Retten til god og gratis undervisning

Fokusord

Børn, Børns rettigheder

Retten til god og gratis undervisning

https://skole.redbarnet.dk/boerns-rettigheder/retten-til-god-og-gratis-undervisning-indskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

Fra 1-2 lektioner til 1-2 temadage

Målgruppe

Indskoling

Typer af aktiviteter

Refleksion og diskussion individuelt, i grupper og i klassen. Faglig læsning, rettighedsquiz. Billedfremstilling – klassens fælles foldebog.

I skal bruge

Sort karton A4, alm hvidt A4 papir, sort gaffatape, printet for- og bagside til foldebog (se step by step guide) farveblyanter, sakse og limstifter.

Introduktion - indskoling 

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning'. I undervisningsvejledningen finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet på mellemtrinnet, og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål.  

Materialet består af en elevside her på sitet, med konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med børns rettigheder på forskellige måder.   

Undervisningsvejledning

Retten til god og gratis undervisning

Hvert år den 20. november er det børnerettighedsdag. Det er den dag, mange lande i hele verden fejrer, at alle børn har rettigheder. Mange skoler i Danmark bruger dagen som en god anledning til at tale om, hvilke rettigheder børn har, og hvad I kan gøre, hvis jeres rettigheder ikke bliver overholdt.  

Vi har her på siden samlet nogle ideer og forslag til, hvordan I kan arbejde med rettigheder i jeres klasse. Vi håber, I på en sjov måde får lært noget nyt om, børns rettigheder 😊  

Hvad er en rettighed? 

En rettighed betyder, at nogen har krav på noget.  

Børns rettigheder er en slags regler, der er lavet for at beskytte børn. De voksne skal overholde de regler, lige meget hvor I verden I bor.   

Børnerettigheder er altså noget, de voksne ikke kan sige nej til, eller som de skal sørge for er i orden. Fx har I og alle andre børn ret til at leve og til at få et navn    

Børns rettigheder gælder nemlig for alle børn og unge under 18 år. 

Modul 1

Hvad er børns rettigheder?  

Alle børn i hele verden har som sagt rettigheder – men der er mange, som ikke kender dem.   

Her kan I se nogle eksempler på, hvad I har ret til: 

- I har ret til, at de voksne passer på jer. 
- I har ret til at få mad og tøj, så I ikke fryser.   
- I har ret til at bo et trygt sted. 
- I har ret til fritid og til at lege.
- I har ret til selv at vælge, hvad I tror på. 
- Og så har I ret til at gå i skole eller få god, gratis undervisning. 

Alle de rettigheder (og flere til) er skrevet ned i børnekonventionen. Danmark og hundredvis af andre lande har lovet at sørge for, at de bliver overholdt. 

Det er vigtigt, at I kender jeres rettigheder. - Kun på den måde kan I sige fra og bede om hjælp, hvis nogen overtræder dem.  

Opgave 1: (klassen) 

Snak om rettigheder 

- Vidste I godt, at I har rettigheder?
- Hvilke rettigheder kan I genkende fra jeres liv? 
- Tror I, at alle børn i verden har de samme muligheder, som I har? 

Opgave 2Rettighed eller ønske? (klassen) 

Må børn bestemme?  

At have ret til nogle ting betyder ikke, at I bare selv må bestemme det hele.  

- I har fx ikke ret til at få slik hver fredag.  
- I har ikke krav på at se youtube
- I har heller ikke ret til at bestemme jeres sengetid.  
- Og lommepenge er altså heller ikke en rettighed(Selvom det kunne være rart) 

Kort sagt: I har ret til at sige jeres mening, men I har ikke ret til altid at få jeres vilje.  

Rettighed eller ønske? (Stole-quiz) 

I skal nu tage stilling til, om I tror, noget er en rettighed eller bare et ønske – altså noget I godt kunne tænke jer at bestemme 

Hvis I tror, det er en rettighed, skal I rejse jer op. Hvis I tror, det er et ønske, skal I sætte jer ned på stolen.  Begynd med, at I alle rejser jer, så I står foran jeres stole. Læs derefter forslagene op en ad gangen. 

I har ret til …  

- mad og drikke, så I ikke er sultne og tørstige
vælge hvad I gerne vil spise og drikke  
- fritid og til at lege  
- at vælge om I tror på Gud eller ej  
- at komme senere i seng i weekenden end til hverdag 
- at bestemme over jeres egen krop – fx sige nej til et kram 
slik mindst en gang om ugen 
- at sige, hvad I tænker og føler  
- at blive hjemme fra skole, hvis I er trætte 
- at de voksne passer godt på jer 

Når I klikker her, så kan I se de rigtige svar. 

Modul 2

Børn har ret til at gå gratis i skole 

Som I nok kan huske, blev alle danske skoler lukket ned i foråret, da corona-smitten kom til Danmark. Det betød, at I fra den ene dag til den anden pludselig ikke kunne gå i skole, som I plejede. I stedet måtte I blive hjemme og lave skolearbejdet der. 

