Pas på hinanden

online undervisning

Intro

Her kan du finde eksempler på aktiviteter, som har til formål at styrke elevernes forståelse for hinanden og gøre dem bevidste om, hvor de kan søge støtte, hvis de har brug for det

Aldersgruppe: Mellemtrin og udskoling

Opmærksomhedspunkter ved online undervisning  

 • Det er svært at aflæse ansigtsudtryk og kropssprog gennem skærmen. Vær ekstra opmærksom på, hvordan eleverne reagerer på den aktivitet, du sætter i gang, og følg op med elever, der har behov for det.  

 • Vurr altid, om den aktivitet du sætter i gang, skaber tryghed og mulighed for værdig deltagelse for alle. Det kan fx føles utrygt at have kameraet tændt ved nogle aktiviteter. 
 • Deltag selv i aktiviteterne – du er jo også en del af klassens fællesskab. 

 

 

Tal om det! – en samtaleguide

Hvordan har eleverne det under coronapandemien? Tal om det! støtter dig i at samle op på en lang periode præget af COVID 19 og forebygge, at eleverne udvikler psykiske mén.   

Det trygge digitale rum – brainstorm og dialog

Formål 
Formålet er, at eleverne er med til at etablere aftaler for ’det trygge digitale rum’. At fremme en atmosfære af gensidig respekt i gruppen. 

Tid: 25 minutter 

Forberedelse 
Et dokument i fx Word, som er delt i to kolonner: En til 'Aftaler' og en til 'Hvordan'. 

Sådan gør I  

 1. Tal med eleverne om, at det er vigtigt, alle er med til at bestemme, hvilke aftaler der skal være gældende, så alle føler sig godt tilpas i gruppen. Aftalerne gælder særligt, når I mødes i gruppen digitalt, men aftalerne kan også gælde på andre tidspunkter. 
 2. Del eleverne op i trepersoners grupper på jeres digitale platform. Bed dem lave en brainstorm over, hvilke aftaler der er vigtige for dem, hvis det skal være sjovt, trygt og inkluderende, når I mødes digitalt.  
 3. Herefter samles op i plenum, hvor hver gruppe nævner de aftaler, de er kommet frem til. Når eleverne nævner en overordnet aftale, så bed dem om at konkretisere, hvordan man skal opføre sig for at overholde aftalen. Fx kan aftalen 'vi respekterer hinanden' konkretiseres til, 'vi vil lytte til hinanden', eller 'vi vil tale pænt til hinanden'.  
 4. Skriv elevernes forslag op dokumentet og de gives numre.
 5. Stem om hvilke 3-5 aftaler som er de vigtigste. 
 6. Lav de vigtigste aftaler med fed skrift, så det er tydeligt hvilke I har valgt.
 7. Sørg for at sende aftalerne til alle elever og til de voksne som er sammen med klasse, så der altid kan henvises til de aftaler, I har lavet sammen.  

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale STÆRKE SAMMEN.

Netværksblomst

Formål
Formålet er at skærpe elevernes opmærksomhed på vigtige og betydningsfulde mennesker i deres nære netværk, der kan støtte dem.  

Tid: 20 minutter 

Forberedelse 

 • Papir 
 • Tusser 
 • Lim 
 • En netværksblomst, der allerede er lavet til demonstration 

Sådan gør I 

 1. Indled øvelsen med at tale med eleverne om, at alle mennesker har brug for et godt netværk, og at alle netværk er forskellige. Fortæl, at det er godt at have tænkt over, hvem i ens liv der er vigtige for en, og hvem man kan søge hjælp og støtte hos. 

 2. Du lægger ud med at fortælle om dig selv, og hvilke personer der er vigtige i dit liv (nævn to-tre).

 3. Vis en netværksblomst, som du har lavet på forhånd – du skal ikke have flere end fire kronblade på din blomst (for at understrege, at det ikke er vigtigt, hvor mange der er).

 4. Forklar, at eleverne hver især skal lave deres egen netværksblomst.

 5. Bed dem om at finde papir, saks, tusser og lim frem. 

 6. Bed eleverne om at tænke godt efter, hvem der er vigtige for dem i deres liv, og som de vil skrive på deres netværksblomst. 

 7. Eleverne skriver deres eget navn i blomstens midte med en farve, og på hvert blomsterblad skriver de et navn på en voksen, der betyder meget for dem. Der kan også være blade med kammerater og søskende. På blomstens stilk kan eleverne lave små blade, hvis der er nogle voksne, som eleverne ikke bruger så meget, men som de alligevel er glade for og trygge ved. Eleverne må selv vælge, om de skriver på blomstens forside, som er synlig for andre. Eller om de vil skrive på bagsiden, så de ikke viser deres netværk frem.  

 8. Når eleverne har lavet deres egen netværksblomst, så del eleverne op i mindre grupper digitalt, og bed dem om på skift at fortælle hinanden om de personer, de har skrevet på deres netværksblomster. De kan fortælle, hvorfor de er vigtige, og hvilken rolle personerne har i deres liv. Det er ok, hvis man ikke har lyst til at fortælle.  

 9. I kan derefter samle op i plenum gennem fælles refleksion og dialog: 
Netværksblomst

 • Hvad synes I, var godt ved denne øvelse? 
 • Havde I skrevet samme slags personer på jeres blomst?
 • Hvad lagde I særligt mærke til, når I lyttede til, hvad de andre havde skrevet på deres blomsterblade? 
 • Hvorfor er det godt at tale om, hvem der er vigtige i vores liv?
 • Hvilke eksempler på situationer kan I komme i tanke om, hvor det er godt at bruge sit netværk?
 • Hvordan kan man selv spille en aktiv rolle i forhold til det netværk, man har? 

Tip  

Det er vigtigt, at du som fagperson overvejer, om øvelsen kan udstille nogle elever på en uhensigtsmæssig måde. Hvis du vurderer, at øvelsen kan blive ubehagelig for nogen, så lav i stedet en fælles netværksblomst i klassen, hvor I på et overordnet plan sammen taler om, hvilke vigtige personer man kan gå til, hvis man har brug for hjælp eller en god snak.  

Vær opmærksom på at støtte elever, der kan have svært ved at finde personer, de kan skrive på kronbladene. Understreg, at det ikke nødvendigvis er bedre at have mange personer på netværksblomsten. Få, gode relationer kan være lige så godt! 

Vær strategisk, når du inddeler eleverne i grupper, så du sikrer, at alle føler, at de trygt kan deltage i samtalen.   

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale Alle Sammen.