem igennem igen, indtil alle er enige. Du kan eventuelt bede alle elever om at underskrive listen over regler for at vise, at de er enige om at følge dem.

Sørg for, at den samlede liste med grundregler kommer til at hænge et synligt sted i klasseværelset. Brug eventuelt en væg til at hænge livsrejsen og grundregler op på, så alle har en fælles referenceramme i den videre undervisning.