Coronaskygger 

Om Coronaskygger 

Coronaskygger er resultatet af en skrivekonkurrence, som Red Barnet udskrev i slutningen af 2020.  

Målet med konkurrencen var at give børn og unge ordet, så de kunne formidle nogle af de tanker og følelser, de havde haft i forbindelse med corona-pandemien. 

Det var muligt at skrive i forskellige genrer, og af alle de mange bidrag vi modtog, har vi udvalgt ti tekster, som er med i denne antologi. Bogen indeholder desuden fem korte tekster på engelsk, som er skrevet af børn i Bangladesh.  

Vi håber, I vil synes om teksterne, der både er meget forskellige og samtidig også har mange lighedstræk. 

God læselyst. 

Læs bogen

Hent Coronaskygger (pdf)

Ud af de mange indsendte bidrag kårede juryen tre vindertekster, som I finder forrest i bogen 

  • Digtet: ’Coronaskygger over dig og mig 
  • Novellen: ’Bedstes dagbog’  
  • Dagbogen: ’Coronadagbog 

Download og læs bogen ’Coronaskygger’ (pdf). 

Download og læs bogen ’Coronaskygger’ (2-sidet pdf). 

Download and read the book 'Corona-shadows' (pdf).

 

Corona-skygger

Undervisningsidéer

Se katalog med undervisningsidéer til, hvordan I kan arbejde med teksterne i dansk- og engelskundervisningen   

Klassesamtale

Corona-pandemien har påvirket rigtig mange mennesker både i Danmark og i resten af verden og mange er blevet godt og grundigt trætte af hele situationen. Alligevel er det vigtigt ind i mellem at tale om, hvordan det går.  

Da Red Barnet i februar 2021 testede ’Børnebarometret på fem skoler viste resultaterne at: 

  • 50% af eleverne svarede, at de aldrig eller sjældent taler med andre om, hvordan nedlukningen har påvirket dem.   
  • 50 % angav, at de ind i mellem eller ofte har følt sig ensomme. 
  • 3 ud af fire børn tror, at der er elever i deres klasse, som føler sig ensomme. 

Diskutér i klassen, hvad I tænker om det?  og gennemfør eventuelt selv en Børnebarometermåling og find ud af, hvordan det ser ud i jeres klasse.

Kort om Bangladesh

Bangladesh ligger i det sydlige Asien og er et af de lande i verden, hvor der bor allerflest mennesker pr. kvadratkilometer. Landet er cirka tre gange så stort som Danmark, men der lever mere end 160 millioner mennesker. Det betyder, at der i gennemsnit er under 1000 kvadratmeter pr. person! – Det lyder måske af meget, men det svarer til, at hver person i landet kun har den plads, som et almindeligt parcelhus + have fylder. (Veje, fabrikker, floder, skove osv. fylder jo også, så i praksis har hver enkelt person meget lidt plads at leve på.)

Landet har i mange år været et af verdens fattigste, men siden 1992 er 15 millioner mennesker kommet ud af fattigdom, så det går i den rigtige retning. Desværre lever der stadig 22 millioner mennesker under fattigdomsgrænsen, hvilket vil sige, at en person har under 12 kroner om dagen at leve for.   

Der bor mange børn og unge i Bangladesh. Halvdelen af befolkningen er under 24 år. Desværre har mange børn og unge ikke lært at læse, regne eller skrive, og nogle børn dropper ud af skolen og bliver nødt til at arbejde hårdt for en meget lille løn.   

Bangladesh er hårdt ramt af klimaforandringer, og landet har jævnligt oversvømmelser, som gør folk hjemløse. Dette har naturligvis en stor påvirkning i de børn og unges liv, som mister deres hjem.   

Blandt den fattige del af befolkningen er der en tradition for børneægteskaber. Forældrene vælger at gifte deres døtre bort i en ung alder, fordi de tror på, at det beskytter pigerne så de kan få mad og tøj. Det sker især for piger, som ikke længere går i skole.   

Halvdelen af kvinder i Bangladesh, som er midt i 20’erne i dag, blev gift, før de blev 18 år, og hver 5. af dem blev gift, før de var 15 år gamle. 
 

Kort om Red Barnets arbejde i Bangladesh
I Red Barnet arbejder vi for, at alle børn kommer i skole, hvor de kan lære at læse, regne og skrive. Under coronapandemien har dette været virkelig svært, da skolerne i Bangladesh ligesom de danske skoler også måtte lukke ned.  

I to af Bangladeshs nordlige provinser, Jamalpur og Kurigram, har Red Barnet målrettet arbejdet for at forbedre undervisningen og støtte især pigerne, så de fortsætter i skolen efter 5. klasse. I 6. klasse skal børnene nemlig gå på en ny skole, og så er der typisk mange piger, som dropper ud.    

Heldigvis kunne Red Barnet støtte pigerne med hjemmeundervisning via en tablet og ved hjemmebesøg i små grupper. Nogle af de piger har også deltaget i konkurrencen om at skrive coronahistorier, og det er fem af deres historier, som du kan finde oversat til engelsk bagerst i bogen ’Coronaskygger’.   

På samme måde er fem af de danske tekster blevet oversat til engelsk. Så mens du sidder med den dansk/ engelske udgave af bogen sidder der måske på samme tid piger i Bangladesh og læser nogle af de danske elevers historier i ’Corona-shadows’ på deres tablets.   

Og hvad med drengene?  Tænker du måske? - De går heldigvis også i skole, og de får også bedre undervisning, men Red Barnet har valgt at støtte pigerne ekstra med blandt andet tablets og mere undervisning, så de ikke ender som barnebrude.  

Kilder: 
Globalis
UNICEF - børneægteskaber i Bangladesh

Corona-Shadows
Her kan I downloade Corona-shodows, den engelske udgave af ’Coronaskygger’, der indeholder ti af de udvalgte Coronatekster fra Danmark og Bangladesh. I kan fx bruge teksterne i fagene samfundsfag, historie og engelsk. 

My Hero is You

My Hero is You er en international billedbog om Covid-19, som er brugt i 135 lande verden over. Bogen er en højtlæsningsbog til mindre børn, der er skrevet blandt andet for at give dem mulighed for at få talt om bekymringer i forhold til Corona. 

Læs bogen og drøft undervejs, om I synes, den lykkes med sin opgave: At oplyse børn om sygdommen samt give dem mulighed for at tale om deres bekymringer? 

Klik her for at se og læse My Hero is You i den engelske originalversion. 

Klik her for at høre My Hero is You (oplæst som led i en podcast på 17.38 minutter). 

Klik her for at se en ordløs animationsfilm, der fortolker bogen ‘My Hero is you.  

Når I har set filmen, kan I fx arbejde med at skrive et speak på engelsk, der passer til filmen. 

Samarbejdspartnere