I mange lande er der børn, som slet ikke må komme i skole, selvom de har ret til det. Nogle børn får ikke lov, fordi de er piger, andre har måske ikke råd, fordi familien har brug for at børnene tjener penge i stedet for at gå i skole. 

59.000.000 børn går ikke i skole

Kilde: Unicef, april 2020

Opgave 1 – Lav en fælles foldebog (individuelt og fælles) 

Nu skal I alle sammen tegne et barn, der er på vej i skole. Når I er færdige, skal I klippe tegningen ud og give den til den voksne i klassen, som hjælper med at klistre den ind i foldebogen. 

Her kan I se en step-by-step guide til, hvordan I laver en foldebog.

Her kan I hente forside og billede af skole til foldebog

Modul 3

Børn i andre lande 

Børn har ret til at gå i skole. 
Det vil sige, at børn skal have lov til at lære at læse og skrive. 
Og til at lære alt muligt andet. 
I Danmark er vi vant til det.  
Næsten alle børn i Danmark går i skole. 
Og alle børn bliver undervist. 
Det står nemlig i loven, at børn har ret til gratis skole. 
Men sådan er det ikke alle steder. 
I nogle lande er der børn, som ikke går i skole. 
De må i stedet arbejde hårdt i mange timer hver dag. 
Der er også lande, som ikke synes, at piger skal gå i skole. 
I modul 3 kan I lære mere om nogle af de lande. 
I skal også tale om, hvad I synes om det. 


Opgave 1
 (klassen/ mindre grupper) 

Tal om spørgsmålene: 

-  Hvorfor er det vigtigt, at alle børn får lov at gå i skole? 
-  Kender I til lande, hvor det ikke er alle børn, som kan gå i skole? 
-  h
vordan havde I det med pludselig ikke at kunne komme i skole i foråret? 

Opgave 2 (klassen) 

I dette modul skal I høre om 12-årige Ibrahim fra Mali. Mali er et stort land i Afrika, hvor der har været krig og ufred gennem lang tid. Derfor er mere end 1000 skoler lukket ned og over 300.000 børn kan ikke gå i skole. 

 - Find Mali og Danmark på verdenskortet, så I kan hvor de to lande ligger i forhold til hinanden.  

-  Hvilke forskelle tror I, der er på de to lande? 

-  Læs teksten om Ibrahim højt i klassen. 

Red Barnet har gennem 30 år arbejdet i Mali.  Red Barnet hjælper fx med at gøre børn, der har oplevet krig trygge igen og med at få dem tilbage i skole.  

Ibrahim – i skole igen 

Ibrahim er 12 år og bor i Mali i Vestafrika. I de sidste mange år har det været et meget usikkert land at bo i. Der har været kampe mellem hæren og grupper, der gør oprør og helt almindelige mennesker er blevet dræbt. Derfor er mange familier flygtet til andre steder i Mali for at være i sikkerhed.  

Konflikten går ud over alle også børnene. Det er flere eksempler på, at skoler er blevet angrebet af folk med våben. Mange skoler været nødt til at lukke, fordi det var for farligt for børn og lærere at komme der. 

Ibrahims familie er en af de mange, der i en periode måtte flygte til et mere sikkert område. Det betød, at Ibrahim i lang tid slet ikke kom i skole. Og da skolen kunne åbne igen, blev Ibrahim stadig hjemme. Efter flugten var han nemlig blevet en stille og bange dreng, som kun ville være hjemme hos sin mor.   

En af Ibrahims lærere overtalte Ibrahims mor til lade ham være med i en gruppe med andre børn, som Red Barnet hjalp. Det gjorde en stor forskel i Ibrahims liv. Ibrahim blev mere tryg og turde igen lege og være glad. Nu er Ibrahim tilbage i skole igen, og han klarer sig rigtig godt.  

Ibrahim siger selv: ”Jeg troede aldrig, jeg kunne blive som de andre børn, men efter jeg kom med i gruppen, føler jeg mig glad og at andre støtter mig. Alle griner og leger sammen.” 

Spørgsmål: 

- Hvad tænker I, når I hører om Ibrahims liv i Mali? 
- Er der noget, som overrasker jer? 
- Hvorfor var det vigtigt for Ibrahim at være sammen med andre børn igen? 

Ekstra opgave 

Matematik- Kæmpe store tal 

I den sidste tid, hvor der har været lukket mange skoler pga. Corona, har 463 millioner børn i hele verden ikke kunne få undervisning. (Tallet ser sådan ud: 463.000.000) 

- Det er rigtig mange børn! Til sammenligning bor der ca. 328 millioner mennesker i USA. (Tallet ser sådan ud:  328.000.000) 

I Danmark er vi ikke engang 6 millioner mennesker i alt, (tallet ser sådan ud: 6.000.000) og af dem er lidt mere end 1 million børn under 18 år. (Tallet ser sådan ud: 1.000.000). 

Søjlediagram- Tal om de store tal sammen i klassen og prøv at kigge på billedet med de røde søjler. 
- Hvad viser billedet med de røde søjler? 

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v