Lektion #2

Hvad er digitale sexkrænkelser?

INTRODUKTION
I denne lektion skal eleverne arbejde med, hvad digitale sexkrænkelser er, og hvordan digitale sexkrænkelser kan udspille sig på forskellige måder. Eleverne skal reflektere over forskellige former for krænkende digital adfærd, og hvilken betydning samtykke har for, om en adfærd er krænkende eller ej.

FORMÅL
Eleverne arbejder med at forstå og genkende digitale sexkrænkelser ud fra forskellige cases. Derudover får eleverne indblik i, hvordan digitale sexkrænkelser kan påvirke de involverede. Målet er, at de unge i højere grad vil være rustet til at sige fra over for krænkende adfærd på nettet, når de ved, hvilke konsekvenser disse krænkelser kan have for de involverede.

LÆRINGSMÅL
At eleverne forstår, hvilke former for adfærd der kan betegnes som digitale sexkrænkelser. At eleverne kender reglerne for samtykke i forhold til deling af indhold på nettet.

 

Hent Lektion #2 - Hvad er digitale sexkrænkelser? som pdf

MÅLGRUPPE OG FAG
Lektionens indhold er henvendt til elever i udskolingen. Aktiviteternes faglige indhold spiller sammen med fagene:
• Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
• Dansk
• Det tværfaglige tema IT og medier
• Understøttende undervisning.

DET SKAL DU BRUGE
• Sakse
• Snor
• Tøjklemmer eller papirclips
• Print af bilag 1A-C + 2

Note til fagpersonen

Inden undervisningen går i gang, er det vigtigt at minde eleverne om de fælles grundregler, I vedtog i forbindelse med lektion 1. Kig sammen på den planche,  hvor grundreglerne er skrevet op.

Starter

10 minutter


Start med at læse case 1 højt for eleverne:

Der er blevet taget et billede af Anna og Oliver, mens de krammer. Anna og Oliver er ikke kærester, men tætte venner. Da Anna poster billedet på nettet, skriver Oliver en privat besked med teksten ’Bitch ;-)’ i en privat kommentar til hende.

Giv eleverne et øjeblik til at tænke over casen. Læs nu case 2 højt. Bed eleverne om i plenum at reflektere over, hvordan de to cases er forskellige:

Der er blevet taget et billede af Anna og Oliver, mens de krammer. Anna og Oliver er ikke kærester, men tætte venner. Anna har postet billedet på nettet. Pludselig bliver det sendt rundt til alle fra deres klasse og til elever fra andre skoler i nærheden. Nogen har delt billedet og kommenteret med ord som ’Luder’, ’Møgso’ og ’Bitch’.

Forslag til refleksionsspørgsmål:

 • Hvorfor skrev Oliver, som han gjorde, da Anna postede billedet?
 • Oliver sendte sin besked privat, ikke offentligt. Hvorfor?
 • Hvorfor tror I, at andre delte billedet af Anna og Oliver?
 • Hvordan tror I, Anna og Oliver havde det med, at deres billede blev delt og kommenteret på af andre?
 • Hvem er ansvarlig for, at billedet blev delt blandt en stor gruppe mennesker?
 • Hvad mener I, at forskellen er mellem Olivers kommentar til billedet og de andres kommentarer?
 • Tror I, at situationen ville være blevet opfattet anderledes, hvis det var Oliver, der havde lagt billedet ud, i stedet for Anna?

Kommentar til aktiviteten

I case 1 kan Oliver kommentere på Annas billede, fordi de er tætte venner og har en fælles gensidig tillid og forståelse. Anna ved, at Oliver ikke mener det, han skriver, men at det er en del af deres jargon. Olivers kommentar er privat, så kun Anna kan se den.

I case 2 har Anna ikke givet sit samtykke til, at billedet må deles videre. På grund af kommentarernes seksuelle karakter kan disse kategoriseres som et eksempel på en digital sexkrænkelse. Anna føler sig sandsynligvis både ydmyget, hængt ud og seksualiseret.

Aktivitet 1

25 minutter 

 • Start med at spørge eleverne, hvad de tænker på, når de hører begrebet ’digitale sexkrænkelser’. Bed dem komme
  med alle de associationer, de får.
 • Vis dem nu følgende definition på smartboard eller på tavlen:
  Digitale sexkrænkelser blandt børn og unge er al uønsket adfærd med seksuelt indhold eller seksuel
  undertone på alle digitale platforme eller apps (billeder, videoer, indlæg, meddelelser, sider med mere).
 • Tal med eleverne om definitionen, og om der er svære ord eller vendinger, de ikke forstår.
 • Forklar eleverne, at de skal bruge definitionen af digitale sexkrænkelser til at bestemme, hvorvidt situationerne i de enkelte cases kan betegnes som ’sjove’ eller ’krænkende’, og hvornår der kan være gråzoner.

