Introduktion - indskoling 

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning'. Herunder finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet på mellemtrinnet, og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål.  

Materialet består af en elevside her på sitet, med konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med børns rettigheder på forskellige måder.   

Formål 

Det overordnede formål med undervisningsmaterialet er fremme børns viden om og engagement i egne rettigheder. – I år har vi valgt at sætte særligt fokus på artikel 28, børns ret til god og gratis uddannelse, fordi corona-nedlukningen i foråret fik mange børn til at opdage, hvor meget de mister, hvis ikke de må komme i skole. Derudover er forløbet bygget op over artikel 12, børns ret til at udtrykke egne meninger, da det er selve fundamentet for at kunne holde på sin ret. 

I indskolingen er det især kedskabet til børns rettigheder, der er i fokus. For at kunne holde på sin ret, må man vide, hvad rettigheder er og hvad ens rettigheder mere præcist går ud på. 

Vi håber , at undervisningsforløbet øger elevernes viden om at de har rettigheder og styrker deres tro på, at de godt må gøre voksne opmærksomme på det, hvis nogen overtræder deres rettigheder  

Fag 

I kan vælge at bruge modulerne på tværs af fagene – f.eks. til et projektorienteret forløb op til Børnerettighedsdagen, men det er også muligt at arbejde med de enkelte moduler i fagene dansk, billedkunst og matematik. 

Tidsforbrug 

Det er vores erfaring, at skolerne har forskellige traditioner for at arbejde børnerettighedsmaterialerne, og vi er derfor forsigtige med at sætte konkret tidsforbrug på de forskellige moduler. Vi anbefaler, at du kigger modulerne igennem og vælger de opgaver ud, som du vurderer giver mening i forhold til din klasse og den tid, I har til rådighed  

Fælles mål 

Eleverne kan arbejde med 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning' under følgende kompetenceområder:   

Dansk: 'Læsning'og 'kommunikation' er de primære kompetenceområder modulet lægger op til. Hvis eleverne har knækket læsekoden, kan de selv læse flere af modulets tekster. (De fleste tekster er skrevet med lavt lix-tal) – alternativt, kan du læse teksterne højt for dem. Eleverne skal desuden øve sig i at diskutere og argumentere for deres synspunkter. 

Billedkunst:  'billedfremstilling' og 'billedkommunikation'. Eleverne skal hver især bidrage til klassens fælles produkt, - en foldebog, der viser børn på vej til skole. 

Matematik: 'statistik og sandsynlighed'. Eleverne skal ud fra en faglig tekst og et søjlediagram tale om store tal og sammenligne dem. 

Modulerne 

Modul 1: Hvad er børns rettigheder? 

Hvad er børns rettigheder' består af en letlæst fakta-tekst om, hvad rettigheder er – og hvad der adskiller dem fra ønsker. Eleverne skal til sidst i en lille stolelegsquiz forholde sig til om et udsagn er en rettighed eller et ønske. 

Modul 2: Børn har ret til at gå gratis i skole 

'Børn har ret til at gå gratis i skole' tager udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med forårets corona-nedlunking af skolerne og eleverne skal forholde sig til børns ret til skolegang. Til slut skal de arbejde sammen i billedkunst, hvor de skal lave en fælles foldebog, der viser børn på vej til skole.   

Vær opmærksom på, at du skal bruge forskellige materialer bl.a. sort karton og sort gaffatape.– se step-by-step-guiden på elevsiden. 

Modul 3: Børn i andre lande 

'Børn i andre lande'tager udgangspunkt i artikel 28 om børns ret til undervisning. I dette modul skal eleverne forholde sig til tal og fakta om børns adgang til skolegang forskellige steder i verden.