Retten til god og gratis undervisning

Fokusord

Børn, Børns rettigheder

Retten til god og gratis undervisning

https://skole.redbarnet.dk/boerns-rettigheder/retten-til-god-og-gratis-undervisning-mellemtrin/
Til underviseren

Antal lektioner

Fra 1-2 lektioner til flere ugers arbejde fx i dansktimerne eller billedkunst

Typer af aktiviteter

Refleksion og diskussion individuelt, i grupper og i klassen. Tale skrivning og afholdelse. Billedfremstilling – udsmykning af rettighedsæske.

I skal bruge

Papæsker og materialer til udsmykning af disse samt alm. skoleartikler

Introduktion - mellemtrin 

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning'. I undervisningsvejledningen finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet på mellemtrinnet, og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål.  

Materialet består af en elevside her på sitet, med konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med børns rettigheder på forskellige måder. 

Undervisningsvejledning

Retten til god og gratis undervisning

Børn og unge har deres egne rettigheder, som gælder over hele verden. Rettighederne står beskrevet i FN’s børnekonvention, som blev vedtaget den 20.11.1989. Hvert år fejrer Red Barnet Børnerettighedsdagen den 20. november sammen med mange forskellige skoler. Det gør vi, fordi børn og unge skal vide, hvad staten har skrevet under på, at de har ret til.  

Vi har her på hjemmesidensamlet forskellige ideer til, hvor I kan arbejde med børnerettighederne i jeres klasse, og vi håber, at I får nogle gode og timer sammen omkring det. – God arbejdslyst. 😊 

 

Modul 1

Børn og unge har rettigheder - Taler 

I dette modul skal I arbejde med børns rettigheder ved at arbejde med taler. I skal både se/høre nogle taler, og så skal I også arbejde med jeres egne taler.   

I har sikkert hørt personlige taler i forbindelse med familiefester, hvor nogen holder en tale i en bestemt anledning fx en rund fødselsdag. Men taler kan også være mere formelle, fx når Greta Thunberg holder en tale om, at vi skal passe på klimaet, eller når politikere vil overbevise nogen om noget.   

Hvis I klikker her, kan I læse mere om, hvad der er typisk for taler. - Det kan være godt at vide, når I senere hen selv skal forberede en tale:   

Fakta om taler 

I forbindelse med Børnerettighedsdagen har social og indenrigsminister Astrid Krag holdt en tale til danske skoleelever om hvorfor, det er vigtigt, at børn har ret til god undervisning. Den skal I se nu.  

">

Opgave 1 

  Se Social og indenrigsminister Astrid Krags tale og diskutér den i mindre grupper 

 • Hvem er afsender? (hvem taler) 
 • Hvem er modtager (hvem taler hun til?)  
 • Hvad er anledningen? (hvorfor holder hun tale?) 
 • Hvad er hendes budskab (hvad mener hun er vigtigt?)  

Opgave 2 - (fælles i klassen)  

Når I har analyseret talen, skal I diskutere den sammen i klassen

 • Hvad synes I om talen? 
 • Lykkes Astrid Krag med sin tale? (kommer hendes budskab klart ud? hvorfor/ hvorfor ikke?)  

Opgave 3 (fælles i klassen) 

Se dernæst Michael Schøts tale og sammenlign den med Astrid Krags tale. 

">
 • Hvad, synes I, er Michael Schøts vigtigste pointe? 
 • Hvordan er de to taler forskellige fra hinanden? 
 • Er der noget, der minder om hinanden i talerne?  
 • Hvilken tale kunne I bedst lide? (Hvorfor?) 

Opgave 4 - (individuelt eller makkerpar) 

Nu skal I selv skrive en tale om en rettighed, som I synes er vigtig. Men først skal I se skuespiller Esben Dalgaards gode tips og tricks til taler. 

">
 • Vælg en rettighed fra FN’s børnekonvention som I vil holdetale om 
 • Læs fakta-arket om taler 
 • Skriv derefter en kort tale og øv jer på at fremføre den. - Talen skal vare 2-3 minutter. (optag evt. på video)  
 • Hold på skift jeres taler for klassen. (afspil dem, hvis de er på video.) 

Ekstraopgave – (klassen) 

Johanne Schmidt-Nielsen er generalsekretær i Redbarnet. I anledning af Red Barnets 75 års jubilæum holdt hun en tale. (Talen varer ca. 15 min) 

Generalsekretær er et andet ord for direktør eller øverste chef.  

">

Talen starter 9:15 min inde i videoen til 23:56 min. (ca. 15 min)  

Diskutér disse spørgsmål: 

 • Hvad lægger I særligt mærke til i talen – hvad synes I er interessant? 
 • Johanne Schmidt-Nielsen siger på et tidspunkt: “Det er ikke nok at børn overlever, børn skal også leve”. – Hvad mener hun med det? 
 • Johanne Schmidt-Nielsen fortæller bl.a. om pigen Gloria  Hvilken hjælp fik Gloria og hvad beskriver Gloria som den største forandring i hendes liv? 
 • Hvilken betydning har det haft for Gloria, at Red Barnet hjalp hende? 
 • Hvilken/ hvilke rettigheder i FN´s børnekonvention har Gloria fået krænket (Hvad har hun været udsat for, som ikke var okay? 
 • Hvad, synes I, er Johanne Schmidt-Nielsens vigtigste budskab i talen?

