Vores stemmer - vores rettigheder

Fokusord

Børn, Børns rettigheder, ytringsfrihed

Vores stemmer - vores rettigheder

https://skole.redbarnet.dk/boerns-rettigheder/vores-stemmer-vores-rettigheder-indskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

Fra 1-2 lektioner til flere dages forløb

Målgruppe

Indskolingen

Typer af aktiviteter

Højtlæsning af elevside og uddybende materiale, refleksion og fælles snak i klassen, tegne eller skrive små opslag, lav en plakat

I skal bruge

Papir, lim, saks og A2-pap i forskellige farver til plakat. Derudover print til guerillakunst, som findes på elevsitet.

 

KORT PRÆSENTATION 

Årets undervisningsmaterialer sætter fokus på børns rettigheder generelt. Det er vigtigt, at stadig flere børn og unge bliver opmærksomme på, at der eksisterer en børnekonvention, der har til hensigt at beskytte og sikre dem i mange sammenhænge.   

I år har vi valgt at fokusere særligt på de rettigheder, der handler om børns stemmer. At børn har ret til at blive hørt. At de har ret til at sige deres mening. At de har ytringsfrihed og ret til at sige fra overfor f.eks. vold og overgreb. 

Vi ønsker med materialet at opfordre eleverne til selv at gøre opmærksom på børns rettigheder eller på sager, de synes er vigtige at kæmpe for. Vi ønsker gennem dette “call-to-action" at styrke elevernes tro på, at de selv har en vigtig stemme i samfundsdebatten, og at de kan være med til at gøre verden til at bedre sted at være.  

 

FÆLLES MÅL 

Det er oplagt at bruge materialet på tværs af fag f.eks. i forbindelse med en projektdag på Børnerettighedsdagen. Materialet kan bruges mere fagspecifikt i hhv. dansk, billedkunst og musik. 

Læs mere om de tilknyttede kernekompetencer i undervisningsvejledningen.  

 

 

Undervisningsvejledning

Vores stemmer - vores rettigheder

'I dag er det Børnekonventionens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra...' 


Og i år er det et helt særligt år. Børnekonventionen fylder nemlig 30 år.
 Derfor har vi fået lavet en helt ny børnerettighedssang. 

Det er Wafande, der har lavet sangen til os. Du kan høre den herunder.

Hvad er Børnekonventionen? 
Børnekonventionen er en slags regler for, hvad børn har ret til. De fleste lande i verden er blevet enige om de regler, der står i Børnekonventionen. 

Der står, at du har ret til at spise, lege, gå i skole og hvile dig. Og du har ret til at mene noget og blive lyttet til. Og meget mere. 

 

">

Læs meget mere om hvad børn har ret til i hæftet 'Alle børn- alle børns rettigheder.' Eller på siden Alle børn  - om børns rettigheder.

Modul 1: din stemme

Alle børn i hele verden har ret til at kæmpe for de ting, de synes er vigtige. Du har ret til at kæmpe for de ting, der er vigtige for dig. Du har altid ret til at mene noget. Til at have en mening.   

Men husk, at nogle gange kan din mening såre andre. Du skal ikke gøre andre vrede, sure eller kede af det med vilje. 

Har du nogensinde prøvet at sige din mening, og så var der en anden, der blev ked af det?

  

Du skal huske, at andre også har ret til at mene noget. Selv om deres mening måske er helt anderledes end din! 

 

Kæmp for en sag

Har du hørt om Greta Thunberg? Greta er en pige fra Sverige, der kæmper for klimaet.  

Der er mange ting, man kan kæmpe for – fx en ny svømmehal eller bedre cykelstier. Eller man kan kæmpe for fred i hele verden. 

 

Er der noget på din skole, du godt kunne tænke dig skulle blive bedre? 

Hvad synes du skal blive bedre i verden?

Fortæl hinanden i klassen hvad I godt kunne tænke jer skulle være bedre. Både i jeres by og ude i verden. 

Måske kan I finde en god sag, som hele klassen kan blive enige om at kæmpe for.  

Barn og t-shirts

Eleverne fra Barfods Skole fejrede Børnerettighedsdagen ved at lave t-shirts, hvor de skrev børns rettigheder på. De gik til Frederiksberg Rådhus, hvor viceborgmesteren holdt tale. Nogle af deres t-shirts blev hængt op ude i byen. (Foto: Louise Dyring Mbae )

Fortæl det til andre! 

Det er en god ide at fortælle andre om det, I gerne vil have skal være bedre. Så kan det være, at der er flere, der vil kæmpe for jeres sag. Måske kan de hjælpe med at ændre noget i jeres by eller ude i verden.  

I kan skrive om jeres sag på en masse små papirlapper. Papirlapperne lægger I på hemmelige steder ude i byen – ved pastaen i supermarkedet, i en biblioteksbog eller ved frisøren.   

 

I kan også lave et ønsketræ med jeres ønsker for fremtiden.  

Skriv eller tegn et ønske på en seddel. Laminer alle jeres sedler og hæng dem op i et træ, så folk kan se dem. 

