Red Barnet skoleevents

Sæt fokus på trivsel og rettigheder

Foto: Red Barnet/ Liv Møller Kastrup

Tilmeld jer Red Barnets gratis skoleevents

I Red Barnet har vi nogle særlige og vigtige mærkedage, som vi hvert år inviterer landets skoler med til at fejre. Det drejer sig om Trivselsdagen første fredag i marts og Børnerettighedsdagen 20. november. 

Vær med til at markere, sætte fokus på og understøtte din skoles trivselsarbejde med Trivselsdagen første fredag i marts. Når efteråret kommer så deltag i Børnerettighedsdagen, hvor vi fejrer FN's Børnekonvention og det faktum at alle børn har rettigheder, uanset hvor de bor og hvem de er.

I kan også sætte fart på fødderne og få røde kinder med Venskabsløbet.

Alle arrangementer er gratis at deltage i.

Vi håber, I vil være med!