Grin sammen

online undervisning

Intro

Her kan du finde små samarbejdsøvelser, som I kan lave online på et fællesmøde for hele klassen. Formålet med øvelserne er at give eleverne et kort afbræk i skoledagen, der samtidig styrker fællesskabet. Alle aktiviteterne tager mindre end et kvarter at gennemføre, og I skal ikke bruge andre materialer end jeres skærmbilleder og lyd. 

Aldersgruppe: Mellemtrin og udskoling

Opmærksomhedspunkter ved online undervisning

 • Det er svært at aflæse ansigtsudtryk og kropssprog gennem skærmen. Vær ekstra opmærksom på, hvordan eleverne reagerer på den aktivitet, du sætter i gang, og følg op med elever, der har behov for det.  

 • Vurr altid, om den aktivitet du sætter i gang, skaber tryghed og mulighed for værdig deltagelse for alle. Det kan fx føles utrygt at have kameraet tændt ved nogle aktiviteter. 
 • Deltag selv i aktiviteterne – du er jo også en del af klassens fællesskab. 

Send et håndtegn eller ansigtsudtryk

Formål 
En koncentrationsstyrkende legeaktivitet, der har til formål at styrke elevernes opmærksomheds- og koncentrationsevne. Aktiviteten kan også styrke elevernes evne til impulshæmning og give ny energi. 

Tid: 5-10 minutter 
 

Sådan gør I 

 1. Sørg for, at alle eleverne kan se hinanden på skærmen.  

 2. Forklar, at I nu skal skiftes til at sende et håndtegn og/eller et ansigtsudtryk til hinanden gennem skærmen.  

 3. Bed en elev om at sige navnet på en anden fra klassen og så vise et håndtegn og/eller et ansigtsudtryk. Den elev som 'modtager' håndtegnet/ansigtsudtrykket, skal spejle det tilbage til afsenderen.

 4. Nu skal den elev, som før var modtager, finde på et håndtegn eller ansigtsudtryk og sende det videre til en ny elev 

 5. Sørg for at komme hele vejen rundt så alle elever vælger et håndtegn eller ansigtsudtryk. 

 

Tip  

Forslag til efterfølgende dialog: 

 • Hvad synes I om legen?  

Variation: Du kan udvide aktiviteten med, at det både skal være ansigtsudtryk og kropsholdning, der bliver sendt afsted. Eller man kan sende et ansigtsudtryk uden at benævne følelsen bag. Når alle har lavet ansigtsudtrykket, skal eleverne gætte, hvilket udtryk det var (fx glæde, sorg, vrede). Slut af med enten at sende et positivt ansigtsudtryk rundt eller med, at alle på samme tid skal vise et positivt ansigtsudtryk.  

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale Lege Sammen.  

Find klappemesteren

Formål 
En koncentrationsstyrkende legeaktivitet, der har til formål at styrke elevernes opmærksomheds- og koncentrationsevne. Aktiviteten kan også styrke elevernes evne til impulshæmning og give ny energi. 

Tid: 10 minutter  

Sådan gør I 

 1. Sørg for, at alle eleverne kan se hinanden på skærmen.  

 2. Bed en elev om at slukke lyden i et minut, så eleven ikke kan høre jer. Eleven kan også gå ind i et andet rum. Det vigtigste er, at eleven ikke kan høre jer. Denne elev skal være detektiv.  

 3. En andet elev melder sig til at være 'klappemester'.  

 4. Klassen begynder at klappe i samme takt som 'klappemesteren’' og 'detektiven' kommer tilbage.
   
   
 5. Klassen skal hele tiden følge det, som ’klappemesteren’ finder på, fx klappe hurtigt/langsomt, på lårene, på hovedet, på armene, i hænderne, knipse osv. 

 6. ’Detektiven’ skal holde godt øje med klassen og gætte, hvem der er klappemesteren. 

 

 

Tip

 

Forslag til efterfølgende dialog: 

 • Hvad synes I om legen? 
 • Hvordan var det at være 'detektiven'? 
 • Hvordan var det at være 'klappemesteren'? 
 • Hvordan var det at følge 'klappemesteren' uden at 'detektiven' måtte opdage, hvem det var? 

Variation: Man kan lave samme øvelse med fx høje/lave toner 

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale Lege Sammen.