Stærke sammen (dagtilbud)

Introduktion

STÆRKE SAMMEN – dagtilbud er en tidlig indsats, som er udviklet for at forebygge vold og overgreb på de 3-6-årige børn i dagtilbud og børnehaveklasse. Materialet er bygget op omkring lege og aktiviteter, der ud over at være sjove også giver børnene mulighed for i trygge rammer at mærke egne grænser og sige stop, hvis noget ikke er rart. Det er nemlig forudsætningen for at kunne sige fra, hvis børnene, bliver udsat for vold eller overgreb.

Forløbet begynder med en STÆRKE SAMMEN-uge, hvor I skal arbejde med materialet 1,5-2 timer hver dag. Herefter anbefaler vi, at I arbejder videre med STÆRKE SAMMEN minimum en gang om måneden, så det bliver en naturlig del af hverdagen for både børn og fagpersoner og ikke ender med at gå i glemmebogen.

Inden I går i gang, anbefaler vi, at hele personalegruppen ser vores fire introduktionsvideoer, som giver en grundlæggende viden om, hvad I skal være opmærksomme på, når I får mistanke om, at et barn er udsat for vold eller overgreb.

De af jer, som skal facilitere forløbet, skal desuden forberede jer ved at læse forløbet grundigt igennem og tjekke, at I har de fornødne materialer, inden I går i gang. Bl.a. er det vigtigt, at I har anskaffet bogen ’Hemmeligheder’ af Lisbeth Zornig Andersen og Freja Emilie Palsgaard Andersen. Bogen indeholder flotte illustrationer af Bolette Thygesen og er gennemgående i forløbet.

Indledning til fagperson

Vi vil gerne klæde de fagpersoner, der skal facilitere materialet, ordentligt på til at arbejde med det. Derfor har vi udarbejdet 4 korte film med forskellige vigtige temaer i forhold til materialet. Derudover anbefaler vi, at I bruger et par timer, inden I starter ugen, på at sætte jer ind i de enkelte øvelser og samle materiale, der skal bruges i løbet af STÆRKE SAMMEN-ugen. Som en del af jeres forberedelse, vil vi også anbefale, at I printer og laminerer alle de supplerende lege, som er en del af arbejdet med STÆRKE SAMMEN efter STÆRKE SAMMEN ugen.

Vi har yderligere lavet tre forslag til orienteringsbreve til ledelsen, forældre og kolleger, som I evt. kan tage udgangspunkt i/bruge, når I informerer dem.

Podcast: Legens univers
Leg er et centralt element, hvis man vil understøtte børns udvikling, måske særligt for børn i udsatte positioner. I podcasten får viden om, hvilken betydning godt faciliterede lege har for børn, samt konkrete råd til, hvordan man som fagperson kan bruge leg i dit arbejde.  

Læs mere og lyt til 'Legens Univers'

Videoguide 1: Intro og barrierer

Videoguide 2: Tegn og signaler

Videoguide 3: Den vigtige samtale

Videoguide 4: Underretningspligt i praksis

STÆRKE SAMMEN-ugen

Vi har udviklet STÆRKE SAMMEN-ugen med fokus på faste rammer, genkendelighed og sammenhæng. Vi anbefaler derfor, at I arbejder med alle elementerne på de givne dage. Dog er det op til jer og børnenes energiniveau, behov og generelle gruppesammensætning, hvilken rækkefølge I laver elementer i hver dag. Hvis I har behov for flere aktiviteter i løbet af ugen, anbefaler vi, at I gør brug af de tilhørende aktiviteter, som er tiltænkt at bruge løbende igennem året i jeres videre arbejde med STÆRKE SAMMEN.

Overblik over STÆRKE SAMMEN-ugen

  1. dag: Kropsøvelse: ‘Mærk dig selv’, STÆRKE SAMMEN-kasse + talerør og sang med fagter
  2. dag: Kropsøvelse: ‘Mærk dig selv’, Hemmeligheder som oplevelseslæsning og sang med fagter
  3. dag: Kropsøvelse: ‘Mærk dig selv’, Hemmeligheder og sang med fagter
  4. dag: Kropsøvelse: ‘Mærk dig selv’, Hviskeleg og sang med fagter
  5. dag: Kropsøvelse: ‘Mærk dig selv’, Hemmeligheder og sang med fagter

Supplerende lege og aktiviteter

Her finder du forslag til flere lege og aktiviteter, som I kan bruge i det fortsatte arbejde med STÆRKE SAMMEN. Vi har inddelt dem i fire kategorier, der har hver sin farvekode, så I hurtigt kan overskue, hvis I gerne vil sætte fokus på et bestemt tema. Vi anbefaler, at I printer og laminerer alle arkene og lægger dem i STÆRKE SAMMEN kassen, så I lettere kan inddrage børnene og spørge dem, hvilke lege, de gerne vil prøve.

Tak til

0. Klasse på Kalvebod Fælled skole, som har testet og givet feedback på materialet

0. Klasse på Kastrupgårdsskolen, som har testet og givet feedback på materialet

Bullerup private børnehave, som har testet og givet feedback på materialet

Vorupparkens børnehave, som har testet og givet feedback på materialet

Kildevængets børnehave, som har testet og givet feedback på materialet

Mette Guldager, ekstern konsulent

Nicolai Munch Rasmussen som har skrevet og indspillet STÆRKE SAMMEN sangen

Frej Visti Pedersen som har skrevet og indspillet STÆRKE SAMMEN sangen

Nikole Damgaard Sokianos som synger STÆRKE SAMMEN sangen

1.D på Bagsværd skole som er medvirker i STÆRKE SAMMEN sangen og videoen

STÆRKE SAMMEN er udviklet ved hjælp af Børne - og Undervisningsministeriets udlodningsmidler og driftstilskud fra Socialstyrelsen