til alle os

indskoling

når børn flygter fra krig

Foto: Nana Reimers

Fokusord

krig, børn på flugt, fællesskab, håb og drømme 

til alle os

https://skole.redbarnet.dk/boerns-rettigheder/til-alle-os-indskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

1-6 lektioner

Målgruppe

Indskolingen 1.-3. klasse

Typer af aktiviteter

Højtlæsning, klassediskussion, skrive, tegne

I skal bruge

Smartboard, kopiark eller kladdehæfter samt penalhuse

Klassen kan arbejde fleksibelt med Til alle os over 1-6 lektioner – alt efter hvor mange aktiviteter og opgaver, du vælger at bruge. Det står dig frit for at sammensætte og udvælge de opgaver, der passer bedst til din klasse.

Fælles Mål
I kan bruge materialet i dansk og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

I dansk kan klassen arbejde med Til alle os under kompetenceområderne 'læsning', 'fortolkning' og 'fremstilling'. I forløbet skal eleverne selv læse enkelte fagtekster og forholde sig til forskellige udsagn og billeder, de støder på. Endelig er der mulighed for at arbejde med skriftlig fremstilling af korte fagtekster (brev og informationsfolder), hvis man vælger at medtage disse opgaver. 

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan eleverne arbejde med Til alle os under kompetenceområdet 'sundhed og trivsel'. I forløbet forholder eleverne sig til temaerne fællesskab, savn og kulturforskelle ud fra flygtningebørnenes udsagn. Eleverne får mulighed for mundtligt at reflektere over ligheder mellem flygtningebørnenes overvejelser og deres egne tanker og følelser. Materialet giver god mulighed for at få indblik i andre børns levevilkår og lægger op til at tale om levevilkårs betydning for den psykiske sundhed.

 

 

Sådan forbereder du dig

Vælg hvilke opgaver klassen skal arbejde med.  Vær opmærksom på, at der er stor forskel på, hvor lang tid opgaverne kan tage at gennemføre. Du vælger selv, hvor lang tid I vil bruge på hver enkelt opgave.  

Print opgaveark til hele klassen: 

 

Introduktion

Flere steder i verden er der krig. Derfor er mange børn og familier på flugt. I Danmark bor der også børn, som er flygtet fra krig i deres hjemland. De har alle rejst mange tusinde kilometer for at kunne være i sikkerhed. Nogle af dem er her med deres familie, andre er her alene. 

Det er meget forskelligt hvilke oplevelser børnene har haft. Nogle af de børn, der har været på flugt, har oplevet noget uhyggeligt, de er flygtet fra. Ting som ikke kan ske i Danmark. 

 

">

Vis filmen, hvor børn fortæller, hvad de har oplevet, som gør, at de har måtte flygte til Danmark. Vær opmærksom på, at dele af filmen kan virke voldsom.

Efter filmen

Du kan kort samle op sammen med eleverne ved at spørge ind til, hvad der gjorde indtryk på dem i filmen.

Fortæl eleverne, at alle de portrætterede børn i dag går i danske folkeskoler og har det godt. De er blevet hjulpet af den børnerettighed, der giver dem ret til at blive beskyttet, når man er nødt til at flygte. Den rettighed gør fx, at deres familie kan søge om asyl i Danmark.

Savn

Filmen 'Savn' - I den korte film om at savne, fortæller børnene om, hvad de savner i deres nye liv. Filmen lægger op til samtaler med eleverne om deres erfaringer med og tanker om savn.  

Før filmen: Tal om savn: Hvad betyder det at savne nogen? Hvornår savner I nogen? Hvad kan man gøre, når man savner nogen?  

Efter filmen: Dialog om filmen: Alle børnene i filmen savner nogen. Hvad savner de?  

">

Opgaver

”Hvad vil du savne?” - tegn eller skriv ned: (ark #1).

Lad eleverne arbejde individuelt med opgavearket. Eleverne skal overveje, hvad de ville savne mest, hvis de skulle flytte til et andet land?   Eleverne kan både tegne eller skrive.

Lad eleverne på skift kort præsentere deres svarark for klassen. 

Tal med eleverne, om det er de samme ting, de vil savne? Og om det er det samme, som børnene i filmen savner?  

Fællesskab

">

Dialog om filmen

Før filmen: Introducér filmen: ”Her i filmen fortæller børnene lidt om, hvordan det var for dem at møde danskere. Når I ser filmen, skal I lægge mærke til, hvad de siger, og hvordan de ser ud, når de fortæller om deres oplevelse.” 

Efter filmen:

  • Hvad laver de med deres venner og klassekammerater?

  • Hvad har gjort dem kede af det?

  • Hvad gør at børnene føler at de hører til/er en del af et fællesskab?

Opgave til Fællesskab

Leg og opgave:

Lad klassen stå i en rundkreds.

Leg: ”En af pigerne kunne godt lide at danse med hendes venner. Nu skal vi op og danse sammen. (Sæt en fjollet bevægelse i gang som resten af klassen skal spejle).”

