Stærke Sammen

- et læringsforløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin 


STÆRKE SAMMEN er en række læringsforløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin, der handler om at opbygge børns indre styrke gennem et stærkt og trygt fællesskab. 

Målet med STÆRKE SAMMEN er at forebygge vold og overgreb på børn ved bevidst at arbejde med det, vi i fagsproget kalder for social resiliens. Kort fortalt handler resiliens om at opbygge børns livsmod og modstandskraft, så de bliver i stand til at sige fra, hvis de oplever at egne eller andres grænser bliver overtrådt. 

Arbejdet med STÆRKE SAMMEN hviler på FN’s Børnekonvention og giver dermed børnene vigtig viden om deres basale rettigheder. – Vi har naturligvis afstemt materialet, så det passer til de enkelte målgruppers alder og modenhed. 

STÆRKE SAMMEN er oprindeligt udviklet til mellemtrinnet, men takket være Børne - og Undervisningsministeriets udlodningsmidler og driftstilskud fra Socialstyrelsen, har vi kunnet skabe to nye versioner, så også de 3-9-årige børn kan få glæde af materialet.

Podcast: Legens Univers

Leg er et centralt element, hvis man vil understøtte børns udvikling, måske særligt for børn i udsatte positioner. Lyt til vores podcast 'Legens Univers', hvis du vil vide mere om, hvilken betydning godt faciliterede lege har for børn. Her får du også konkrete råd til, hvordan man som fagperson kan bruge leg i dit arbejde.

Få Legens Univers hos iTunes
Få Legens Univers hos Spotify

Legens univers fås også via mange af andre af de største podcastafspillere.