Digitale Sexkrænkelser – at forstå, forebygge og håndtere

'Digitale Sexkrænkelser – at forstå, forebygge og håndtere' er udviklet i samarbejde med projekt deSHAME, der blandt andet omfatter et undervisningsmateriale om digitale sexkrænkelser blandt 13-17-årige 

Denne håndbog er en vejledning til skoleledere, afdelingsledere, skolebestyrelser og andre voksne, der har et pædagogisk ansvar for børn og unges trivsel i skolen. Hvis I på jeres skole får viden eller mistanke om, at en eller flere elever er involveret i en digital sexkrænkelse (fx deling af intime billeder uden samtykke eller seksualiseret mobning online), kan det være en hjælp for personalet, og i sidste ende for eleverne, hvis I på forhånd har udarbejdet en plan, som giver jer anvisninger til, hvordan I kan handle. Denne håndbog er således et godt udgangspunkt for denne handleplan.  

Håndbogens formål er:  

  • At give indblik i, hvad digitale sexkrænkelser er, og hvilken adfærd der er karakteristisk i forbindelse med digitale sexkrænkelser 
  • At tydeliggøre, hvorfor digitale sexkrænkelser også er en sag for skolen – herunder konsekvenserne af digitale sexkrænkelser samt skolernes/ uddannelsesinstitutionernes juridiske forpligtelse 
  • At skabe klarhed om, hvilke love der gælder i sager om digitale sexkrænkelser 
  • At give indblik i, hvorfor digitale sexkrænkelser blandt unge finder sted 
  • At orientere om relevant forebyggende undervisning 
  • At give konkrete handleanvisninger til, hvordan skolen kan udarbejde en beredskabsplan til håndtering af digitale sexkrænkelser. 

Hvorfor er denne håndbog vigtig for dig, der har et pædagogisk ansvar overfor børn 

Resultaterne fra Projekt deSHAME viser, at unge i alderen 13-17 år har hørt om digitale sexkrænkelser i skolen, men at mange af de unge oplevede ikke at kunne bruge informationerne, de havde modtaget, til noget. Forskningen fremhæver, at det i høj grad er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP), der kan gøre en forskel i forebyggelsen af digitale sexkrænkelser. Projektet påpeger også, at der er et kontinuerligt behov for at udvikle effektive måder at engagere og inddrage de unge i emnet. 

Nyere forskning har desuden vist, at fagprofessionelle ofte opfatter overgreb på nettet som mindre alvorlige end fysiske overgreb. Men samme forskning viser faktisk, at digitale sexkrænkelser kan være lige så skadelige og traumatiserende for et barn som et fysisk seksuelt overgreb.

Overgreb, som sker på nettet, er ligesom andre seksuelle overgreb tabubelagte og meget svære at tale om. Unge, der udsættes for seksuelle overgreb, mærkes for livet. De lever med følgerne af de seksuelle overgreb. Ved digitale sexkrænkelser og overgreb kommer den ekstra dimension, at overgrebene aldrig ophører, når billeder eller videoer af krænkelserne eller de seksuelle overgreb lægges på nettet. 

Denne håndbog er udviklet til dig, der ønsker at bidrage i kampen mod digitale sexkrænkelser.  

Stå frem, Sig fra – og sæt en stopper for digitale sexkrænkelser