Her finder du cases, svar og overvejelser til aktiviteten

Arbejd sammen i klassen
Tegn en linje med kridt på tværs af klassen. Den ene ende af linjen repræsenterer udsagnet ’sjov’, mens den modsatte ende repræsenterer udsagnet ’krænkende’. Læs en case højt ad gangen. Bed eleverne om at stille sig på linjen der, hvor de mener, casen hører til. Diskutér i plenum elevernes placering på linjen.


Forslag til refleksionsspørgsmål

 • Hvilke cases var nemme at kategorisere? Hvilke var vanskelige? Hvorfor?
 • Hvorfor kan forskellige mennesker have forskellige meninger om, hvorvidt en case er sjov eller krænkende?
 • Hvad kunne personerne have gjort for at sikre samtykke i hver enkelt case?
 • Tror I, det er drenge eller piger, der oftest oplever digitale sexkrænkelser, og hvorfor?
 • Tænk på dem, der krænker de andre i de 15 cases. Hvorfor tror du de gør det?
 • Hvem tror du bestemmer, hvorvidt en handling kan betegnes som en digital sexkrænkelse? Er det offeret,
  krænkeren eller folk, der så, hvad der foregik, men som ikke var involveret?

Kommentar til aktiviteten:

Ikke alle cases er nemme at kategorisere. Fremhæv og diskutér de cases, som klassen ikke er enige om. Brug diskussionen som et afsæt til at gøre eleverne opmærksomme på, at forskellige mennesker vil have forskellige grænser for, hvornår noget er sjovt, og hvornår noget er krænkende. Det er vigtigt, at eleverne er opmærksomme på dette.

Tal om, at samtykke spiller en vigtig rolle i spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en digital sexkrænkelse eller ej. At give samtykke betyder, at man giver tilladelse til noget. Hvis der ikke er givet samtykke til, at fx et billede bliver delt på nettet, kan folk føle sig hængt ud eller ydmyget. Hvis du vil vide mere, kan du læse Emma Holtens artikel om samtykke 

Afslut samtalen om de enkelte cases med at præsentere eleverne for lovgivningen. Du kan bruge bilag 1C og orientere dig om lovgivningen i Digitale Sexkrænkelser, Lærervejledning - viden og vejledning til underviseren.

Ekstra aktivitet:

Bed eleverne om at skrive en definition på ordet ’samtykke’, og hvordan samtykke hænger sammen med digitale sexkrænkelser.

Lad eleverne tale sammen om nedenstående spørgsmål to og to:

 • Hvorfor er samtykke vigtigt?
 • Hvordan ved du, om nogen giver deres samtykke til fx at dele et billede af dem på nettet?
 • Hvordan ved du, at de ikke gør det?
 • Hvad er det bedste at gøre, hvis man er usikker på, om det er okay at skrive/dele noget på nettet?

Aktivitet 2

10 minutter

• Afspil lydfilen med Annas historie. Stands lyden der, hvor det er angivet i manuskriptet (bilag 2).
• I hver pause skal eleverne på en Post-it skrive, hvordan de tror Anna tænker eller føler.
• Sørg for at tale om, at digitale sexkrænkelser kan få en person til at føle sig:

 • Skamfuld
 • Truet
 • Udnyttet
 • Tvunget
 • Ydmyget
 • Trist
 • Seksualiseret
 • Diskrimineret


• Rund af med refleksioner, kommentarer og eventuelle spørgsmål til dagens modul.

Ekstra aktivitet

45 minutter

Eleverne kan arbejde i små grupper med fire i hver eller som en hel klasse.
Skriv de forskellige roller fra casen på tavlen, og spørg eleverne, hvilken rolle de forskellige personer spillede i casen:

 • Anna – hovedpersonen, der oplever at blive sexkrænket på nettet
 • Oliver – Annas bedste ven, der også bliver udsat for en digital sexkrænkelse
 • Magnus – Annas ven, som hun har mistanke om har spredt rygterne og billedet
 • Dem, der delte rygterne og billedet.

Eleverne skal nu beslutte sig for en person og et sted i historien, de ønsker at fokusere på. Derefter skal de på skift
leve sig ind i den valgte person og forsøge at svare på spørgsmål fra de andre i gruppen.

Forslag til spørgsmål kan fx være:

 • Hvad er der foregået?
 • Har du gjort noget ved det? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan har du det?
 • Hvorfor tror du, du bliver behandlet på denne måde?
 • Har du talt med nogen om det?
 • Hvad kan du gøre nu?