Legen giver eleverne mulighed for at grine sammen, være opmærksomme på hinanden, spejle hinanden og få følelsen af fællesskab gennem bevægelse.

Opgave: 'Klassens gode velkomst-råd' 

Lad først eleverne tale sammen to og to, så alle får mulighed for at sige noget. derefter samler I op på det i fællesskab og laver en fælles liste på tavlen med elevernes idéer til, hvad de vil gøre for at få en ny elev til at føle sig velkommen i klassen.

Forslag til instruktion: ”Vi skal nu sammen finde gode idéer til, hvordan vi vil tage imod en ny elev, hvis han eller hun skal gå i vores klasse. Først skal I to og to tale sammen om, hvad I har af gode idéer, der ville få eleven til at føle sig velkommen. Bagefter laver vi en liste sammen.”

Gem rådene til næste gang, I skal tage imod en ny elev.

Forskelle

Før filmen: ”Den film vi skal se nu, handler om nogle af de forskelle, børnene i filmen har lagt mærke til. Når I ser filmen, skal I lytte efter, hvad børnene nævner er anderledes ved Danmark i forhold til de lande, de er kommet fra.”

Efter filmen: Forslag til opsamling

  • Hvad synes børnene er anderledes ved Danmark i forhold til deres hjemlande?

  • Forestil jer, at I mødte børn, der lige var kommet til Danmark. Hvad ville I fortælle dem om vores land?

 

">

Lav en velkomstfolder

Forslag til instruktion: “I skal nu lave en velkomstfolder. I skal forstille jer, at den er til børn på jeres alder, der lige er kommet til Danmark. Folderen skal fortælle børnene, hvad der er godt at vide om Danmark. I må både tegne og skrive i folderen.

I folderen skal der være en forside: ”Det skal du vide om Danmark”, en side om vejr og årstider i Danmark, en side om skolen og til sidst en side, der hedder, ”Også godt at vide”.

Her kan I selv vælge, hvad I synes, børnene også skal vide.

Ark til velkomstfolder

Portrætter

I det følgende arbejdes der med portrætter. I præsenteres for Roa, Omar og Maya, der alle er flygtet til Danmark. Hvert portræt ledsages af en kort fagtekst, hvor barnet præsenteres. Du kan udskrive portrætterne, som eleverne kan arbejde med på forskellig vis: 

Opgaveforslag: 
Bed eleverne vælge et portræt hver.

Lad eleverne udfylde arket “Portræt” individuelt. Det kan I finde her.

 

ROA

Roa er 13 år. Hun er født i Syrien.  

Roas far måtte flygte, fordi der var krig. 

Han kom først til Danmark. 

Senere kom også Roa og hendes familie hertil. 

Lige da hun kom, var det svært. 

Intet var, som hun var vant til. 

Hun kunne ikke tale dansk, men nu er hun god til det. 

Hun er også god til fodbold og har fået venner. 

Roa har det godt.  

Hun synes, Danmark er et trygt og godt land.

Roa - Til alle os

 Foto: Nana Reimers

Omar og fodbold

Her er Omar. Omar er 13 år og kommer fra Syrien. 

Nu bor Omar i Danmark, med sin familie. 

I Omars familie er de 7 børn i alt. 

Omar kan lide at tromme. Han øver i skolen. 

Han kan også godt lide fodbold. 

Han ville ønske, at han kunne træne hver dag. 

Omar er glad for at bo her. 

Han har venner og synes godt om sin skole. 

Når Omar bliver stor, vil han være fodboldspiller. 

Hans drøm er at blive som Messi eller Ronaldo. 

Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?

 

Omar - til alle os - indskoling

Foto: Nana Reimers

Maya og dans

Her er Maya. Maya er snart 11 år gammel.  

Hun er ikke født i Danmark, men hun bor her.  

Maya kommer fra Syrien.  

I Syrien er der krig, så hun kunne ikke blive der.  

Selvom Maya har gode venner, savner hun Syrien. 

For ikke alle er søde her. 

Nogle siger, de ikke vil lege med hende. 

De siger, hun er brun og grim. 

Så bliver Maya ked af det. 

Men Maya har det også godt. 

Hun kan lide at danse og danser tit med sine venner. 

Hvad kan du godt lide at lave sammen med dine venner?

 

Maya - indskoling

Foto: Nana Reimers

Brev til Roa

Roa brev - indskoling

Opgave

Skriv et svar til Roa i arket "Brev til Roa".

Fortæl Roa lidt om dig selv.

Fortæl også, hvad du bedst kan lide ved Danmark.

Roxana

Her kan I se en film om pigen Roxana.  

Roxana er også kommet til Danmark på grund af krigen i Syrien.  

 

">

Opgave

Hvad lagde I mærke til?

Hvad synes I, Roxana har til fælles med de piger, I kender?

Inspiration til videre arbejde med temaet

Hvis du ønsker at gå mere i dybden med temaet børn og unge på flugt, kan I også bruge forløbene Min ven fra Syrien her på hjemmesiden, der har mere fokus på selve flugtsituationen.

 

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v