Ensomhed blandt børn og unge

Der sidder i gennemsnit to børn i hver dansk skoleklasse og føler sig ensomme. De savner nogen at være sammen med til gruppearbejde i skole, i frikvartererne og efter skoletid. De savner nogen at betro sig til.

For nogle er ensomheden en skamfuld følelse. Noget, de ikke engang fortæller til deres forældre. For andre er ensomheden en så stigmatiseret følelse, at de ikke er klar over, at det er den følelse, de sidder med. De føler sig måske bare triste og modløse.

Nogle sætter en facade op, og lader som om at alt er ok. Andre gør sig usynlige, og holder sig mest for sig selv. 

Under Covid-19 er ensomhed blevet noget, vi kan tale om. Det skal vi holde fast i.

Sammen med Røde Kors og Børns Vilkår, har vi fået udviklet et dialogspil til 4.-6-klasserne, der hjælper børnene med at få øje på ensomhed hos sig selv eller blandt deres jævnaldrende, og giver dem inspiration til, hvad de kan gøre, når de har fået øje på den.

Spillet er et fysisk kortspil, udviklet af PlayCircle

Klik her og bestil spillet Os fra 6.b 

Vi har også udviklet undervisningsmaterialer, der kan bruges i eller uden for undervisningen for at afstigmatisere ensomheden og sætte fokus på de gode fællesskaber. De kan hentes gratis her: 

Den bedste forebyggelse af ensomhed er en styrkelse af fællesskabet i klassen.

Find inspiration til fællesskabende aktiviteter i Red Barnes Skoles undervisningsmaterialer