Fællesskab – aktiviteter på under 15 minutter

online undervisning

Intro

Her kan du finde idéer til småaktiviteter, som I sammen kan lave online. Formålet med øvelserne er at styrke klassens fællesskab bl.a. ved, at eleverne lærer hinanden bedre at kende. Alle aktiviteter tager under et kvarter at gennemføre. 

OBS: Vær opmærksom på, at det i nogle klasser kan være sårbart, hvis der hersker stærke uskrevne regler (normer) for, hvad der giver status. Hvis du fornemmer, at der kan være noget socialt på spil i din klasse, skal du derfor være ekstra opmærksom på, hvordan klassen reagerer på aktiviteterne og være klar til at følge op, hvis der er brug for det. 

Aldersgruppe: Mellemtrin og udskoling  

Opmærksomhedspunkter ved online undervisning

 • Det er svært at aflæse ansigtsudtryk og kropssprog gennem skærmen. Vær ekstra opmærksom på, hvordan eleverne reagerer på den aktivitet, du sætter i gang, og følg op med elever, der har behov for det.  

 • Vurr altid, om den aktivitet du sætter i gang, skaber tryghed og mulighed for værdig deltagelse for alle. Det kan fx føles utrygt at have kameraet tændt ved nogle aktiviteter. 
 • Deltag selv i aktiviteterne – du er jo også en del af klassens fællesskab. 

Actionavne

Formål 
En energigivende legeaktivitet, der har til formål at aktivere eleverne og give dem mulighed for at grine, bruge kroppen samt få ny energi og en ’hjernepause’. 

Tid:10 minutter  

Sådan gør I 

 1. I mødes online, hvor du giver en fælles introduktion til aktiviteten. Forklar, at du siger et navn, og personen laver en bevægelse, og at I hele tiden skal bygge oven på den andens navn og bevægelse.  

 2. Start med at sige dit navn, og lav en bevægelse.  

 3. Eleverne skal efterfølgende kopiere bevægelsen, imens de i kor siger dit navn. 

 4.  Bagefter siger du et nyt navn, og den elev skal så lave en bevægelse.  

 5. Nu skal hele gruppen på samme tid først gentage dit navn og din bevægelse og derefter elevens navn og bevægelse – så der hele tiden bliver bygget videre på en sekvens.  

 6. Fortsæt, til I har været hele gruppen rundt. 

 

Tip  

Det er meget vigtigt, at alle i gruppen bliver nævnt og ikke bliver glemt. Hav evt. en liste med alle elevernes navne ved siden af, så du kan sikre dig, at der ikke er nogen, der bliver glemt 

Det kan være for udfordrende at huske alle bevægelserne i en sekvens, hvis gruppen er stor. Hvis det er tilfældet, kan I lave kortere sekvenser. Det er dog vigtigt, at I når alle elever igennem. 

Forslag til efterfølgende dialog: 

 • Hvad synes I om legen? 
 • Hvad var en hjælp i legen? 

Variation: Hvis du vil gøre legeaktiviteten mere udfordrende, så bed eleverne om at finde på en bevægelse, der starter med samme bogstav som deres navn (fx jeg er hoppende Hans, smilende Sara, malende Mohamed, twistende Tina, råbende Ronja).  

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale Lege Sammen.   

Rækkefølge

Formål 
En legeaktivitet, der har til formål at styrke elevernes samarbejdsevner, hjælpsomhed, tillid og sociale kompetencer. Aktiviteten giver også eleverne mulighed for at udforske, hvordan de er ens og forskellige fra hinanden. 

Tid: 10 minutter  

Sådan gør I 

 1. I mødes online, hvor du giver en fælles introduktion til aktiviteten. 

 2. Inddel eleverne i grupper fx  Teams eller Zoom, så de er fire-fem i hver gruppe.  

 3. Ude i grupperne skal eleverne finde den korrekte rækkefølge ud fra nogle temaer. Hvis temaet er alder, skal den ældste holde et stykke papir op, hvor der står 1. Den næstældste skal skrive 2 osv. 

 4. Giv eleverne følgende temaer med ud i grupperne: 
 • Alder 
 • Højde 
 • Skostørrelse 
 • Længde fra fingerspids til albue 
 • Hårlængde 

Tip

Forslag til efterfølgende dialog: 

 • Hvad synes I om legen? 
 • Fandt I ud af noget om de andre, som I ikke vidste i forvejen? 
 • Hvad kan man lære gennem legen?  

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale Lege Sammen.  

Solen skinner på

Formål 
Formålet er at illustrere, at eleverne, på trods af at de er forskellige og unikke, også har meget tilfælles. 

Tid: 10 minutter 

Forberedelse
Eleverne skal bruge en hat eller et par solbriller. 

Sådan gør I 

 1. Alle skal kunne se hinanden.

 2. Forklar, at du nu vil sige nogle sætninger, der starter med, 'solen skinner på…'. 

 3. Start gerne med enkle ting, som du ved, mange elever i klassen har til fælles, og bland derefter andre sætninger ind. Til de ældre elever kan man evt. undlade den indledende sætning: 'Solen skinner på…'.

 4. De elever, der synes, at sætningen passer på dem, tager deres hat eller solbriller på. Bagefter tager de det af igen.

 5. Forslag til sætninger, der starter med, 'solen skinner på… ':  
 • alle, der har sorte strømper på.  
 • alle med lyst hår. 
 • alle med en næse.  
 • alle, der kan lide fodbold. 
 • alle, der synes, at børn og unge er lige så vigtige som voksne.  
 • alle, der har noget familie, der bor i udlandet.  
 • alle, der stod op før klokken 7 i morges.  
 • alle, der godt kan lide at lytte til musik.

 

Tip  

Vær opmærksom på, at der kan være uskrevne regler i klassen for, hvad der er sejt eller det modsatte. Tag højde for det, når du udvælger sætninger.  

Aktiviteten er hentet fra Red Barnets materiale STÆRKE SAMMEN.