Fælles om den gode tone

Hjælp børn og unge

med at holde

den gode tone på nettet

I halvandet år har syv unge i alderen 14-15 år arbejdet med digitale fællesskaber. Det har de gjort som en del af Medierådets og Red Barnets ungepanel. Ungepanelet mener, at det afgørende for sunde digitale fællesskaber er, at der tages ansvar for det, der foregår i fællesskaberne. Dette ansvar gælder ikke kun de unge, men også forældre og fagpersoner. 

Ungepanelet har sammen med Red Barnet og Medierådet lanceret en kampagne, der sætter fokus på unges digitale fællesskaber, ’Online fællesskaber på godt og ondt’.

Sammen med kampagnen lanceres også et nyt undervisningsmateriale til udskolingen, ’Digitale fællesskaber – Fælles om den gode tone’. Her får lærere mulighed for at bidrage til, at unge bevarer og udvikler en sund digital kultur.   

Et undervisningsmateriale om digitale fællesskaber

Materialet kan afvikles på tre lektioner.  Det kan enten bruges helt selvstændigt eller som del af et større forløb.

Formålet med undervisningsmaterialet 'Digitale fællesksaber - Fælles om den gode tone', er at klæde elever på til at genkende og forstå dynamikkerne i digitale fællesskaber, så de bliver bedre rustet til at bidrage til sunde digitale fællesskaber samt til at reagere og bede om hjælp, hvis fællesskaberne er usunde.

Materialet er udviklet af Medierådet for børn og unge og Red Barnet sammen med ungepanelet. Det består af en lærervejledning, et debatindlæg og en elevopgave.

Se undervisningsmaterialet 'Fælles om den gode tone'

Hvem er Ungepanelet?

Ungepanelet faciliteres af Red Barnet og Medierådet. Panelet består af syv unge i alderen 14-15 år fra forskellige skoler på tværs af Danmark.

Ungepanelet har til formål at sætte ord på, formidle og give anbefalinger om unges digitale liv. Ungepanelet suppleres af et digitalt ungepanel, som er en gruppe unge som mødes anonymt på gruppechat.dk. Det er en digital rådgivningsplatform for 12-25 årige, der drives af Center for Digital Pædagogik.