 Klik på billedet for at downloade som pdf

A5 sedler Børnerettighedsdag 2019

Klik på billedet for at downloade som pdf


Fire sedler

Lys og papirskibe på fliser

300 elever fra Sankt Ansgar Skole på Nørrebro foldede papirbåde på Børnerettighedsdagen. De gjorde de for at minde om de mange bådflygtninge i det græske ø-hav. Papirbådene viste de frem i byen og placerede dem med lys i en kirke. (foto: Louise Dyring Mbae )

Barn med papirbåd

Foto: Louise Dyring Mbae

Modul 2: dit sprog

Det er altid vigtigt at tale pænt til andre. Også når man er uenig om noget. Selv om man holder med forskellige fodboldhold eller kan lide forskelligt musik. Man skal altid tale pænt til hinanden og ikke gøre andre sure eller kede af det med vilje. 

Man kan faktisk godt være enige om at være uenige. 

Hvis din bedste ven holder med Real Madrid og du holder med FC Barcelona. Så kan I stadig godt være bedste venner. Og så kan I være enige om at være uenige! 

Er det OK at...? 

Del jeres klasseværelse op i en ‘ja’ og en ‘nej’ side. Alle samles i den ene ende af klasseværelset. I skal nu snakke med hinanden om nogle forskellige ting. 

'Er det OK at forældre bestemmer, hvornår deres børn skal i seng?' 

'Er det OK at sige nej til en der spørger, om man vil lege?' 

'Er det OK at lærerne bestemmer, om I må have mobiltelefoner i skoletiden?' 

I kan selv finde på spørgsmål, som I synes, det er spændende at snakke om i jeres klasse. 

Når jeres lærer stiller et af spørgsmålene, skal I gå til JA eller NEJ siden i klassen, for at vise om I synes, at det er OK eller at det ikke er OK. 

Fortæl hinanden hvorfor I synes det er OK eller ikke OK. 

Det er vigtigt, at I lytter godt til, hvad hinanden siger. Måske skifter nogle af jer mening og vil stå i den anden side, når I hører hvad jeres klassekammerater siger. 

Vær en god ven på internettet 

Det er vigtigt også at være en god ven på mobil, tablet og computer. Ellers kan ens venner blive kede af det.  

Dine venner kan blive kede af det, hvis du skriver dumme beskeder til dem. 

Eller hvis du siger til dem, at de ikke må være med til at spille. 

Du kan lære mere om, hvordan du er sammen med dine første venner på nettet  

Modul 3: din plakat

I anledning af børnekonventionens 30-års fødselsdag har illustrator Pauline Drasbæk lavet en børnerettighedsplakat for Red Barnet. Hun har fået en masse gode ideer til plakaten fra elever fra Vestervangskolen i Glostrup. Eleverne fortalte Pauline om, hvad de mente om børns rettigheder og hvad det betød for dem at have rettigheder. 

">

Her kan du se Paulines plakat printe den i A3-format eller A4-format. 

Vil du også lave din helt egen børnerettighedsplakat? Se hvordan du kan gøre det og få gode tips fra Pauline.

Modul 4: din tryghed

Det her modul handler om, at børn har ret til at trives og være trygge. Alle børn har ret til at være trygge. Det betyder, at de voksne skal passe på dem. For eksempel må børn ikke blive slået af voksne. Det er nemlig forbudt. Voksne må heller ikke tale grimt til børn. Det er vigtigt, at du som barn er opmærksom på, hvis andre gør noget, der er ubehageligt eller gør ondt. Så har du ret til at sige fra.

  'Luk nødden op'

  • Gå sammen to og to  
  • Den ene skal knytte sin hånd hårdt 
  • Nu skal den anden prøve at få sin makker til at åbne hånden. Det må ikke gøre ondt eller være  ubehageligt.  Stop efter 1 min.  
  • Byt nu og prøv igen  
  • Tal i klassen om, hvordan I forsøgte at åbne hinandens hænder.  

Prøvede I at åbne hånden med jeres egne hænder? Prøvede I at overtale jeres makker til at åbne hånden?  

Husk at tale sammen, når I skal løse et problem.  

Historien om Karla  

Læs historien om Karla højt. Eller få jeres lærer til at læse den for jer.  

Karla er enebarn. Hun bor sammen med sine forældre. De har meget travlt. Far sidder med computeren. Mor snakker i mobiltelefon. Karla er meget alene.  

“Karla,” siger mor. “Går du ud og laver te til os”?   

Karla bliver glad. Hun spørger far “Skal du også have en kop te?”.  

Far svarer ikke. Karla spørger igen. “Skal du have te,”. “Nej!” siger far. Han kigger ikke op.    

Karla går i køkkenet. Hun stiller to krus på en bakke. Hun finder tebreve frem. “ 

Teen er klar nu,” råber hun.  

Hun ser ikke mors taske. Den ligger på gulvet.  

Karla falder over tasken. Hun taber bakken på gulvet.  

Krusene går i mange stykker. Teen sprøjter ud i stuen.  

Far flyver op fra stolen. Hvad fanden tænker du på, din idiot? Du kunne have ramt computeren!”  

“Nej, helt ærligt,” råber mor. “Der fik du sandelig ødelagt det, hva! Og i går smadrede du en tallerken.”  

“Undskyld,” siger Karla og begynder at samle skårene op.  

"Du kan aldrig finde ud af noget!” råber mor.  

Hvordan tror I, Karla har det?  

Hvorfor råber Karlas mor og far?  

Synes I, at det er i orden? 

Hvis du er ked af noget, der sker derhjemme. Så kan du få hjælp.  

Du kan sige det til din lærer. Du kan også ringe til børnetelefonen på telefonnummer: 116111. Hos Børnetelefonen sidder en voksen klar, som gerne vil hjælpe. Du kan være anonym. Det betyder, at du ikke behøver at fortælle, hvad du hedder.   

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v