Samarbejde

online undervisning

Intro

 

Her kan du finde små samarbejdsøvelser, som I kan lave online på et fællesmøde for hele klassen. Formålet med øvelserne er at give eleverne et kort afbræk i skoledagen, der samtidig styrker fællesskabet. Alle aktiviteterne tager mindre end et kvarter at gennemføre, og I skal ikke bruge andre materialer end jeres skærmbilleder og lyd. 

Aldersgruppe: Mellemtrin og udskoling

Opmærksomhedspunkter ved online undervisning

 • Det er svært at aflæse ansigtsudtryk og kropssprog gennem skærmen. Vær ekstra opmærksom på, hvordan eleverne reagerer på den aktivitet, du sætter i gang, og følg op med elever, der har behov for det.  

 • Vurr altid, om den aktivitet du sætter i gang, skaber tryghed og mulighed for værdig deltagelse for alle. Det kan fx føles utrygt at have kameraet tændt ved nogle aktiviteter. 
 • Deltag selv i aktiviteterne – du er jo også en del af klassens fællesskab. 

Regnvejr

Formål 
En energigivende legeaktivitet, der har til formål at aktivere eleverne og give dem mulighed for at grine, bruge kroppen samt få ny energi og en ’hjernepause’. 

Tid: 5-10 minutter
Aldersgruppe: Mellemtrin og udskoling  

Sådan gør I 

 1. Forklar eleverne, at de skal gøre det samme som dig:  
 • Gnid hænderne sammen  
 • Bank med højre finger på venstre håndflade  
 • Bank med to fingre  
 • Bank med tre fingre  
 • Klap i hænderne  
 • Stamp med fødderne i gulvet  
 • Stamp hurtigere – regnen tager til  
 • Regnen tager af – stamp langsomt  
 • Klap i hænderne  
 • Bank med tre fingre – to – en  
 • Gnid hænderne sammen  
 • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder) 

Tip  

Forslag til efterfølgende dialog: 

 • Hvordan oplevede I det at lave regnvejr sammen? 
 • Hvad synes I om legen? 
 • Hvad lagde I mærke til i jeres krop, efter at vi havde lavet regnvejr sammen? 
 • Lagde I mærke til nogle ændringer i jeres krop før og efter legen? 

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale Lege Sammen.

Zip zap spoiiing

Formål 
En energigivende legeaktivitet, der har til formål at aktivere eleverne og give dem mulighed for at grine, bruge kroppen samt få ny energi og en ’hjernepause’. 

Tid: 10 minutter  

Sådan gør I 

 1. Fortæl, at I nu skal lege, at I har en usynlig bold, som skal rundt i gruppen.

 2. Alle sidder eller står foran skærmen med håndfladerne samlet foran brystet.  

 3. Én starter med ’at have’ den usynlige bold på fingerspidserne. Når den sendes afsted, 'kigger' afsenderen på sin modtager og siger navnet på en af klassekammeraterne og 'ZIP', mens hænderne med håndfladerne samlet 'sender' bolden afsted.  

 4. Modtageren kan nu vælge enten:

  - At 'gribe' bolden med fingerspidserne, sige 'ZAP' og sende den videre til den næste i cirklen ved at sige navnet på en klassekammerat og 'ZIP'. 
  - At 'sende' bolden retur til afsenderen ved at splitte hænderne og sige 'SPOIIING'. Afsenderen må så 'sende' bolden til den anden kammerat. 

 5. Start med at lege et par runder kun med ’ZIP’ og ’ZAP’ og sæt så ’SPOIIING’ på senere.
   
   
 6. I kan skabe mere udfordring ved at øge tempoet. Men sørg samtidig for, at tempoet er tilpas, så alle kan være med.

Tip

Forslag til efterfølgende dialog: 

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle?  
 • Hvordan var det, når en i gruppen sagde ”SPOIIING”? 

Aktiviteten er hentet fra Lege Sammen. 

Tælleleg

Formål 
En samarbejdsøvelse, hvor eleverne skal være meget opmærksomme på hinanden og mærke efter, hvornår der er fri bane i samtalen til, at de kan byde ind.  

Eleverne skal på skift sige et tal – alle skal sige et tal, men de må ikke sige det samtidig. De skal derfor være meget opmærksomme på hinanden og samarbejde. 

Tid: 10-15 minutter 

Sådan gør I  

 1. I mødes online, hvor du giver en fælles introduktion til øvelsen. 

 2. Start med at fortælle, hvorfor det er så vigtigt at kunne samarbejde. Der er et ordsprog – efter sigende fra Afrika – der siger: 'If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together' 

 3. Spørg eleverne, hvad de mener, at det betyder. Saml op på elevernes perspektiver. Mon ikke I når frem til, at vi som mennesker opnår mest, når vi samarbejder?   

 4. Evnen til at samarbejde skal man øve sig i. Nu skal I prøve en samarbejdsøvelse. Alle skal på skift sige et tal. Det vil sige, at en elev siger 'et', en anden siger 'to' og så videre, indtil I er nået frem til det antal elever, der er. Benspændet er, at eleverne ikke må sige et tal på samme tidspunkt. Hvis to elever siger et tal samtidig, skal I starte forfra.  

Tip  

I kan vælge, at de elever, der har sagt et tal, skal slukke deres kamera. På den måde får de tilbageværende lettere overblik over, hvornår der er plads til, at de siger et tal.   

Brug evt. håndsoprækning, gestik, mimik eller chatten til at kommunikere, hvem der kan sige næste tal. Men lad eleverne selv finde frem til, hvordan de kan gøre.   

Hvis reglen om, at I skal starte forfra, hvis to børn siger et tal samtidig, skaber for stor frustration, så blød op om reglen eller drop den helt.  

Aktiviteten er hentet fra Alle Sammen.