Mind eleverne om, at grundreglerne for samtale, som I sammen besluttede i første lektion, stadig gælder, og at det er vigtigt, at alle overholder disse.

Når alle i grupperne har prøvet at tage en rolle på sig som en af personerne i historien, kan du bede eleverne ’ryste’ rollerne af sig og tale sammen om, hvad de lærte ved denne øvelse.

Lovgivning, digitale sexkrænkelser

EKSEMPLER FRA STRAFFELOVEN (Bilag 1C)

 • Det er ulovligt at udstille andre i pinlige situationer (ærekrænkelse – straffelov § 264d).
  Eksempel: En elev deler en video med sin lærer på YouTube og skriver kommentaren: 'Han er den klammeste børnehader.'
 • Det er ulovligt at krænke andres blufærdighed (straffelov § 232).
  Eksempel: En person sender et videoklip med pornografisk indhold til en anden person, som føler, at det er grænseoverskridende.
 • Det er ulovligt at dele billeder af sig selv eller andre personer under 18 år, hvor der sker noget seksuelt
  (Straffelov § 235. Undtagelse, hvis man er over 15 og kun deler med sin kæreste).
  Eksempel: Hvis man deler en video af en person under 18 år, der onanerer eller har sex, så kan man blive meldt til politiet.
 • Det er ulovligt at dele portrætbilleder af andre uden at have deres tilladelse (persondatalovens paragraffer om privatliv).
  Eksempel: Hvis du har delt et billede af din kammerat på sociale medier uden at spørge, så har kammeraten ret til at få det fjernet, hvis han beder om det.

Annas Historie

Hent også 'Annas historie' som pdf.

 

Det var til festen hjemme hos Sara. Alle fra skolen var der. Også Magnus. Magnus og jeg har matematik sammen. Han er supersød, og vi har haft en flirt kørende for sjov igennem længere tid. Magnus kom over til mig, og vi begyndte at snakke. Han flirtede ret meget og begyndte at læne sig helt tæt ind til mig. Jeg synes, han er sød, men ikke på den måde. Jeg ville ikke give ham et forkert indtryk, så jeg fandt på en undskyldning for at gå over til min bedste ven, Oliver. Oliver gav mig et stort kram, og vi holdt om hinanden. Åbenbart var der en til festen, der så os og troede, at vi var kærester. Det er vi bestemt ikke! Jeg har kendt Oliver siden 1. klasse, og vi har altid været bedste venner, men ikke mere end det.


1. PAUSE

Nogen tog altså et billede af mig og Oliver, der krammede. Næste dag blev billedet sendt rundt til alle sammen med et rygte om, at vi havde gjort forskellige ting ... du ved, seksuelle ting. Det passede ikke. Der kom virkelig mange spydige kommentarer. De fleste var rettet mod mig. Der stod, at jeg var klam og en luder. Der stod også nogle kommentarer om Oliver. Bland andet stod der: 'Jeg troede ikke, han var til piger.'


2. PAUSE

Jeg følte mig virkelig ydmyget. Det var så pinligt! Jeg havde jo kun krammet med min bedste ven, men det føltes, som om jeg havde gjort noget forkert. Nogle af dem, som jeg troede var mine venner, begyndte også at kommentere på billedet og kalde mig alle mulige grimme ting. Nogle tog endda skærmbilleder af mine andre fotos og satte ekstra emojis og billeder på dem, så det så ud, som om jeg gjorde forskellige seksuelle ting med mange andre fyre også. Selvfølgelig nægtede jeg det, men der var ingen, der troede på mig. Jeg prøvede at ignorere det, og efter et stykke tid stoppede kommentarerne. Det mærkelige var, at Magnus begyndte at opføre sig virkelig underligt. Han sagde ikke noget, men jeg gætter på, at det var ham, der startede rygterne.


       3. PAUSE

Et par uger senere var jeg næsten kommet over det. Jeg sad på mit værelse en aften, da Oliver sendte mig en
besked om, at han havde set et nøgenfoto, der blev delt på nettet. I kommentarfeltet stod der, at det var mig, men det var det ikke. Den, der startede det, må have fundet nogle tilfældige nøgenbilleder på nettet og bare sagt, at det var mig. Det var så forfærdeligt. Alle begyndte at sende mig beskeder og sende billedet til mig og spørge, om det var sandt. Jeg havde bare lyst til at grave mig dybt ned i et hul. Det var forfærdeligt. Jeg følte mig så hjælpeløs. Jeg er glad for, at Oliver stadig er der og støtter mig som en ven.

Det er ved at være et stykke tid siden nu, men jeg føler mig stadig utryg og nervøs for, at nogen vil finde billedet og dele det igen. Hvorfor indser folk ikke, at det ikke er okay at gøre den slags ting?