Skolens arbejde med

de 10 resiliensfremmende grundingredienser

Formål

At udvælge skolens fokusområder i arbejdet med resiliensfremmende miljøer og skabe en plan for, hvordan dette omsættes til praksis. 

Øvelsen hjælper med at identificere skolens nuværende værdier, tiltag og projekter, der understøtter en resiliensfremmende kultur, samt iværksætte en handlingsplan på områder, hvor der ønskes øget fokus. I processen med at understøtte en resiliensfremmende skolekultur kan de 10 grundingredienser (beskrevet i kapitlet Begreber i ALLE SAMMEN) være et godt udgangspunkt for en kortlægning og handlingsplan. 'De 10' skal ses som løbende processer, der skaber og vedligeholder resiliensfremmende miljøer i klassen, på skolen og i forældresamarbejdet.  

Deltagere: Skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelse, pædagoger og lærere. 

Tidsforbrug: 1-3 personalemøder, afhængigt af hvor omfangsrig en handlingsplan man ønsker. 

Hvor: På et ledelsesmøde, skolebestyrelsesmøde og personalemøde 

Materialer: Udprint af de 10 grundingredienser (se kapitlet Begreber i ALLE SAMMEN), blank SMTTE-model (se model til beskrivelse af sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering nedenfor) og kortlægningsskema (se eksempel under SMTTE-modellen nedenfor).

Beskrivelse

I arbejdet med at udvælge skolens fokusområder anbefaler vi at tage udgangspunkt i følgende tre punkter15:Tre pile grafik

Skoleledelsen kan med fordel lave kortlægningen inden mødet med skolebestyrelsen, som herefter indgår i en dialog om generel vurdering og udarbejdelse af principper for områder, der skal med i den kommende handleplan. Dette kan være et udgangspunkt for arbejde med skolens værdiregelsæt og kan eventuelt give input til en antimobbestrategi, trivselsplan eller lignende.  

Til udarbejdelsen af en handlingsplan med integreret evaluering kan SMTTE-modellen benyttes. 

SMTTE-modellen er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, konkretiseres mål, og der fokuseres på, hvad det er, man skal se, høre, føle og mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering.

SMTTE-modellen

Variation

  • Kortlægningen kan også laves på et personalemøde eller skriftligt inden et personalemøde, der så leder til en vurdering og handleplan for resiliensfremmende tiltag.  
  • Handlingsplanen (eventuelt SMTTE-model) kan med fordel kobles til arbejdet med skolens trivselsplan. Se særskilt redskab til praksis om dette (redskabet 'Skolens trivselsplan – er vi der, hvor vi gerne vil være?' nedenfor).    

Eksempel:  

Skema til kortlægning af eksisterende aktiviteter inden for de 10 grundingredienser og de to kontekster ud over skolen (forældre/hjem og lokalsamfund), og hvem de berører.

Hent skema UDEN eksempler. 
 

Skema til kortlægning af eksisterende aktiviteter Alle Sammen

Tips

I arbejdet med udvikling af handleplanen kan I spørge: 

  • Hvordan omsætter vi udvalgte værdier til handlinger (handleværdier)? En handleværdi ud fra værdien 'retfærdighed' kunne for eksempel være: Alle skal behandles lige godt – det betyder for os, at arrangementer og fødselsdage altid er for enten alle børn eller alle pigerne/alle drengene. Et andet eksempel kunne være ud fra værdien 'samhørighed (fællesskab)': Vi samarbejder med hinanden; det betyder, at vi hjælper hinanden, for eksempel med ...  
  • Hvordan kommunikerer og viser vi vores værdier i hverdagen – både over for personalet, børnene og forældrene samt udadtil (for eksempel i forhold til kommunen, andre skoler med videre)? 
  • Hvilke principper har vi til inddragelse af forældre, børn, lokalsamfund og personale i forbindelse med resiliensfremmende tiltag?

Hent de 10 grundingredienser som PDF

Se film om de 10 resiliensfremmende grundingredienser