“Det er ikke nok at børn overlever, børn skal også leve”.

-Johanne Smidt Nielsen, Generalsekretær

Modul 2

Børn har ret til... – Lav flotte æsker om børns rettigheder 

Anne Rosenskjold Nordvig er lærer og forfatter. Hun har i anledning af Børnerettighedsdagen hjulpet Red Barnet med at lave en video med forslag til, hvordan I kan lave flotte, personlige rettighedsæsker. – I æskerne kan I fx opbevare jeres tale om børns rettigheder. 

Se Annes Rosenskjold Nordvigs gør-det-selv forslag til, hvordan I kan gribe det an her: 

">

Opgave 1 (individuelt) 

 • Lav med inspiration i Annes video en smuk æske, hvor du visernogle af de rettigheder fra FN’s børnekonvention, som du synes er særligt vigtige.  
 • Præsentér æskerne for hinanden og fortæl om jeres tanker om rettighederne. 
   

Ekstraopgave 

 • Undersøg om I kan få lov til at udstille jeres æsker for andre. Fx på skolen eller det lokale bibliotek. På den måde er I med til at fortælle andre om, at børn har rettigheder.  

Modul 3

Børn har ret til skole 

I foråret 2020 blev alle danske skoler lukket ned, fordi regeringen ville begrænse corona-smitten mest muligt. Det betød, at alle skoleelever fra den ene dag til den anden pludselig ikke kunne gå i skole som de plejede, men i stedet skulle omstille sig til at blive nødundervist hjemme.  

Artikel 28 Undervisning: 

Barnet har ret til undervisning. Staten skal sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig. 

(kilde FN’s børnekonvention) 

Opgave 1 – Matematik (samtale i klassen og individuelt) 

Læs teksten fælles i klassen og lav derefter søjlediagrammer 

I den sidste tid, hvor der har været lukket mange skoler pga. Corona, har 463 millioner børn i hele verden ikke kunne få undervisning.  

- Det er rigtig mange børn! Til sammenligning bor der ca. 328 millioner mennesker i USA.  

I Danmark er vi ikke engang 6 millioner mennesker i alt og af dem er lidt mere end 1 million børn under 18 år. 

 • Lav et søjlediagram, som viser, hvor mange børn, der ikke kunne få undervisning under corona-pandemien i verden, og hvor mange børn, der i Danmark ikke kunne gå i skole, da corona lukkede skolerne i foråret. 
   

Opgave 2 

 • Skriv en kort stil, hvor du fortæller, hvordan du oplevede tiden i foråret, hvor du og resten af klassen ikke kunne komme i skole pga. corona-smitten i Danmark. -I stilen skal du forholde dig til, om du synes at retten til god undervisning blev opfyldt. Hvis du har ideer til, hvordan din skole kunne have gjort det bedre, må du meget gerne skrive dine forslag ned.   
 • Når alle er færdige med stilene, kan I fx læse dem højt for hinanden i mindre grupper. 

463 mio. skolebørn over hele verden har ikke haft adgang til fjernundervisning under Covid-19-pandemienHeraf er der 79 mio. børn på mellemtrinnet, som ikke har haft råd til tekniske redskaber til fjernundervisning (fx computer, internetforbindelser mm.) 

(kilde: www.unicef.dk, 2020)  

Modul 4

Ajok

Save the Children – International stories in English  


Intro
  

This module is in English and is based on international cases from Save the Children. There are two cases to choose from – Case A about Ibrahim in Mali and Case B about Ajok in Sudan.  (Both cases are quite difficult to read so you might need some help to translate them). 

Opgave 1 (groups) 

Select a case and answer the questions below.  

Case A - Ibrahim 

Read about Ibrahim and answer the questions below. 

 • Who is Ibrahim? – What do you know about him? 
 • What kind of problems affects Ibrahim and his family? 
 • How would you feel if you didn’t have the opportunity to go to school? 
 • What has Save the Children done in order to help Ibrahim? 
 • What do you think about children not being able to go to school? 

Case B – Ajok 

Read about Ajok and answer the questions below. 

 • Who is Ajok? – What do you know about Ajok? 
 • How would you feel if you could not see your family again? 
 • What has Save the Children done in order to help Ajok? 
 • What do you think about children being separated from their family?

Optional: 

Watch other speeches about the importance of education – and talk about them in English 

For inspiration you can use the following links: 

This videoclip shows a high school student giving a speech on education. The student also introduces Barack Obama.  Barack Obama talks about the importance of education. 

This videoclip shows Michelle Obama giving a speech at a high school. Like Barack Obama Michelle Obama focuses on the importance of education. 

Foto: Unsplash

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v