ALLE SAMMEN

hvordan børn styrkes

gennem gode fællesskaber i skolen

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Intro

ALLE SAMMEN er et materiale, som sætter fokus på skolernes arbejde med at skabe en kultur og miljøer, der fremmer muligheder for at udfolde jeres fælles liv på skolen for herigennem at trives og lære bedst muligt. Kultur er noget, alle på skolen er med til at skabe – den består af de mange øjeblikke, I oplever sammen.

ALLE SAMMEN er tænkt som en helhedsorienteret indsats, hvor børn, lærere, pædagoger, ledere, forældre og lokalsamfund ALLE SAMMEN arbejder sammen – og i fællesskab gør en stor forskel. ALLE SAMMEN skal således ses som et materiale, der kan bruges både forebyggende og i situationer, hvor skolen oplever udfordringer med trivsel og fællesskabet.

ALLE SAMMEN handler grundlæggende om at skabe trygge, positive og velfungerende fællesskaber, som alle børn kan bidrage til og få glæde af. Når fællesskabet styrkes, så der er plads til forskellighed og individuel frihed, styrker det også den enkelte. Dette fokus kan med fordel væves sammen med skolens faglige indsatser, da de tilsammen udgør grundstenen i børns læring og udvikling af sociale kompetencer.

">

ALLE SAMMEN tager udgangspunkt i en systemisk tilgang og i resiliensteori. Den systemiske tilgang er et helhedssyn, hvor mennesker altid ses i relation til andre – vi både påvirker og påvirkes af andre mennesker og det miljø (strukturer og rammer), vi er omgivet af. Resiliens er den proces, der går i gang, når enkelte børn eller hele fællesskaber skal håndtere eller genetablere sig efter en krise eller et pres. Både systemisk tilgang og resiliens er begreber, der uddybes senere.

ALLE SAMMEN hjælper til at skabe muligheder, kultur og rammer på skolen for at styrke det enkelte barn gennem fællesskabet – ALLE børn – også de børn, som måske har særlige udfordringer. Arbejdet med ALLE SAMMEN tager udgangspunkt i at igangsætte en kulturel proces, som kræver en målrettet indsats, hvor alle i og omkring skolen trækker i samme retning – på flere planer.

ALLE SAMMEN handler om at skabe resiliensfremmende skolemiljøer med fokus på det sociale (gode relationer, positive fællesskaber), hvorfor vi kalder det social resiliens. Der findes ingen hurtige løsninger i arbejdet med at skabe miljøer, der fremmer social resiliens. Tværtimod – det er det frugtbare samspil mellem børn, voksne og lokalsamfund, der over tid skaber en kultur, som styrker social resiliens på hele skolen og for alle børn.

Hent alle dele af Alle Sammen som pdf

">
">

Resiliens er ikke noget, man bare får gennem et træningsforløb – det er kultur og måden, hvorpå vi er sammen. 

Lærer fra en af de skoler, der har været med til at udvikle ALLE SAMMEN

Vejledning og opbygning

Begreber

Målgrupper

Her kan I finde konkrete redskaber/øvelser til hele skolen til at skabe trivsel, social resiliens og positive fællesskaber på skolen. Der er redskaber til skolens ledelse, lærere og pædagoger, skolens børn, skole-hjem samarbejdet og samarbejdet med lokalsamfundet.